3. ročník seminářů Beton University

3. ročník seminářů Beton University

Letošní 3. ročník Beton University začíná v Praze 21. 2. 2012 v hotelu Olympik seminářem Moderní trendy v betonu I. – Vodotěsné betony. Seznámíme Vás mimo jiné se zásadami navrhování a provádění vodonepropustných konstrukcí, uvedeme konkrétní příklady realizací atd.

Společnost Českomoravský beton, a. s. Vás spolu se svými dceřinými společnostmi a partnery tímto zve na 3. ročník seminářů Beton University.

Budete mít příležitost seznámit se pod vedením předních odborníků s novinkami v oboru, načerpat cenné informace a navázat důležité kontakty. Pozitivní ohlasy na předchozí ročníky Beton University ukazují, že jdeme správnou cestou. Věříme, že připravená specializovaná témata seminářů splní Vaše očekávání.

Staňte se ještě lepším odborníkem, přihlaste se i letos na semináře a získejte „titul na beton“. Semináře jsou zařazeny do akreditovaných vzdělávacích programů v projektech celoživotního vzdělávání ČKAIT (hodnoceno 1 bodem) a ČKA (hodnoceno 3 body).

I. seminář: Moderní trendy v betonu I. – Vodotěsné betony

První tématický seminář z cyklu Moderní trendy v betonu zaměřený na vodonepropustné betony. V semináři se dozvíte informace o prvcích, které se používají pro vodonepropustné konstrukce bez dodatečné izolace proti vodě; seznámíme Vás se zásadami navrhování a provádění těchto konstrukcí a uvedeme konkrétní příklady realizací.

V roce 2012 se uskuteční tyto semináře:
Praha – 21. 2.
Ostrava – 21. 3.
Brno – 6. 9.
Plzeň – 11. 10

Více informací o semináři  na www.betonuniversity.cz/seminare/vodotesne-betony.html


II. seminář: Architektonický beton

Seminář nabízí přehled konstrukcí objektů pozemních staveb, u kterých je možné využít beton jako architektonický prvek (pohledový beton, probarvený beton). Součástí semináře jsou příklady realizací u nás i v zahraničí.

V roce 2012 se uskuteční tyto semináře:
Liberec – 12. 4. 
Ostrava – 18. 9.

Více informací o semináři na www.betonuniversity.cz/seminare/architektonicky-beton.html

Do 3. ročníku seminářů Beton University se můžete přihlásit vyplněním formuláře
na www.betonuniversty.cz

–>–>