Soutěž Rigips Trophy 2010 startuje

Soutěž Rigips Trophy 2010 startuje

Rigips, s.r.o., pořádá již více než deset let národní kola mezinárodní soutěže Saint-Gobain Gyproc Trophy pro podpoření řemeslných dovedností sádrokartonářských firem. Letos byl vyhlášen již 6. dvouročník národního kola pod názvem Rigips Trophy.

Soutěž Rigips Trophy je určena realizačním firmám. Jejím cílem je podpořit umění, dovednost a kvalitu práce realizačních firem, které zpracovávají produkty a systémy značky Rigips v oblasti suché vnitřní výstavby. Soutěž je vyhlašována vždy na dvouleté období, neboť přihlašovaný objekt musí být do uzávěrky i zrealizován.

Pro rok 2010 jsou vyhlášeny dvě soutěžní kategorie:

  • Systémy suché vnitřní výstavby,
  • Inovativní řešení v suché vnitřní výstavbě.

Soutěže se mohou zúčastnit realizační firmy, které v období 1. října 2007 – 30. září 2009 realizovaly a dokončily v České republice objekt (ucelenou část objektu) ze systémů Rigips a při jeho výstavbě dodržely předepsaná pravidla montáže a aplikační návody Rigips.

Účast v soutěži je dobrovolná a počet přihlášených objektů od jedné realizační firmy je neomezený. Pokud by v případě větší stavby došlo k přihlášení jednoho objektu v jedné kategorii více realizačními firmami, platí první doručená přihláška. Kompletně vyplněné přihlášky i s fotodokumentací musí být doručeny do sídla společnosti Rigips v termínu do 15. 10. 2009.

Přihlášené objekty bude hodnotit odborná porota jmenovaná provozovatelem soutěže bez účasti veřejnosti. Porota bude hodnotit originálnost konstrukcí, technickou úroveň zpracování, použití speciálních technik a celkový estetický dojem. Velikost a objem realizovaného díla nejsou hodnotícími kritérii!

Výherci získají kromě finančních odměn i trofej soutěže a první místa obou kategorií postoupí do kola mezinárodního – Saint-Gobain Gyproc Trophy 2010. Vyhlášení výsledků proběhne do 6 měsíců od uzávěrky soutěže.

Doplňující informace k soutěži, včetně formuláře pro přihlášení, je možné najít na www.rigips.cz.