Soutěž o nejlepší dřevěný dům roku 2008

Soutěž o nejlepší dřevěný dům roku 2008

Pod patronací Ministerstva zemědělství ČR a dalších odpovědných resortů, České komory architektů a Nadace dřevo pro život byl dnes zahájen druhý ročník architektonické soutěže Dřevěný dům. Cílem soutěže je vybrat nejlepší návrhy dřevěných domů z hlediska architektonického, ekologického, úspor energií a dalších kritérií. Bydlení ve dřevě se stává celosvětovým trendem, protože vychází vstříc nárokům na moderní bydlení a zároveň požadavkům na úsporné využívání přírodních obnovitelných zdrojů.

„Soutěž Dřevěný dům 2008 podporuje Ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. „Naší snahou je motivovat projektanty a stavebníky k realizaci zdravého, životní prostředí minimálně zatěžujícího bydlení, s orientací na nízkou energetickou náročnost“, řekl Ing. Tomáš Krejzar, ředitel odboru koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství na Ministerstvu zemědělství ČR.

Po odborné stránce se na realizaci soutěže významně podílí Česká komora architektů, která poskytla své bohaté zkušenosti s pořádáním architektonických soutěží.

„Již první ročník zaujal natolik, že svým rozsahem byl největší architektonickou soutěží za posledních patnáct let. Účastníci budou opět soutěžit ve dvou kategoriích – rodinný dům a bytový dům. Předkládané návrhy bude posuzovat porota na základě přísně stanovených kritérií,“ uvedl předseda hodnotící poroty Ing. arch. Josef Smola.

Kritéria hodnocení zahrnují architektonickou a výtvarnou kvalitu návrhu, kvalitu objemového, dispozičního a funkčního řešení, technologickou a konstrukční vyspělost řešení, investiční náročnost při realizaci a energetickou koncepci.

Tomu odpovídá i výše stanovených cen za vítězné návrhy, a to v obou kategoriích shodně dvě stě padesát tisíc korun. Celkem bude na ceny a odměny rozděleno milión dvěstě tisíc korun.

„Nadace dřevo pro život si vytkla za cíl obnovit vztah společnosti ke dřevu. Proto jsme rádi, že první ročník této soutěže ukázal nečekanou životaschopnost a my se dnes můžeme podílet na vyhlášení druhého ročníku. Těšíme se na vítězné projekty, které budou vyhlášeny dne 24. dubna 2008 v rámci brněnského mezinárodního stavebního veletrhu IBF“, uvedl Ing. Tomáš Pařík, předseda správní rady nadace.

Pro více informací kontaktujte:
Ing. Jan Řezáč, výkonný ředitel nadace, mobil: 724 576 008, e-mail: jan.rezac@drevoprozivot.cz;
Dita Pavelková, Česká komora architektů, tel.: 257 535 034, e-mail: dita.pavelkova@cka.cz;
Pavel Kříž, agentura EMC, mobil: 728 466 433, e-mail: pkriz@emcgroup.cz

Zdroj: Nadace dřevo pro život a Česká komora architektů

RubrikySoutěže