Přihlašování do České ceny za architekturu končí 19. dubna

GEe6Xx8s1585600650 1440x960 1
Zdroj: Boys Play Nice

Své projekty mohou architekti přihlašovat už jen pár posledních dní. Soutěžní přehlídka České ceny za architekturu je otevřena architektonickým realizacím postaveným na území České republiky za posledních pět let.

Tradičně kredit České ceny za architekturu podporuje prestižní sedmičlenná mezinárodní odborná porota, která do konce května 2021 vyselektuje užší okruh nominovaných děl.

Z tohoto počtu následně vybere zhruba 5 až 10 prací, kterým bude uděleno čestné označení Finalista ČCA, a z nichž zvolí držitele hlavní ceny. Udělena bude také cena za výjimečný počin, jejíž výběr provádí Akademie a Grémium ČCA, a ceny partnera, jejichž laureáty navrhují partneři ceny.

Přihlašování probíhá formou on-line formuláře a není spojeno s žádnými náklady ze strany soutěžících architektů. Přihlašování končí už v pondělí 19. 4. 2021. Výsledky budou vyhlášeny na slavnostním galavečeru v listopadu 2021.

Mezinárodní odborná porota

Práci českých architektů bude tradičně hodnotit sedm erudovaných zahraničních expertů. Jsou to krajinářský architekt, urbanista a akademik Bart Brands (Nizozemsko), architekt a akademik Eduardo Cadaval (Španělsko, Mexiko), architekt a pedagog Irakli Eristavi (Slovensko), architekt a děkan fakulty architektury a územního plánování na haifském technologickém institutu Technion Yasha Grobman (Izrael), architekt, urbanista a akademik Antonio Longo (Itálie), architekt Balász Marián (Maďarsko) a krajinářský architekt Peter Veenstra (Nizozemsko).

vítěz ČCA 2020
Hlavní cenu České ceny za architekturu 2020 získali Jiří Opočenský a Štěpán Valouch z ateliéru ov architekti za sídlo firmy Lasvit v Novém Boru.  | Zdroj: Boys Play Nice

Kdo se může přihlásit?

Do soutěžní přehlídky, která záměrně nemá stanovené žádné kategorie, mohou v roce 2020 autoři přihlásit svá díla realizovaná na území České republiky za posledních pět let. Jedná se tedy o dokončené stavby postavené od ledna 2016 do prosince 2020. Z přihlášení do soutěže jsou přitom vyloučena ta díla, která se v loňském i předloňském ročníku dostala do užšího okruhu nominací.

 Architekti mohou své realizace vložit do jednoduchého on-line formuláře. Na rok 2021 Česká komora architektů chystá stejně jako v předchozích ročnících regionální akce spojené jak s prezentací finalistů ročníku 2020, tak s budoucími nominovanými díly pro rok 2021.

Akademie České ceny za architekturu

Kromě děl, jež přihlásí autoři sami, může iniciovat přihlášení pozoruhodných staveb také Akademie České ceny za architekturu. V její gesci je rovněž nominace na výjimečný počin v oblasti architektury.

O České ceně za architekturu
Soutěž Česká cena za architekturu vyhlašuje Česká komora architektů, profesní organizace s přeneseným výkonem státní správy, v souladu se svým posláním pečovat o stavební kulturu v České republice a podporovat její vysokou úroveň. Jejím pořádáním chce Komora prezentovat kvalitní architektonickou produkci nejen odborné a laické veřejnosti, ale i zástupcům státní správy a samosprávy. Kromě přítomnosti odborné Akademie ČCA a prestižní sedmičlenné mezinárodní poroty, složené z renomovaných architektů, je předností České ceny za architekturu také ojedinělý koncept propagace architektury v průběhu celého roku a v jednotlivých regionech.
ZDROJ: Česká komora architektů