Nová zelená čtvrť u Plzně vzniká ve spolupráci studentů a developera

Vítězný projekt třetího ročníku Českého soběstačného domu od Zuzany Kopilákové.

V České republice vznikají plány první reálné městské čtvrti, která si dokáže sama vyrobit více než polovinu roční spotřeby elektřiny pro zajištění potřeb obyvatel a zároveň umí šetrně hospodařit s pitnou i dešťovou vodou a cíleně zmírňovat oteplování krajiny vlivem tzv. městského tepelného ostrova. Za ideou s pracovním názvem Green District stojí mezinárodně ceněný projekt Český soběstačný dům ve spolupráci s developerskou společností V Invest.

Hlavním cílem soutěže je nalézt pro čtyřapůlhektarové území na okraji západočeské metropole inovativní ekologické řešení, které dokáže místním obyvatelům vyrobit alespoň polovinu roční spotřeby energie pomocí alternativních zdrojů, umí šetrně hospodařit s pitnou i dešťovou vodou a příznivě ovlivňuje mikroklima v okolí.

Návrh čtvrti s pracovním názvem Green District je v první fázi součástí zadání studentské architektonicko-technické soutěže, která bude probíhat na všech relevantních vysokých školách v České republice a Slovensku. Studenti v soutěži představí svá pojetí urbanistického a technického řešení dalších dvou plánovaných etap již probíhajícího stavebního projektu Nová Valcha v Plzni.

Součástí návrhů budou bytové i rodinné domy, technická rozvaha, centrální park a koncept vegetace. Studenti budou muset samozřejmě zohlednit také ekonomickou proveditelnost svých vizí.

Vítězný projekt třetího ročníku Českého soběstačného domu od Zuzany Kopilákové 2
Vítězný projekt třetího ročníku Českého soběstačného domu od Zuzany Kopilákové |

Projekt Český soběstačný dům se již pátým rokem snaží v českém stavebnictví popularizovat ideu soběstačných domů založených na reálných, dostupných technologiích. Soutěž se důsledně vyhýbá sci-fi vizím i urbanisticky v českém kontextu nevhodným projektům, jako jsou zelené mrakodrapy, nekompromisně ale kritizuje současnou dlouhodobě neudržitelnou stavební produkci a vychovává nové generace projektantů k všestrannosti a úctě k životnímu prostředí.

Green District se nicméně od dosavadních ročníků soutěže výrazně liší rozsahem zadání, které v sobě kombinuje typologie rodinných a bytových domů a vyžaduje po účastnících cit pro urbanismus a veřejný prostor. Vize budou zasazeny do reálných podmínek v severní a severozápadní části projektu Nová Valcha, který od roku 2006 rozvíjí developer V Invest.

Porota soutěže bude při hodnocení klást velký důraz na propracovanou integraci fotovoltaických panelů do obvodových konstrukcí domů. Studenti dostanou i přesné informace o ideální orientaci panelů a výpočtu potřebného množství akumulace.

Využít zdarma mohou také videokurz navrhování domů s vlastní výrobou a ukládáním elektřiny, za kterým stojí česká společnost GWL, jeden z největších dodavatelů lithium-fosfátových bateriových článků v Evropě.

Studenti by také ve svém urbanistickém návrhu měli cíleně vytvářet ostrůvky divoké zeleně s vysokým porostem. Cílem je zachycení a využití maxima srážkové vody, k čemuž můžou pomoci například i drobné vodní plochy. Snížit vliv městského tepelného ostrova mohou také zelené střechy nebo fasády.

Studenti mají možnost odevzdávat své návrhy do 14. června 2020. Jsou pro ně připraveny finanční ceny přesahující 100 000 Kč. Porota soutěže následně vybere nejlepší návrhy, jejichž autoři budou mít možnost je 26. června osobně prezentovat nejen před odbornou porotou, ale také před zájemci ze strany médií a veřejnosti.

Na začátku července potom bude vyhlášen vítězný návrh. Pokud se v soutěži objeví návrh s vysokým potenciálem, prozkoumá V Invest ekonomické a technické možnosti jeho realizace.

TEXT: RED
FOTO: ČESKÝ SOBĚSTAČNÝ DŮM

RubrikySoutěže, Urbanismus