Nominujte Architekta roku, uzávěrka 15. 3. 2015

Nominujte Architekta roku, uzávěrka 15. 3. 2015

Architektura nás obklopuje na každém kroku a významně ovlivňuje prostor, ve kterém žijeme. Žádná stavba není stejná, je vyjádřením architekta, který je pod ní podepsaný. Máte ve svém okolí stavbu, která vás zaujala, a rádi byste vyjádřili svůj dík jejímu architektovi? Pak jej přihlaste do soutěže Architekt roku 2015. Cena je každoročně udělována v rámci stavebního veletrhu FOR ARCH.

Cena Architekt roku je určena osobám, které se v uplynulých 5 letech zasloužily svým inovativním přístupem o architekturu v České republice, a to jak na poli návrhu domů či stavby měst, tak i tvorby krajiny ale i skrze teoretickou, vzdělávací, propagační, publikační a popularizační práci. V roce 2014 získal cenu za mimořádný přínos architektuře Josef Pleskot, který přeměnil nevyužívané budovy Vítkovických železáren v Ostravě na Svět techniky. V letošním roce bude architekt Josef Pleskot zasedat v odborné porotě. Doplní tak předsedu poroty Zdeňka Fránka a další architekty – Antonína Nováka, Reginu Loukotovou a Osamu Okamuru.

„Je to čestný titul udělovaný každoročně osobnosti, která vynikla nebo dlouhodobě vyniká v oblasti architektury, a která se významně podílí na jejím dobrém jméně. Je to cena v naší zemi výjimečná a ojedinělá. Tímto skvěle doplňuje i mozaiku ostatních cen za architektonické počiny nebo celoživotní dílo,“ uvedl předseda odborné poroty architekt Zdeněk Fránek. Svého architekta může nominovat každý – nejširší veřejnost, porotci soutěže, architekti, odborná média i galerie, muzea a úřady. Návrh na Architekta roku 2015 musí být zaslán nejpozději do 15. března sekretáři soutěže a musí obsahovat krátký profil nominovaného, výběr jeho nejznámějších prací a práci, za kterou je nominace navržena včetně stručného odůvodnění a obrazové přílohy.

Hlasování veřejnosti proběhne od června do srpna 2015 na webu soutěže, kde budou nominovaní architekti představeni. Titul Architekt roku 2015 bude slavnostně předán na galavečeru veletrhu FOR ARCH dne 16. září 2015 za účasti členů odborné poroty.

Více informací najdete na www.architektroku.cz.

ZDROJ: PR článek společnosti ABF, a.s.

RubrikySoutěže