Soutěž pro studenty středních průmyslových škol stavebních
Galerie(1)

Soutěž pro studenty středních průmyslových škol stavebních

Společnost VELUX Česká republika, s.r.o., vyhlašuje již sedmý ročník úspěšné soutěže pro studenty středních průmyslových škol stavebních, tentokrát s novým názvem – Život pod střechou. Kromě změny názvu soutěže, v předchozích ročnících známé jako Rodinný dům s obytným podkrovím, dochází i ke změnám podmínek soutěže.

„Velmi nás těší stálý zájem studentů o účast v naší soutěži a současně vnímáme obrovský posun v kvalitě návrhů, které studenti do soutěže v průběhu let přihlásili. Studenti v posledních letech přihlašují nejen technicky správné řešení obytných prostor, ale daleko více se zaměřují na architektonicky zajímavé a současné koncepty staveb. Proto jsme přistoupili ke změnám podmínek soutěže. Ty nyní umožní studentům svobodnější přístup k návrhu obytného prostoru pod střechou, který se vyznačuje nejen estetickou kvalitou, ale i kvalitním vnitřním prostředím s hlavním důrazem na promyšlený koncept denního osvětlení místností,“ řekla Klára Bukolská, architektka společnosti VELUX Česká republika s.r.o.

Cílem soutěže je podpořit kreativní práci mladých budoucích architektů a projektantů a umožnit jim další vzdělávání. Účastníci soutěže budou mít také možnost vzájemně sdílet a konfrontovat své zkušenosti, a to i s odborníky, kteří zasednou v porotě.

Nově mohou do soutěže studenti přihlašovat projekty jakýchkoli staveb – nemusí se jednat jen o rodinné domy, ale i o bytové či jiné stavby, kde denní světlo a čerstvý vzduch přichází do objektu šikmou či plochou střechou prostřednictvím výrobků VELUX. Studenti tak do svých návrhů mohou zakomponovat nejen střešní okna VELUX určená do šikmých střech, ale nově i střešní okna VELUX do střech plochých. Dle podmínek soutěže mají studenti také za úkol prokázat rovnoměrnost a správnou hladinu denního osvětlení místností v prostoru pod střechou zpracováním výpočtu v programu VELUX Daylight Visualizer, který je zdarma ke stažení na webových stránkách společnosti VELUX. Současně by přihlášené projekty měly zahrnovat energeticky efektivní řešení, která zabezpečí trvale optimální vnitřní prostředí pro zdravé a pohodlné užívání.

Do sedmého ročníku soutěže se studenti mohou registrovat od 3. listopadu 2010 do 15. ledna 2011, a to prostřednictvím on-line formuláře na webových stránkách společnosti VELUX – www.velux.cz. Uzávěrka pro odevzdání digitálně zpracovaných soutěžních návrhů je 10. května 2011.

Odborná porota bude posuzovat přihlášené projekty podle celkového architektonického a technického řešení objektu, technicky správného návrhu střešních oken a podle respektování zásad stavební fyziky.

V prvním kole soutěže bude porotou složenou ze zástupců přihlášených škol a společnosti VELUX vybráno a oceněno šest nejlepších návrhů. První tři návrhy z každé školy pak postoupí do celostátního kola. Ve druhém – celostátním – kole zasedne porota složená z nezávislých odborníků a jednoho zástupce společnosti VELUX. Společně pak vyhodnotí návrhy a určí tři absolutní vítěze, kteří si rozdělí finanční výhry v celkové hodnotě 30 000 Kč. Mimo hlavní ceny může porota udělit i zvláštní ocenění.

Slavnostní vyhlášení vítězů sedmého ročníku soutěže Život pod střechou se uskuteční v červnu 2011 za účasti poroty, vítězů a jejich profesorů či spolužáků.

Do předchozího šestého ročníku se přihlásilo celkem 154 studentů z 19 středních průmyslových škol stavebních z celé České republiky. Kromě tří vítězných projektů udělila porota i čtyři zvláštní ocenění a nově cenu udělili i zaměstnanci společnosti VELUX Česká republika s.r.o.

Soutěž pro studenty středních průmyslových škol stavebních
Galerie(1)

Soutěž pro studenty středních průmyslových škol stavebních

Studenti třetích a čtvrtých ročníků středních průmyslových škol stavebních mají skvělou příležitost si prověřit svoje schopnosti v projektování. První ročník „Soutěže o nejlepší projekt“ jim dává možnost nejen zviditelnit svůj um, ale získat i příjemnou finanční odměnu. Akci, jež probíhá ve školním roce 2009/2010, připravila společnost Wienerberger.

Neanonymní klání je rozčleněno do dvou kategorií dle navštěvovaných tříd. V první z nich zpracovávají studenti třetích ročníků projekt rodinného domu. Úkolem účastníků ze čtvrtých ročníků je zhotovit projekt občanské stavby. Zadání a rozsah vychází z pravidelných ročníkových prací dle zvyklostí jednotlivých škol, které bývají zaměřeny právě na tyto typy výstavby.

Podmínkou je využití výrobků POROTHERM
Soutěžní práce musí obsahovat půdorysy jednotlivých podlaží (přízemí, podkroví) a kladecí výkres stropu, dále řez budovou, pohledy a detaily. Jejich podmínkou je také v maximální možné míře použití výrobků POROTHERM včetně typových detailů a konstrukčních řešení.

Práce lze vypracovat ručně nebo na počítači obvykle v měřítku 1:50 (detaily, studie apod. v měřítku dle složitosti a rozsahu podrobností pro jasnou prezentaci práce) a odevzdat v libovolné formě (papír, světlotisk, pauzovací papír).

Dvoukolová soutěž ocení talenty
V prvním kole klání ohodnotí přihlášené projekty zástupci jednotlivých škol spolu s odborníky ze společnosti Wienerberger. Ti vyberou vždy tři vítěze v každé kategorii a za každou školu. První v pořadí získá 1 500 Kč, druhý si odnese 1 000 Kč a pro třetího je připraveno 500 Kč. Za každý oceněný projekt dostane odměnu ve výši 500 Kč i škola a pedagog, který studenta odborně vedl.

V druhém kole se utkají již jen vítězné projekty ze všech škol. Z nich vybere odborná porota složená ze zástupců společnosti Wienerberger a mediálních partnerů tři nejlepší projekty za každou kategorii. Členem hodnotící komise bude i doc. Ing. František Kulhánek, CSc., z Katedry konstrukcí pozemních staveb ČVUT Praha. Autoři vítězných prací v každé kategorii obdrží za 1. místo 9 000 Kč, za 2. místo 6 000 Kč a za 3. místo 3 000 Kč. Škola, z níž je autor vítězného projektu, získá 3 000 Kč, za druhé místo obdrží 2 000 Kč a za 3. místo 1 000 Kč.

Kritéria pro hodnocení
Při posuzování prací se odborníci zaměří především na technickou a grafickou úroveň zpracování dokumentace, celkové prostorové a funkční řešení díla, originalitu stavebně-technického řešení. Podstatným hlediskem bude také rozsah využití výrobků firmy Wienerberger při konstrukčním řešení projektu (konstrukční detaily stěn, různé druhy překladů, stropy apod.).

Dva termíny pro odevzdání prací
„Soutěž o nejlepší projekt“ probíhá ve školním roce 2009/2010. Formulář přihlášky je k dispozici na sekretariátu soutěže, zájemci si ho mohou vyžádat i na emailové adrese soutez_skoly@porotherm.cz nebo stáhnout na internetových stránkách www.porotherm.cz/soutez_skoly.

Zájemci ze čtvrtých ročníků se mohou přihlásit nejpozději do 7. 5. 2010. Pro účastníky z třetích ročníků je nejzazší termín odevzdání přihlášky do 4. 6. 2010. Přihláška musí být zřetelně označena heslem „Soutěž o nejlepší projekt“ pro studenty SPŠS.

K uvedeným termínům musí studenti odevzdat i vlastní práce. Předají je osobě určené vedením školy, která převzetí písemně potvrdí.

Více informací o podmínkách soutěže naleznete na www.porotherm.cz/soutez_skoly.