REAL ESTATE MARKET: Udržitelná výstavba jako investiční příležitost

20. března 2024 se již podruhé koná úspěšná konference REAL ESTATE MARKET, tentokrát s podtitulem "UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA JAKO INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST". Konference, která se bude konat v prostorách Spojky v Karlíně, slibuje rozsáhlé diskuse a prezentace, které se budou týkat klíčových témat z oblasti udržitelné výstavby.

Datum konání: 20.3.2024

Místo konání: Spojka Karlín, Pernerova 697/35, 186 00 Karlín

Udržitelný rozvoj

V České republice byly dřevostavby dlouhou dobu tabu, nicméně nyní by i u nás mohly stavby ze dřeva růst nad dosavadní omezení 12 metrů. Plánované zrušení výškových limitů by mělo umožnit stavbu nejen dřevěných bytových domů, ale i administrativních a veřejných budov. Jaké investiční příležitosti a financování se objeví v rámci tohoto udržitelného rozvoje a jakou roli zde hrají moderní technologie?

Zavedení dřevostaveb nad dosavadní omezení je pro český realitní trh zásadní událostí. Dřevěné stavby představují ekologickou alternativu k tradičním způsobům výstavby a v souladu s globálními snahami o ochranu životního prostředí získávají stále větší popularitu. Plánované zrušení výškových limitů je výzvou i příležitostí pro developery a investory, kteří se mohou zaměřit na nové typy projektů a přinést inovace do českého stavebnictví.

Zdroj: remspace

Hledání cesty k bezemisním budovám

Dekarbonizace sektoru budov je klíčovým cílem v naplnění evropského závazku stát se prvním uhlíkově neutrálním kontinentem světa. Jaké strategie a postupy mohou přispět k efektivnímu snižování emisí CO2 v oblasti vystavěného prostředí? Jaká role čeká na města a obce při podpoře uhlíkové neutrality ve spolupráci s developery?

Greenwashing, tedy klamání spotřebitelů o ekologičnosti produktu či služby, se nevyhýbá ani stavebnímu sektoru. Avšak, co brání využívání inovativních postupů, materiálů a technologií k dosažení bezemisních budov a co naopak pomůže k akceleraci inovací při realizacích? Snažíme se odpovědět na otázky, které směřují k překonání překážek a dosažení udržitelné budoucnosti.

Zdroj: remspace

Podrobné panelové diskuse

Konference se bude skládat ze tří panelů, které budou reflektovat aktuální témata v oblasti udržitelné výstavby a investičních příležitostí. První panel „Zodpovědný rozvoj měst“ se zaměří na uhlíkově neutrální města, spolupráci měst a developerů a investiční příležitosti. Druhý panel s názvem „Cesty k bezemisním budovám“ se zaměří na dekarbonizaci sektoru budov a využívání inovací. Třetí panel „Uhlíkově neutrální výstavba“ pak bude diskutovat o integrování obnovitelné energie do budov, energetické efektivitě a dalších tématech.

Zdroj: remspace

Celá akce bude simultánně překládána do angličtiny, aby byla dostupná co nejširšímu spektru účastníků. Mezi významnými řečníky a experty, kteří vystoupí na konferenci, se budou nacházet zástupci předních firem a institucí z oblasti realit a udržitelné výstavby.

Nenechte si ujít příležitost být součástí diskuze s odborníky o budoucnosti udržitelného stavebnictví. Součástí nabitého programu bude také networking. Podrobný program a přihlášky naleznete ZDE.

ZDROJ: PR článek společnosti remspace