Titul Stavba roku 2020 získalo osm staveb

Celkem 8 titulů Stavba roku 2020, 17 zvláštních cen, Ceny veřejnosti a titul pro stavbu v zahraničí, bylo uděleno v již 28. ročníku celorepublikové soutěžní přehlídky Stavba roku 2020.

Hlavním organizátorem soutěže je Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která je zároveň i vypisovatelem soutěže, spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Udělení a představení titulů Stavba roku je každoročně významnou událostí roku ve stavitelství a architektuře, a je důstojným připomenutím, mimo jiné, i významu například inženýrských, dopravních a průmyslových staveb, které jsou také jeho nedílnou součástí.

Tituly a zvláštní ceny, v návaznosti na aktuální situaci, jsou vyhlášeny a představeny v původním avizovaném termínu, netradiční formou, prostřednictvím unikátních filmových dokumentů, virtuálně a ve spolupráci s médii.

„Ve 28. ročníku soutěžní přehlídky bylo možné se opět seznámit nejen s autory jednotlivých staveb, ale také projektanty, stavebními firmami, a všemi, kdo připravili kompletní projektové dokumentace, a kdo realizovali jednotlivé stavby a stavební díla.“

„Zároveň seznamuje také s jednotlivými investory, kteří stáli u každé stavby většinou od zrodu myšlenky konkrétního investičního záměru, až po její úplnou realizaci. Vyhlášení titulů je vrcholem ocenění a seznámení se s jejich, mnohdy několikaletou, prací a úsilím“, sděluje architekt Jan Fibiger, předseda rady programu a předseda správní rady Nadace ABF.

Odborná porota Stavby roku 2020 byla složená tradičně ze zástupců jednotlivých vypisovatelů z řad architektů a inženýrů. Pracovala ve složení Ing. arch. Akad. arch. Jan Vrana, předseda poroty, Ing. arch. Martina Hovořáková (Nadace ABF), Ing. Renata Zdařilová Ph.D. (ČKAIT), doc. Ing. Jan Pašek Ph.D. (SPS ČR) a Ing. Ladislav Vaněk (MPO ČR). Za Sbor expertů s porotou přihlášené stavby navštívil i prof. Ing. arch. Zdeněk Jiran.

Porota navštívila v rámci hodnocení během července a srpna všech 84 přihlášených staveb a za necelých 12 dnů najela téměř celých 2 700 km. Na cestě s porotou všechny stavby dokumentoval filmový štáb. Porotci i rada programu se shodují v konstatování, že právě osobní návštěva na všech staveb je pro práci poroty a expertů klíčová a nenahraditelná.

Držitelé titulů v letošním roce poprvé v historii soutěže získávají unikátní symbolické křišťálové ocenění, které má podobu razítka v designu Ronyho Plesla vyrobené sklárnou Rückl. Razítko symbolicky představuje to poslední a zcela výjimečné „razítko“ v procesu celé realizace stavby.

V rámci soutěžní přehlídky byla oceněna tradičně také Osobnost stavitelství. Toto ocenění každoročně uděluje SIA ČR – Rada výstavby, která sdružuje nejvýznamnější a nejdůležitější profesní uskupení ve svém oboru.

Ocenění si v letošním roce odnáší za svoji dlouholetou práci pro obor Ing. Pavel Křeček, který byl řadu let předsedou České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Přehled udělených cen 28. ročníku Stavba roku 2020:

Tituly Stavba roku 2020:

O2 Universum
O2 Universum |

O2 universum – dostavba malé haly O2 areny na konferenční centrum, Praha 9
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Investor: Bestsport, a.s.
Autoři: Martin Vokatý, Vladimír Vokatý
Projekt: ATIP, a.s.
Dodavatel: Metrostav a.s.; SYNER, s.r.o.

Lasvit
Lasvit |

Firemní sídlo LASVIT Nový Bor
Přihlašovatel: BAK stavební společnost, a.s.
Investor: LASVIT s.r.o.
Autoři: Jiří Opočenský, Štěpán Valouch / ov – a, ov architekti s.r.o.
Spoluautoři: David Balajka, Anna Schneiderová
Projekt: m3m, s.r.o.
Dodavatel: BAK stavební společnost, a.s.

Společenské centrum Sedlčany
Společenské centrum Sedlčany |

Společenské centrum Sedlčany
Přihlašovatel: HSF System a.s.
Investor: Maranatha z.s.
Autoři: Martin Krupauer, Pavel Kvintus, Daniel Jeništa, Stanislava Blažková
Projekt: A8000 s.r.o.; STATIKON Solutions s.r.o.
Dodavatel: HSF System a.s.

Rekonstrukce mostu, Bezdružice
Rekonstrukce mostu, Pňovany – Bezdružice |

Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany – Bezdružice
Přihlašovatel: Správa železnic, státní organizace
Investor: Správa železnic, státní organizace
Autoři: Ondřej Lojík
Projekt: TOP CON SERVIS, s.r.o.
Dodavatel: Společnost SMP-MCE-Pňovany-Bezdružice / SMP CZ, a.s.; MCE Slaný, s.r.o.

Přístavba Muzea skla a bižuterie
Přístavba Muzea skla a bižuterie |

Přístavba budovy Muzea skla a bižuterie, Jablonec nad Nisou
Přihlašovatel: Hlaváček – architekti s.r.o.
Investor: MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU
Autoři: Michal Hlaváček, Zdeněk Holek
Projekt: Hlaváček – architekti s.r.o.
Dodavatel: ENERGIE – STAVEBNÍ A BÁŇSKÁ, A.S.

VSCT Tower-Kladno
VSCT Tower-Kladno |

VSCT Veolia Smart Control Tower-Kladno
Přihlašovatel: JOPO CONSTRUCTIONS a.s.
Investor: Středočeské vodárny, a.s.
Autoři: Tereza Tejkalová, Michal Škrna
Projekt: D-plus, projektová a inženýrská a.s.
Dodavatel: JOPO CONSTRUCTIONS a.s.

Rezidence park Masarykova, Liberec
Rezidence park Masarykova, Liberec |

Rezidence Park Masarykova, Liberec
Přihlašovatel: Develop Industry a.s.
Investor: Develop Industry a.s.
Autoři: Radim Kousal, Tomáš Rudolf, Richard Černý, Jana Jachanová
Projekt: Siadesign Liberec s.r.o.
Dodavatel: Syner, s.r.o.

Přístavba RD Kojetín
Přístavba RD Kojetín |

Přístavba rodinného domu na Kojetíně
Přihlašovatel: Kamil Mrva Architects, s.r.o.
Investor: Radek Leskovjan
Autor: Kamil Mrva
Spoluautor: Radek Leskovjan
Spolupráce: Václav Kocián, Tomáš Šenovský
Projekt: Kamil Mrva Architects, s.r.o.,

Zvláštní ceny 2020:

Cena předsedy Senátu parlamentu České Republiky

Městská knihovna Písek – Centrum celoživotního vzdělávání
Přihlašovatel: Město Písek
Investor: Město Písek
Autoři: studio ABS spol. s.r.o.
Projekt: studio ABS spol. s.r.o.
Dodavatel: OHL ŽS, a.s.

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

SPŠ TOS Varnsdorf – konverze
Přihlašovatel: TOS VARNSDORF, a.s.;
Investor: TOS VARNSDORF, a.s.
Autoři: Petr Šikola, Václav Dvořák, Jan Černoch, Kristýna Bednářová
Projekt: DOMYJINAK, s.r.o.
Dodavatel: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Cena Ministerstva kultury ČR

Rekonstrukce Státní opery, Praha
Přihlašovatel: HOCHTIEF CZ a. s.
Investor: Národní divadlo
Projekt: Masák & Partner s.r.o.
Dodavatel: HOCHTIEF CZ a. s.

Cena Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Základní škola Amos, Psáry
Přihlašovatel: PKS stavby a.s.
Investor: Obec Psáry
Autoři: Ondřej Píhrt, Štefan Šulek, Ondřej Laciga
Spoluautor: Irena Vojtová, Pavel Směták, Tereza Březovská
Projekt: SOA architekti, s.r.o.; Projekt Centrum NOVA, s.r.o.
Dodavatel: PKS stavby a.s.

Cena primátora Hlavního města Prahy

Revitalizace pražských náplavek

Přihlašovatel: SIPRAL a.s.
Investor: Hlavní město Praha (TRADE CENTRE PRAHA a.s.)
Autor: Petr Janda
Spoluautoři: Anna Podroužková; Maty Donátová; Bára Simajchlová
Projekt: Ing. arch. MgA. Petr Janda
Dodavatel: SIPRAL a.s.

Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Port Karolína – 2. Etapa, Praha 8
Přihlašovatel: Skanska Reality a.s.
Investor: Skanska Reality a.s.
Autoři: Baumschlager Eberle ZivilTechniker, 4A architekti
Spoluautor: Martin Votřel
Projekt; di5 architekti inženýři s.r.o.(DSP); EBM Expert, s.r.o.(DPS)
Dodavatel: Skanska a.s.

Cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Hala denního ošetření a očištění, Brno
Přihlašovatel: dkarchitekti, s.r.o.
Investor: Dopravní podnik města Brna, a.s.
Autoři: David Kudla, Tomáš Fries, Filip Malý
Projekt: dkarchitekti, s.r.o.
Dodavatel: Společnost Pisárky, hala vozovny / FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.; Dopravní stavby Brno, s.r.o.; IMOS BRNO, a.s.

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České Republice

PROVOZNÍ AREÁL TECHPLAST, Česká Třebová
Přihlašovatel: IMOS Brno, a.s.
Investor: Josef Škrkoň – Techplast, a.s.
Autoři: Karel Šrámek
Projekt: APOLO CZ s.r.o.
Dodavatel: IMOS Brno, a.s.

Cena Státního fondu dopravní infrastruktury

I/11 Opava, severní obchvat, východní část
Přihlašovatel: M – SILNICE a.s.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR a Statutární město Opava
Projekt: Sdružení NOSA / NOVÁK & PARTNER, s.r.o., SATRA, spol.s r.o.
Dodavatel: Společnost MS + K + IDS OPAVA / M – SILNICE a.s., KARETA s.r.o.,
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Cena Asociace pro urbanismus a územní plánování

SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO – HRADEC KRÁLOVÉ
Přihlašovatel: Statutární město Hradec Králové
Investor: Statutární město Hradec Králové
Autoři: Jaromír Chmelík, David Baďura
Projekt: architekti chmelík & partneři, s.r.o.
Dodavatel: MATEX HK, s.r.o.

Cena hlavního mediálního partnera časopisu Stavebnictví

Vinařství Lahofer
Přihlašovatel: CHYBIK + KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.
Investor: Vinařství LAHOFER, a.s.
Autoři: Ondřej Chybík, Michal Krištof
Spoluautoři: Lenka Vořechovská, Adam Jung, Martin Holý, Vojtěch Kouřil, Ondřej Mundl, Matěj Štrba, Zuzana Záthurecká, Zuzana Pelikánová, Victor Cojocaru
Projekt: CHYBIK + KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o., Babka & Šuchma s.r.o.
Dodavatel: S-A-S STAVBY spol. s r.o.

Cena hlavního mediálního partnera časopisu Stavitel

Výstavba pavilonu intenzivní medicíny v areálu Nemocnice Jablonec nad Nisou
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Investor: Statutární město Jablonec nad Nisou
Autoři: Tereza Jirásková
Projekt: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK, s.r.o.
Dodavatel: Metrostav a.s.

Cena mediálního partnera Konstrukce Media

Most ev. č. 3082-1 Svinary
Přihlašovatel: Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.
Investor: Královéhradecký kraj (zastoupený ÚDRŽBOU SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.)
Projekt: Valbek, spol. s r.o.
Dodavatel: Most Svinary / Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., vedoucí společník; FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Cena mediálního partnera časopisu ASB

Kostel bl. Restituty, Brno – Lesná
Přihlašovatel: Atelier Štěpán
Investor: Římskokatolická farnost Brno-Lesná | Roman Catholic parish
Autor: Marek Jan Štěpán
Spoluautoři: Vanda Štěpánová, František Brychta, Jan Vodička, Martin Kopecký
Kresba na fasádě: Petr Kvíčala
Projekt: Atelier Štěpán
Dodavatel: JB stavební

Cena CraftEdu bytovému domu v pasivním standardu

Rezidence Červený dvůr, Praha
Přihlašovatel: MS architekti s.r.o.
Investor: JRD Development s.r.o.
Autor: Pavel Hřebecký, Veronika Opletalová, Michal Šourek, Alexandr Verner
Projekt: MS architekti s.r.o.
Dodavatel: Casta a. s.

Zvláštní cena poroty

Revitalizace pražských náplavek
Přihlašovatel: SIPRAL a.s.
Investor: Hlavní město Praha (TRADE CENTRE PRAHA a.s.)
Autor: Petr Janda
Spoluautoři: Anna Podroužková; Maty Donátová; Bára Simajchlová
Projekt: Ing. arch. MgA. Petr Janda
Dodavatel: SIPRAL a.s.

Titul Zahraniční stavba roku 2020

zároveň Cena hlavního mediálního partnera časopisu DEVELOPMENT NEWS

Early Learning Village, Singapore
Přihlašovatel: Bogle Architects, s.r.o.
Autor: Bogle Architects, s.r.o.
Dodavatel: Lendlease Singapore Pte Ltd
Investor: Cognita Asia Holdings PTE LTD

Hlasování veřejnosti 2020

180 313 hlasů celkem
2 794 hlasů soutěž Zahraniční stavba roku 2020
177 519 hlasů soutěž Stavba roku 2020

Cena veřejnosti Stavba roku 2020 – 47 034 hlasů

Firemní sídlo LASVIT Nový Bor
Přihlašovatel: BAK stavební společnost, a.s.
Investor: LASVIT s.r.o.
Autoři: Jiří Opočenský, Štěpán Valouch / ov – a, ov architekti s.r.o.
Spoluautoři: David Balajka, Anna Schneiderová
Projekt: m3m, s.r.o.
Dodavatel: BAK stavební společnost, a.s.

Cena veřejnosti Zahraniční stavba roku 2020 – 1 632 hlasů

Ražba ve stanici Espoonlahti, Helsinky
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Projektant: Kalliosuunnittelu Oy a Rockplan Ltd
Dodavatel: Joint Venture Metrostav a. s. a Destia Oy
Investor: Länsimetro Oy

Všechny oceněné i přihlášené stavby jsou zveřejněny na webu www.stavbaroku.cz

Od partnerů ASB

Letošní ročník nově přinesl unikátní filmový dokument, který představuje všechny přihlášené stavby. Filmové dokumenty Stavby roku 2020 budou prezentovány na YouTube kanálu Stavba roku a na facebooku.

Stavba roku 2020 také v letošním roce přišla s dlouhou řadou každoročních putovních výstav a dalších doprovodných akcí. Celý prosinec 2020 a následně i v roce 2021 bude výstava, včetně filmových projekcí, k vidění v Galerii ABF na Václavském náměstí 31 v Praze, která bude sdílena tentokrát i virtuálně. Stavba roku 2020 se představí aktuálně ve všech regionech České republiky.

Stavba roku 2020 přináší opět jedinečný tištěný katalog, který je výjimečný svou komplexností, na 272 stranách se v něm seznámíte, nejen s oceněnými, ale také se všemi nominovanými a přihlášenými stavbami.

ZDROJ: Nadace ABF