Galerie(3)

Ondřej Pokoj, vítěz Kaplicky Internship 2019, o stáži v Heatherwick studiu

Ondřej Pokoj zvítězil v soutěži Kaplicky Internship 2019 se svým diplomním projektem a získal stáž v renomovaném londýnském studiu Thomase Heatherwicka. Jako největší výzvu označuje začínající architekt schopnost naučit se pracovat ve světě neustálé změny.

V soutěži Kaplicky Internship 2019 jste zvítězil s návrhem Transferia – přestupního uzlu pro Letiště Václava Havla v Praze. V čem je váš návrh výjimečný a proč jste si vybral toto téma?

Dopravní stavby jsou fascinující tím, že obsahují dynamický prvek – letadlo, vlakovou soupravu. Letištní a nádražní haly jsou katedrálami pohybu. Člověka se zmocňuje zvláštní pocit výjimečnosti a lehkosti jako při vstupu do sakrální stavby. Projekt Transferia reprezentuje současný trend cestování kombinací jednotlivých dopravních módů. Projekt představuje nezvyklou kombinaci typologií – letištní terminál, vlaková stanice, kontrolní věž leteckého provozu ve formě, která působí provokativně. 

Transferium Praha, návrh přestupního uzlu pro Letiště Václava Havla / autor: Ondřej Pokoj
Transferium Praha, návrh přestupního uzlu pro Letiště Václava Havla / autor: Ondřej Pokoj |
Transferium Transferium Praha, návrh přestupního uzlu pro Letiště Václava Havla / autor: Ondřej PokojPraha 1 Ondrej Pokoj
Transferium Praha, návrh přestupního uzlu pro Letiště Václava Havla / autor: Ondřej Pokoj

Výhrou v soutěži byla stáž v londýnském studiu Heatherwick. Co vám práce v tomto prestižním studiu přinesla? Jaké zkušenosti jste díky stáži získal?

Kromě velkého množství dovedností a řemeslné zručnosti jsem se mohl přesvědčit, jak je k docílení kvalitního výsledku důležité, aby si člověk uměl hrát. Studio nemá žádný předdefinovaný architektonický styl. Projekty vznikají emergentně. Důležitý je výběr a filtrace referencí a postupné zkoumání možných variant.

Na jakých projektech jste se v rámci stáže podílel?

První byla soutěž na výškovou budovu do Austrálie. Poté soutěž na celý komerčně-volnočasový areál do Číny. Nyní je to prováděcí fáze výškových budov v Kanadě.

Ondřej Pokoj s Matem Cashem ze studia Heatherwick
Ondřej Pokoj s Matem Cashem ze studia Heatherwick |

Máte již zahraniční zkušenosti, můžete srovnávat. Jaké vnímáte rozdíly mezi českými a zahraničními absolventy fakult architektury? V čem jsou méně a v čem více připraveni pro praxi? Co chybí českým absolventům?

Z hlediska řemeslné zručnosti jsou na tom čeští absolventi na stejné, ne-li vyšší úrovni. V čem jsme méně připraveni, jsou tzv. soft skills, tedy komunikační dovednosti, prezentace, umět prodat sebe a svůj projekt. V tomto jsou zahraniční absolventi na výrazně lepší úrovni. 

Jaké jsou rozdíly mezi způsobem práce v českých ateliérech oproti studiu Heatherwick?

Obecně je v Británii zvykem věci více diskutovat, konzultovat a promýšlet. Velký rozdíl je i v koordinaci projektu v rámci většího územního celku. U nás tato součinnost často zcela chybí a poté vznikají zkratkovitá neúplná řešení. 

Do jaké míry jsou v rámci projektů, na kterých jste se ve studiu Heatherwick podílel, využívána adaptační opatření v souvislosti se změnou klimatu, aplikace nových technologií, nízkoenergetické standardy či hospodaření s dešťovou vodou?

Celkovým zájmem studia je větší integrace vegetace do struktury stavby. Nezbytnou součástí návrhů teras a balkonů budov jsou integrované záhony pro růst vegetace.  

Mangroves Tower, design study / autor: Ondřej Pokoj
Mangroves Tower, design study / autor: Ondřej Pokoj |

Kam se podle vás ubírá současná architektura?

Větší modularita, prefabrikace a robotizace. Přenos dat od návrhu k výrobě povede k eliminace 2D výkresů. Virtuální modely měst urychlí povolovací procesy. Koncepty inspirované vědeckými objevy. Architektura z laboratoří. Konstrukce pneumatické, lehké a dočasné. Invaze do stávajících struktur. 

Jaké před námi stojí výzvy v rámci oboru a v kontextu vývoje společnosti – čím by se podle vás měli architekti zabývat?

Jak vytvářet konkurenceschopné projekty schopné uspět na současném trhu. Jak svoji architekturu efektivně distribuovat k lidem při zachování kvality. Naučit se pracovat ve světě neustálé změny. Nelze si již vystačit s předem naučenými formulemi. Je třeba si osvojit nové postupy na řešení různorodých problémů. 

Agave building, design study - projekt reagující na změnu klimatu / autor: Ondřej Pokoj
Agave building, design study – projekt reagující na změnu klimatu / autor: Ondřej Pokoj |

Jaké jsou vaše další plány? Přijal jste nabídku studia Heatherwick pracovat zde na stálo? Jak chcete svou zahraniční zkušenost dále využít? Čemu se chcete věnovat v budoucnu?

Líbí se mi princip studia, kde Thomas Heatherwick kolem sebe soustřeďuje množství talentovaných tvůrců z různých oblastí. Jeden pracuje na projektu židle, druhý zpracovává soutěž na mrakodrap, třetí pro oba vyrábí fyzické modely a čtvrtý o tom točí film. Pokud bych měl někdy zakládat vlastní praxi, bude mi tato studiová multidisciplinární kultura velkou inspirací.

Ondřej Pokoj (*1992)
Absolvent Fakulty architektury ČVUT v Praze, vítěz soutěže Kaplicky Internship 2019 pořádané nadací Bakala Foundation. Soutěž vyhrál se svým diplomním projektem, návrhem přestupního uzlu pro Letiště Václava Havla s názvem Transferium Praha. Jakožto vítěz soutěže získal prestižní tříměsíční stáž v londýnském studiu Heatherwick, kde po jejím skončení obdržel pracovní nabídku k trvalému pracovnímu poměru.
Kaplicky Internship
Kaplicky Internship je program, který poskytuje studentům a čerstvým absolventům architektonických oborů z českých univerzit možnost strávit tři měsíce na placené stáži v jednom z prestižních londýnských studií. Mohou si tak vyzkoušet práci na významných projektech ve společnosti renomovaných architektů a získat cenné pracovní zkušenosti.Vítěz loňské soutěže absolvoval stáž v ateliéru Heatherwick Studio. Letošní vítěz získá stáž v ateliéru David Chipperfield Architects. Účastník stáže je vybírán odbornou porotou prostřednictvím neanonymní dvoukolové soutěže architektonických prací na volné téma – lze přihlásit bakalářskou či diplomovou práci. Program je organizován nadací Bakala Foundation ve spolupráci s londýnským Design Museem. Partnerem programu je Nadační fond Kaplicky Centre.

TEXT: JOLANA ŘÍHOVÁ
VIZUALIZACE: ONDŘEJ POKOJ
FOTO: BAKALA FOUNDATION

Článek byl publikován v časopise ASB 04/2020.