Řešení vodopropustného povrchu na nezpevněných plochách
Galerie(6)

Řešení vodopropustného povrchu na nezpevněných plochách

Stále populárnějším materiálem pro venkovní povrchy se stává kamenný koberec, dobře známý z českých zahrádek. Díky novým technologiím je možné tento materiál použít i na nezpevněné plochy, přičemž zůstávají zachovány všechny jeho další přednosti – odolnost, dlouhá životnost, snadná pokládka a přírodní vzhled.

V čem je možnost využití povrchu na nezpevněné plochy přelomová? “Kamenný koberec lze využít všude, kde je třeba dosáhnout větší stability podloží bez nutnosti rozsáhlých výkopových prací jako u ostatních klasických substitutů – jako podklad poslouží pouze zhutněné štěrkové lože. Díky speciálním technologickým postupům je docíleno zvýšení pevnosti a pružnosti celého systému,” říká k novince Marek Ondra ze společnosti TOPSTONE, která se výrobou kamenných koberců zabývá již 20 let.

Systém TopStone pro nezpevněné povrchy představuje ideální řešení na průjezdové cesty, parkoviště, okolí sídlišť či jiná veřejná prostranství. Na všech těchto prostorách nelze opomínat jednu z největších výhod kamenného koberce – jeho vodopropustnost. Díky tomu lze co nejvíce snížit objem dešťové vody sváděné do veřejné kanalizace. Dešťová voda může vsakovat a svod vody do kanalizace se tak zpomalí či mu lze zcela zamezit. “Zároveň tak dochází k cenovým úsporám v souvislosti s odvodem srážkové daně. Pokud nejsou srážkové vody odváděny kanalizací pro veřejnou potřebu, nepodléhají zpoplatnění, které se pohybuje ve výši stočného,” vysvětluje Marek Ondra z TOPSTONE.

Opomíjet v tomto ohledu nelze ani vliv na životní prostředí. V době, kdy s sebou rozvoj infrastruktury měst a obcí přináší masivní nárůst zpevněných ploch na úkor propustné půdy, dochází k negativnímu ovlivňování přirozeného koloběhu vody a zvyšování množství odváděných dešťových vod do kanalizací. “Drenážní systém TopStone může za jednu hodinu propustit zpět do země až 1 852 mm dešťových srážek. Přitom nedochází k podmáčení podloží a jeho okolí. Další ekologickou šetrnost produktu představuje jeho složení – neobsahuje totiž často využívaný a toxický nonyfenol,” doplňuje Ondra.

Kamenný koberec lze aplikovat na staré i nové povrchy. Bez obtíží tak lze s jeho pomocí zútulnit prostory municipálních povrchů – ať již jde o stará sídliště či nové administrativní areály. Ve všech těchto prostorách přijde vhod také odolnost systému vůči chemikáliím a solím či jeho snadná údržba. Na rozdíl od zámkové dlažby, která je náchylná na zašpinění, a která po několika letech vybledne, si kamenný koberec zachovává jasný a luxusní vzhled.

ZDROJ: PR článek společnosti TOPSTONE