Pritzkerova cena pro architekta, jehož tvorba je hudbou

Pritzkerova cena pro architekta, jehož tvorba je hudbou

Již po 40. byla letos udělena Pritzkerova cena, ovšem poprvé za celou svou historii byl oceněn indický architekt. Jejím držitelem se stal Balkrishna Doshi, tvůrce propojující architekturu a společnost, tvůrce, který neustrnul ani na malou chvíli.

Od svého narození v roce 1927 putoval cestou, na které byl prvně ovlivňován, později on sám mnohé ovlivnil. Vyrůstal v rodině vyrábějící nábytek, a tak už jako malý vnímal materiál, proporce, umění. Po letech ve škole mu jeho učitel ukázal architekturu a Doshi ji od roku 1947 studoval v Bombaji.

Důležitý zlom v jeho životě nastal v roce 1951, kdy začal pracovat pro Le Corbusiera přímo v jeho pařížském ateliéru. Strávil zde 4 roky. Tato zkušenost jej nezvratně ovlivnila i přes mnohá specifika, která s sebou nesla. Své místo nezískal díky diplomu nebo rozsáhlému portfoliu, ale na základě ručně psaného dopisu. Zároveň bylo poměrně komplikované komunikovat se švýcarským architektem, který anglicky příliš neuměl. Zřejmě jim to ani nevadilo. „Když nemůžete použít jazyk, konverzace se stane daleko více vizuální a prostorovou,“1 hodnotil Doshi svou zkušenost. Dodnes má portrét Charlese Édouarda Jeannereta ve svém domě…

Indian Institute of Management v Bangalore 

Když se později vrátil do Indie, založil svou vlastní praxi – najal dva architekty a vznikla kancelář Vastushilpa. Dnes zde pracuje více než 60 zaměstnanců a za dobu své existence dokončili více než 100 projektů. Spolupracoval i s Luis Kahnem, další ikonou moderní architektury.

Institute of Indology

Své působení ve světě architektury Doshi neomezoval jen na roli tvůrce, velmi intenzivně se věnoval i roli pedagoga a teoretika. V 60. letech založil školu architektury ve svém městě Ahmedabad, dnes známou jako Center for Environmental Planning and Technology (CEPT). Roku 1978 stál u zrodu Vastushilpa Foundation for Studies and Research in Environmental Design, instituce, která je dnes pojítkem mezi indickými akademiky a profesionály a zabývá se navrhováním prostředí odpovídajícího místním přírodním i kulturním standardům.

Center for Environmental Planning and Technology

To vše dohromady bylo motivem, který vedl letošní porotu Pritzkerovy ceny k jejímu udělení právě Balkrishna Doshimu. „Díky množství odvedené práce v roli architekta, urbanisty a učitele, za jeho vytrvalý příklad integrity a za neúnávné úsilí pomoci Indii i jiným místům, se porota Pritzkerovy ceny rozhodla jmenovat Balkrishna Doshiho jejím laureátem pro rok 2018.“2

Sociální bydlení v Aranya

Zdůrazňována je citlivost a respekt, se kterými Balkrishna Doshi přistupuje ke své práci. Snaží se propojit to nejdůležitější, fyzické, s pro mnohé možná postradatelným, duchovním. Jeho projekty mají naplnit lidské potřeby, propojit člověka s kulturou a pochopit kontext místa v rovině fyzické, kulturní i sociální. Předseda Hyattovy nadace, která každoročně cenu uděluje, Tom Pritzker považuje indického architekta za naprosto ideálního nositele ocenění.

„Profesor Doshi řekl, že architektura mění přístřešky v domovy, obydlí v komunity a města v magnety příležitostí. Jeho celoživotní práce dokumentuje cíl, který cena má – ukazovat, že architektura je neocenitelnou službou pro lidstvo. Je mi ctí, předat výroční 40. ocenění architektovi, který takto slouží nám všem už více než 60 let.“3 

Porota ve svém hodnocení upozorňuje, že Balkrishna Doshi nikdy nenavrhoval architekturu okázalou ani módní, ale že byl ve své tvorbě vždy vážný. Díky etickému a profesionálnímu přístupu dokázal ovlivnit životy všech sociálních skupin a zároveň respektovat východní kulturu při zlepšování kvality života v Indii. Svou práci Doshi přirovnává k hudbě. „Každý objekt kolem nás i sama příroda – světlo, obloha, voda a bouřka – vše je symfonií. Tato skladba je to, o čem je architektura. Má práce je příběhem mého života. Neustálý vývoj, změna a hledání – hledání jak opustit roli architektury a dívat je jen na život.“4 

Amdavad Ni Gufa

Od partnerů ASB

Fakt, že svou práci vnímá Doshi s respektem a pokorou a že ta není jen profesionálním přístupem, ale i osobním postojem, je jeho reakce na ocenění, které mu bylo uděleno. „Projekty, které jsem navrhl, jsou rozšířením mě samotného, mé filosofie a mých snů o vytvoření pokladnic ducha architektury. Za tuto cenu vděčím mému guru, Le Corbusierovi. Jeho lekce mne přivedly k otázkám identity a donutily mne objevit nový současný a přitom kontextuální výraz udržitelného obydlí. S celou svou pokorou a vděčností bych chtěl poděkovat porotě Pritzkerovy ceny za toto hluboce dojemné a vděčné ocenění mé práce. Znovu to ujišťuje mou víru, že život slaví, když se životní styl a architektura spojí.“5

Kompletní znění hodnocení poroty a vybrané práce Balkrishna Doshiho můžete nalézt na stránkách Pritzkerovy ceny.

1 Archdaily.com (8.3.2018; https://www.archdaily.com/890128/who-is-balkrishna-bv-doshi-12-things-to-know-about-the-2018-pritzker-laureate)
2 The Pritzker Architecture Prize (7.3.2018; https://www.pritzkerprize.com/laureates/balkrishna-doshi)
3 The Pritzker Architecture Prize (7.3.2018; https://www.pritzkerprize.com/laureates/balkrishna-doshi)
4 The Pritzker Architecture Prize (7.3.2018; https://www.pritzkerprize.com/laureates/balkrishna-doshi)
5 The Pritzker Architecture Prize (7.3.2018; https://www.pritzkerprize.com/laureates/balkrishna-doshi)

Text: Tomáš Čech – Architektonická platforma POLYCHROME
Foto: VSF

RubrikyNázory a rozhovory