Opláštění výtahové šachty
Galerie(13)

Opláštění výtahové šachty

V případě rekonstrukce výtahu by se nemělo zapomínat ani na výtahovou šachtu. Ocelové konstrukce výtahových šachet lze opláštit různými materiály. Jedním z vhodných materiálů je cementotřísková deska. Doporučuje se použít cemen­totřískovou desku s tloušťkou 12 mm. Maximální formát je 1 250 × 3 350 mm.

V případě rekonstrukce výtahu by se nemělo zapomínat ani na výtahovou šachtu. Ocelové konstrukce výtahových šachet lze opláštit různými materiály. Jedním z vhodných materiálů je cementotřísková deska. Doporučuje se použít cemen­totřískovou desku s tloušťkou 12 mm. Maximální formát je 1 250 × 3 350 mm. Optimální formát desky z hlediska manipulace, montáže a ceny je:
boční stěna: 1 250 mm × hloubka šachty,
zadní stěna: šířka šachty × 1 672 mm (1/2 základní délky desky).

Informace o materiálu:

 • cementotřísková deska s hladkým přírodním cementově šedým povrchem s tloušťkou 12 mm (základní rozměry – 1 250 × 3 350 mm)
 • vhodná jako konstrukční materiál v případech, kdy se požaduje odolnost proti vlhkosti a zároveň pevnost, nehořlavost, ekologická a hygienická nezávadnost
 • zvukověizolační vlastnosti, bez obsahu azbestu a formaldehydů, odolná proti hmyzu a působení plísní

Pro snazší manipulaci a montáž se doporučuje desky před demontáží původního výtahu rozvést na jednotlivá podlaží. Montáž začíná po demontáži původního opláštění (drátosklo, pletivové ohrazení včetně zábradlí a držadel) vždy odspodu. Vzhledem k vzdálenosti nosných rohových profilů je třeba vždy do poloviny šířky stěny doplnit pomocnou výztuhu, nejlépe pozinkovaný CD-profil (60 × 27 × 0,6 mm). Pomocná vnitřní výztuha se ukotví k vodorovným profilům ztužujícího nosného rámu šachty. Maximální přípustný odstup vodorovných profilů je 1 800 mm. Svislou výztuhu je třeba při ukotvení podložit, aby byla plocha na ukotvení desky v téže rovině jako rohové profily. První zakládající řada desek se montuje tak, aby se nedotýkala podlahy. Je nutné ponechat vodorovnou spáru s šířkou minimálně 5 mm. Každá první zakládací deska se nastaví vodováhou do horizontální roviny. Další boční stěny se osazují do svislé roviny se zadním rohovým úhelníkem šachty. Deska, která tvoří opláštění zadní stěny výtahové šachty, se montuje tak, aby svislými hranami přesahovala rohový profil maximálně o 10 mm. Deska se zajistí svorkami a vyvrtají se otvory – zároveň v desce i v rohových profilech (průměr vrtání = 0,8 průměru použitého šroubu). V případě samořezných šroubů (není nutné předvrtat rohový profil) se doporučuje průměr předvrtané díry v desce rovný 1,2násobku průměru šroubu. Otvory se umístí minimálně 25 mm od svislé a minimálně 50 mm od vodorovné hrany desky. Maximální rozestup šroubů je 200 mm, v případě ukotvení na vnitřní podpěru se tato hodnota zvyšuje na 300 mm. Při ukotvení desky se začíná vždy od vnitřní podpěry, nakonec se ukotví v rozích. Po přichycení spodní řady desek se do drážky v horní vodorovné hraně desky vloží pero – plastový profil. Pokud budou použity desky s kolmou hranou, nasazuje se na horní hranu plastový H-profil. V místě uložení na podpěry (rohové L-profily a vnitřní výztuhy) je třeba vyřezat část pásoviny H-profilu, aby byla deska uložena přímo na podpěrách. Další deska se ukládá vždy hranou na pero s dilatační mezerou minimálně 5 mm. Podle potřeby se v desce vyřeže otvor na ukotvení šachty do schodiště, vždy je nutné dodržet dilataci s šířkou minimálně 5 mm.

Co budete potřebovat:

 • Cementotřísková deska CETRIS BASIC, základní rozměry 1 250 × 3 350 mm, tloušťka 12 mm
 • Pero, plastový profil, rozměry 20 × 2 mm, délka se rovná šířce desky
 • Plastový H-profil
 • Pomocná výztuha, pozinkovaný CD-profil, rozměry 60 × 27 × 0,6 mm
 • Samořezné šrouby
 • Silikonový akrylátový tmel, Silikon akrylátový tmel Den Braven 310 ml
 • Novodurový profil rozměry 10 × 10 mm
 • Lepidlo Pattex Chemopren Extrém, plechová nádoba, 800 ml
 • Novoplastový rohový profil rozměry 40 × 21 mm
 • Novoplastový rohový profil rozměry 45 × 45 mm
 • Akrylátový tmel, akrylátový tmel Soudal 300 ml
 • Dvousložkový BKP tmel na dřevo, dvousložkový polyesterový 500 g
 • Otěruvzdorná omyvatelná barva
 • Pásovina rozměry 30 × 8 mm
 • Kulatina nerezová :průměr 12 mm, délka 3 000 mm a průměr 14 mm, délka 3 000 mm
 • Barva na kov, např. FERO Color antikorozní barva 2 v 1 vydatnost 7 až 8 m2/l, plechovka 0,75 l
 • Nářadí: fréza, vodováha (2 m), vrtačka, svorky, pila, ocelová stěrka s velikostí zubů 1 mm, svářečka + příslušenství, štětec, molitanový váleček, bruska, malířská štětka

V místě vnějšího přeplátování spojů je potřebné tloušťku desky zúžit (rozbrušovačkou, frézou apod.). Na konci šachty se deska zkrátí podle potřeby a na horní okraj se silikonovým akrylovým tmelem nalepí pás plechu, který se následně přenýtuje trhacími nýty. Lepidlo se nanáší na odmaštěný plech ocelovou stěrkou s velikostí zubů 1 mm. Do svislých úhelníkových nosníků se navrtá otvor s průměrem 12 mm k ukotvení zábradlí bodováním. Do tohoto otvoru se zarazí kulatina s 5milimetrovým přesahem do šachty, která se ze strany šachty zavaří. Po osazení šachtových dveří se na čelní rohové úhelníky šachty nalepí novodurové profily 10 × 10 mm. Na přední rohy šachty se chemoprenovým lepidlem nalepí novoplastový rohový profil 40 × 21 mm. Když budou k překrytí rohů použity plechové pásky, případně plechové profily, je třeba spáru mezi těmito prvky řešit v místě vodorovných spár mezi deskami. Na zadní rohy šachty se chemoprenovým lepidlem (rovněž molitanovým válečkem) nalepí novoplastový rohový profil 45 × 45 mm. Hlavičky šroubů k ukotvení desek na vnitřní výztuhu se přetmelí akrylátovým brousitelným tmelem, případně dvousložkovým tmelem, který se přebrousí. Následně se nové opláštění šachty natře.
Následuje zpětná montáž zábradlí.


01 | Hrany desky
Hrany desky, které tvoří vodorovnou spáru, je možné ve výrobě ofrézovat, přičemž se vytvoří drážka na vkládané pero. Zároveň lze použít i desky s kolmou hranou (bez úpravy). V tomto případě je potřebné do vodorovné spáry vložit plastový H-profil.


02 | Opláštění
První zakládající řada desek se montuje tak, aby se nedotýkala podlahy (vodorovná spára 5 mm). Další boční stěny se osazují do svislé roviny se zadním rohovým úhelníkem šachty. Deska, která tvoří opláštění zadní stěny šachty, se montuje tak, aby svislými hranami přesahovala rohový profil maximálně o 10 mm.


03 | Pero do drážky
Po přichycení spodní řady desek se do drážky v horní vodorovné hraně vloží pero – plastový profil s rozměry 20 × 2 mm, s délkou, která je shodná s šířkou desky. V případě desek s kolmou hranou se použije plastový H-profil. Další deska se ukládá vždy hranou na pero s dilatační mezerou minimálně 5 mm.


04 | Otvor na ukotvení
Podle potřeby se v desce vyřeže otvor na ukotvení šachty do schodiště; vždy je nutné dodržet dilataci s šířkou minimálně 5 mm.


05 | Přední roh
Na přední rohy šachty se chemoprenovým lepidlem naneseným pomocí molitanového válečku nalepí novoplastový rohový profil 40 × 21 mm.


06 | Rohové úhelníky
Po osazení šachtových dveří se na čelní rohové úhelníky šachty nalepí novodurové profily 10 × 10 mm. Chemoprenové lepidlo se nanáší štětcem na oba materiály.


07 | Zadní roh
Na zadní rohy šachty se chemoprenovým lepidlem pomocí molitanového válečku nalepí novoplastový rohový profil 45 × 45 mm.


08 | Tmelení
Hlavičky šroubů na ukotvení desek na vnitřní výztuhu se přetmelí akrylátovým brousitelným tmelem (například Soudal), případně dvousložkovým tmelem (například tmely řady BKP), který se přebrousí. Následně se nové opláštění šachty natře.


09 | Nátěr
Na povrchovou úpravu desek se doporučuje použít otěruvzdorné omyvatelné nátěrové systémy. Nejprve se na desku nanese základní (penetrační) nátěr a následně vrchní krycí nátěr, a to minimálně ve dvou vrstvách.


10 | Vodorovné rameno
Následuje zpětná montáž zábradlí – v meziposchodí je třeba vodorovné rameno prodloužit pásovinou 30 × 8 mm tak, aby mezi opláštěním a držadlem zábradlí byla mezera minimálně 40 mm. Do výplně zábradlí se doplní jeden kus svislé kulatiny s průměrem 14 mm.

11 | Šikmé rameno
Šikmé rameno zábradlí se třemi kotvicími body uchytává na šachtu kulatinou s průměrem 12 mm a jedním bodem pásoviny na rameno schodiště. Jako poslední se montují držadla zábradlí. Svary ukotvení zábradlí se zatřou barvou v odstínu zábradlí.

TEXT: Ing. Miroslav Vacula
FOTO: CIDEM Hranice, divize CETRIS

Článek byl uveřejněn v Realizace staveb.