O krizi v segmentu plastových oken

O krizi v segmentu plastových oken

Navzdory informacím o možném konci ekonomické krize v oblasti stavebnictví panují pořád obavy. I ti největší optimisté se na nejbližší budoucnost dívají skepticky, v odhadech růstu tohoto odvětví převládají velmi nepříznivé odhady. Oblast výroby a prodeje plastových okenních profilů tvoří segment, který nespoléhá pouze na novostavby – významný poměr zakázek tvoří rekonstrukce, kterým se právě v období útlumu daří o něco víc než novostavbám. Navíc výměna oken spadá do jednoho z nemnoha státem podporovaných programů na podporu stavebnictví – Zelená úsporám. Co si myslí o dopadech ekonomické krize na oblast plastových okenních profilů v ČR a střední Evropě ředitel firmy Deceuninck, spol. s r. o., Ing. Radek Slabák?

Provázanost jednotlivých odvětví ve stavebnictví je veliká. V jakém momentu jste krizi v segmentu plastových okenních profilů pocítili a co bylo jejím spouštěcím mechanismem?
Krize se projevila již v zimě 2008/2009, kdy došlo k propadu poptávky. Spouštěcím mechanismem bylo omezení investic a spotřeby ve všech segmentech trhu. V tom období bylo velice složité předjímat další vývoj a z toho důvodu všichni na trhu začali fungovat v nouzovém režimu. Jasně je to patrné například ze statistik zahajovaných a dokončovaných staveb nebo na realitním trhu, který je stále ještě zablokovaný.

Jak se v tomto odvětví krize projevila? Znamenala propad výroby okenních plastových profilů?

Stavebnictví je cyklické podnikání, takže propad poptávky se projeví okamžitě, zatímco oživení přichází pozvolna. Něco podobného jsme zaznamenali již koncem devadesátých let například v ČR. Developerský boom minulé dekády přinesl ohromný růst trhu, takže loňský propad poptávky znamenal návrat o několik let zpět. Navíc výrobní kapacity a nabídka v segmentu plastových oken je naddimenzovaná, což vytváří velmi tvrdé konkurenční prostředí. Odhadujeme, že propad trhu plastových oken byl minulý rok kolem 15 % v ČR, na Slovensku a v Maďarsku dokonce více než 20 %.

Ing. Radek Slabák (40) pracuje v oblasti stavebnictví a stavebních materiálů více než 15 let. U společnosti Deceuninck, spol. s r. o., působí od roku 2007, kdy nastoupil na pozici obchodního a marketingového ředitele. Na podzim roku 2009 převzal funkci generálního ředitele společnosti pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. Ing. Radek Slabák je zodpovědný za pokračující strategickou restrukturalizaci společnosti na všech třech trzích a do jeho kompetencí spadá také zabezpečení dalšího rozvoje produktů a služeb včetně posílení vztahů s obchodními partnery. Se svým týmem se mu daří ­držet a nadále posilovat výsadní postavení společnosti Deceuninck na středoevropském trhu plastových profilů a kompozitních stavebních materiálů v České republice, Slovensku a Maďarsku. Radek Slabák vystudoval Vysoké učení technické v Brně a ve volném čase se věnuje golfu, snowboardingu, rád cestuje a zajde na dobrý koncert.


Čím se lišila a liší situace v ČR, ­Maďarsku a na Slovensku?

V každé z těchto zemí je situace odlišná. Pro každý trh jsme zvolili jinou strategii, abychom mohli flexibilně reagovat na změny a přizpůsobit se aktuální situaci.
V České republice došlo k největšímu poklesu v oblasti velkých stavebních projektů, ať už jde o nové developerské projekty nebo rekonstrukce. Naopak v segmentu menších staveb a rekonstrukcí, kam patří rodinné domy, byl propad menší.
Na Slovensku se krize projevila hlavně v rámci rekonstrukcí a novostaveb rodinných domů. Co se týče větších projektů financovaných z fondů EU, tak ty jsou na tom na Slovensku výrazně lépe.
Nejhůř postižené je bohužel Maďarsko, a to jak z pohledu dopadů ekonomické krize, tak i z pohledu vývoje makroekonomických ukazatelů. V rámci stavebnictví došlo k výraznému útlumu aktivit a zvýšení finančních rizik.

Znamenala krize vyostření konkurenčního boje firem pohybujících se na poli s plastovými okenními profily?

Jak jsem již zmínil, tak nás vzhledem k přebytku kapacit a snížení poptávky čeká období konsolidace. Počátkem letošního roku jsme si nechali zpracovat exkluzivní průzkum trhu zaměřený na výrobu a distribuci plastových oken v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Průzkum potvrzuje přesně tento trend konsolidace – snižuje se počet výrobních míst, ale výrazně roste počet obchodních míst, která nabízejí plastová okna. Tento posun znamená, že význam obchodních míst dále roste a hlavní důraz je kladen na uspokojení potřeb koncového zákazníka. V současnosti je například na trhu v České republice aktivních přes 40 obchodních sítí, které mají více než 10 prodejních míst.

Jak jste na krizi reagovali, jaká jste zavedli protikrizová opatření? Jak se to projevilo například ve spolupráci s výrobci oken, se kterými spolupracujete velice úzce?
V průběhu minulého roku jsme provedli restrukturalizaci firmy s cílem snížit náklady a zvýšit efektivitu. Tato opatření jsou dlouhodobého charakteru, takže jejich přínos se projeví zejména v tomto a příštím roce. Dlouhodobě je pro naši pobočku klíčové udržet standardy našeho servisu přímým zákazníkům. Na druhou stranu se výrazně zvýšila finanční rizika, na což musíme adekvátně reagovat úpravou našich obchodních podmínek.

Jakou mají pozici plastové okenní profily na stavebním trhu v současnosti? Myslíte si, že krize přinesla i něco pozitivního?
Určitě se jedná o výrazný milník ve vývoji trhu. Trend směřuje k větším energetickým úsporám, a tedy i k úsporám finančním. Na tento trend reagují i firmy, které se snaží nabízet materiály, jež ocení zejména koncoví zákazníci, kterým umožní dosáhnout ještě výraznějších úspor na bydlení v oblasti vytápění a nároků na energie.

Od partnerů ASB

Jak vidíte budoucí vývoj v tomto segmentu v souvislostech s celým stavebnictvím?
Vzhledem k preferencím zákazníků a vlastnostem, které nabízejí plastová okna, očekávám zvýšení jejich podílu v rámci otvorových výplní na úkor hliníku a dřeva. Vývoj trhu ovlivní také státní podpory, které směřují do revitalizace rodinných a bytových domů (jako je například Zelená úsporám či Panel program). Důležitá je i státní podpora investičních nástrojů pro bydlení (stavební spoření, hypotéky) a uvidíme, jakým směrem se bude odvíjet podpora z fondů EU a obecné požadavky na tepelnětechnické vlastnosti otvorových výplní. Do budoucna bude klíčové zaměření na koncového zákazníka – to znamená, že dodavatelé oken musejí nabídnout optimální poměr ceny a výkonu a odpovídající zákaznický servis. Vzhledem ke zkušenostem a kompetencím našeho týmu jsem optimista, i když je před námi složité období konsolidace trhu.

Rozhovor připravila Jitka Kulhánková

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.