Cena Architekt roku 2016 – Zvolte nejlepšího architekta! – uzávěrka nominací 31. 5.

Cena Architekt roku 2016 - Zvolte nejlepšího architekta! - uzávěrka nominací 31. 5.

Cena Architekt roku je čestný titul udělovaný každoročně osobnosti, která vynikla, nebo dlouhodobě vyniká v oblasti architektury a která se významně podílí na jejím dobrém jméně. Právo nominovat na cenu má každý.

Adam Gebrian, Architekt roku 2015

Česká národnost ani formální vzdělání v oboru nejsou podmínkou udělení ceny. V rámci letošního ročníku bude vyhlášena též cena Architekt obci, která bude udělena za dlouhodobou spolupráci mezi architektem a samosprávou při tvorbě a plánování obce s důrazem na tvorbu veřejného prostoru. Zvolte nejlepší tandem architekt – samospráva!

Uzávěrka příjmu nominací na cenu do 31. 5. 2016, více na www.architektroku.cz, k ceně Architekt obci na www.smocr.cz

RubrikyNázory a rozhovory