Kvůli hluku a znečištění. Města plánují navyšovat daň obchodním řetězcům

Město Vsetín zvýší od příštího roku daň z nemovitých věcí obchodním řetězcům, které působí na území města. Důvodem je vysoká dopravní zátěž a náklady města s tím související. Nové znění obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují koeficienty pro výpočet daně z nemovitosti, schválili vsetínští zastupitelé. Vyhláška bude platná od začátku příštího roku.

Pro obchodní řetězce bude platit maximální koeficient pět, na ostatních územích města zůstane místní koeficient na hodnotě dva. Příjmy města by se po změnách měly zvýšit odhadem o šest milionů korun.

Daň z nemovitosti je příjmem obcí, které si také mohou upravovat její výši. Ústavní soud v červenci potvrdil, že obce mohou zatížit vyšší daní konkrétní podnikatelské nemovitosti, například tovární areály, které produkují hluk, znečištění a další negativní vlivy.

Ze dvou na pět

„Místní koeficient, a tedy i daň z nemovitostí, jsme se rozhodli zvýšit na hodnotu pět na těch územích Vsetína, kde působí velké obchodní řetězce. Přijíždějí do nich nakupovat zákazníci z celého regionu, a to v těchto lokalitách zvyšuje dopravní zátěž a také náklady města s tím související,“ uvedl starosta Jiří Čunek (KDU-ČSL). Na ostatních územích města zůstane místní koeficient na dosavadní hodnotě dva.

Zastupitelé také schválili navýšení koeficientu daně z nemovitosti podle počtu obyvatel z hodnoty 2 na 2,5. „Pro občany, kteří platí v letošním roce daň nižší, to znamená, že výše daně se vrátí na úroveň roku 2022,“ uvedla vedoucí finančního odboru města Martina Čermáková.

Město také nově stanovuje koeficient 1,5 pro typy staveb, na které se nevztahuje koeficient podle počtu obyvatel, tedy u budov pro rodinnou rekreaci a jejich příslušenství, garáží a staveb sloužících k podnikání. Vsetín tak následuje 70 procent ostatních obcí obdobné velikosti, která tento koeficient zavedla, uvedla Čermáková.

Přidají se další města?

Zvýšení daně z nemovitosti u velkých obchodních řetězců na území města na maximální hodnotu pět plánuje také vedení Valašského Meziříčí na Vsetínsku. Do městské pokladny by to mohlo přinést čtyři až pět milionů korun ročně, uvedl dříve starosta města Robert Stržínek (ANO). Zastupitelé města se tím budou zabývat.

Daň z rezidenčních nemovitostí se počítá podle zastavěných metrů, zvlášť se daní pozemky. Základ daně za metr čtvereční činí v případě obytných nemovitostí dvě koruny. Tento základ se poté násobí koeficienty – místním a velikostním.

red