Česká cena za architekturu 2024 - koláž

Česká cena za architekturu 2024 představila nominované realizace

Na nominačním večeru 9. ročníku České ceny za architekturu, který se konal pod heslem „Architektura pro všechny“ bylo představeno 31 nominovaných děl, jež se utkají v klání o ČCA 2024. Součástí akce byl i bohatý odpolední doprovodný program pro veřejnost. Jméno hlavního vítěze a dalších finalistů bude vyhlášeno 7. listopadu 2024 na galavečeru ve Foru Karlín.

Sedmičlenná odborná porota vybírala na jaře mezi nominované z 307 přihlášených staveb takové realizace, které vykazují architektonickou kvalitu, vhodně komunikují s okolím a mají společenský přínos.

Co se týče typologie, je výběr nominovaných děl velice pestrý. Většina realizací slouží veřejnosti a je jí běžně přístupná. Hojně jsou totiž zastoupeny objekty občanské vybavenosti, školní budovy či stavby věnované službám a administrativě. Devět realizací je určeno pro bydlení, přičemž se mezi nimi najde rodinný či bytový dům, byt i chalupa.

Převládají veřejné finance

Čtyři nominované realizace se týkají úprav veřejného prostoru. Po jednom zástupci pak mají sportovní stavby, vinařství, sakrální stavby, památky, lávky či realizace interiéru. Zajímavostí je určitě fakt, že dvě třetiny nominovaných realizací tvoří rekonstrukce, zbývající třetinu pak novostavby.

Nominované stavby jsou rozesety opravdu po celé České republice od Karlovarského po Moravskoslezský kraj. Nejvíce nominovaných děl je podobně jako v předchozích letech v Praze, a to osm. Čtyři zástupce mají shodně Jihomoravský a Olomoucký kraj. Dvě díla se nacházejí na Vysočině a v Karlovarském, Plzeňském, Pardubickém a Středočeském kraji. S jednou stavbou se do výběru dostaly Liberecký, Královehradecký, Jihočeský, Zlínský a Moravskoslezský kraj.

Nominovaných děl financovaných z veřejných zdrojů je téměř o třetinu víc než těch soukromých. Na většinu z nich přitom bylo vypsáno výběrové řízení, jedna realizace vzešla z architektonické soutěže s potvrzením regulérnosti od České komory architektů. Jedná se o Štvanickou lávku v Praze / AI Praha (soutěž v roce 2017).

Adaptace obilného sila v areálu Winternitzových Automatických mlýnů
Adaptace obilného sila v areálu Winternitzových Automatických mlýnů
| Zdroj: Prokš Přikryl architekti

Výjimečný počin v oblasti architektury

V rámci České ceny za architekturu jsou Akademií ČCA oceňovány výjimečné aktivity na poli architektury. Letos se tohoto ocenění dostalo manželům Lukáši a Marianně Smetanovým za iniciativu na záchranu Gočárových Automatických mlýnů v Pardubicích. Jde o první pardubickou stavbou architekta Josefa Gočára (1880–1945), která vznikla v letech 1909 a 1910 pro rodinu Winternitzů na břehu řeky Chrudimky.

Manželé Smetanovi investovali v roce 2016 rodinné finance do zakoupení areálu, jehož záchranu kraj i město Pardubice ohrozily svou liknavostí. Nakonec se podařilo společným úsilím soukromého investora, města Pardubic i kraje vybudovat krajskou Gočárovu galerii, Galerii města Pardubic – GAMPA, multifunkční konferenční a umělecký prostor SILO i nově realizovanou vzdělávací laboratoř Sféra.

Při sestavování záměru i projektování jednotlivých částí areálu se setkali architekti Zdenek Balík, Josef Pleskot, Ladislav Lábus, Jan Šépka, Petr Všetečka, Martin Prokš a Marek Přikryl. Ostatně Lukáš Smetana je profesí také architekt. Plánován je vznik živé městské čtvrti Automatické mlýny s bydlením, kancelářemi, kulturními a komerčními aktivitami. Adaptace obilného sila v areálu mlýnů (Prokš Přikryl architekti) je přitom jednou z nominovaných staveb.

Cena Agentury ochrany přírody a krajiny - Zvonička v Krásné
Cena Agentury ochrany přírody a krajiny – Zvonička v Krásné | Zdroj: Václav Novák

Cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Ani v letošním ročníku České ceny za architekturu nechybí ocenění Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK). Tento partner udělil cenu za citlivé a šetrné řešení stavby ve venkovském prostředí tentokrát Zvoničce v Krásné v Moravskoslezských Beskydech ateliéru Kocián & Liška Architekti z Kopřivnice. Zatímco původní podoba zvonice se jevila jako uzavřená nepřístupná schránka, nová se z velké části otevírá veřejnosti a stává se místem zastavení.

Forma se symbolicky rozvírá směrem do krajiny jako trychtýř, který má nést zvuk zvonu. Tradiční boudu s pilíři a zvonem autoři nahradili objektem, který skrývá vše pod jednou střechou, přičemž dispozice objektu je rozdělena na dva prostory. Prvním je závětří s lavičkou a nikou pro umístění kytice či svíčky, druhým pak zadní část s lanem pro ovládání zvonu.

Tento manipulační prostor odděluje perforovaná příčka z dřevěných smrkových lamel, v níž je zakomponován dubový kříž z původních trámů – jeden z fragmentů původní stavby. Zvonici po setmění osvětluje svítidlo umístěné u podlahy manipulačního prostoru, takže skrz laťování vrhá na šikmé plochy podhledů paprsky a stíny připomínající symbol božského oka.

AOPK se rozhodla ocenit tuto realizaci, neboť „tato drobná stavba působí jako tradiční prvek, který udržuje kontinuitu duchovní tradice horské krajiny Beskyd. Vzdušná dřevěná konstrukce s šindelovou krytinou a obložením stěn v sobě spojuje typické místní stavební zvyklosti s moderním výrazem současné dřevostavby. Zvonička svým průčelím otevřeným do okolní krajiny láká návštěvníky k zastavení a nahlédnutí dovnitř“.

BD6
BD6 | Zdroj: Alex Shoots Buildings

Mezinárodní odborná porota

Práci českých architektů tradičně hodnotí sedm erudovaných zahraničních porotců. Letos jsou jimi architektka, lektorka na Milánské polytechnice a publicistka Adriana Granato (Itálie), architekt a urbanista Peter Moravčík (Slovensko), krajinářský architekt Neil Porter (Velká Británie), architekt, publicista a lektor Andrius Ropolas (Litva), architekta a urbanistka akcentující udržitelný rozvoj Silja Tillner (Rakousko), architekt a předseda poroty Alexandros Vaitsos (Řecko) a architektka a předsedkyně představenstva Švýcarské konference architektů Doris Wälchli (Švýcarsko).

Výstavy nominovaných děl

Seznámit se s nominovanými díly bude možné na mnohých výstavách České ceny za architekturu připravovaných napříč celou Českou republikou. Aktuálně již od 28. června v Karlových Varech, od 1. července v Jihlavě a od 13. července ve Slavonicích. Od 30. července pak bude hostit výstavu nominovaných realizací Vyšehrad a ke konci léta Valdštejnská zahrada v Praze. Do 15. července je navíc v Hradci Králové ke zhlédnutí retrospektivní výstava věnovaná stavbám Královéhradeckého kraje nominovaným na ČCA mezi lety 2016 až 2023.

Přehled nominovaných děl

 • Štvanická lávka v Praze (AI PRAHA)
 • Chata nad Sušicí (BYRÓ architekti)
 • Rekonstrukce domu v Kutné Hoře (BYRÓ architekti)
 • Zahradní pavilon (BYRÓ architekti)
 • Bytový dům Akcíz (třiarchitekti)
 • Rezidence Gotthardská (Nedvěd Architekti)
 • Flexibilní bydlení (CHYBIK + KRISTOF)
 • Adaptace obilného sila v areálu Winternitzových Automatických mlýnů (Prokš Přikryl architekti)
 • Mendlovo náměstí (CHYBIK + KRISTOF)
 • Rekonstrukce tržiště Pod Kaštany ve Zlíně (ellement architects)
 • Základna technických služeb (PROGRES architekti)
 • Obnova Červeného kostela (atelier-r)
 • Konverze obchodního domu na budovu Českého rozhlasu (Atelier38)
 • Nízkoprahový klub (atakarchitekti)
 • BD 6 (BY architects)
 • TechTower (Vojtěšek architekti, akad. arch. Milan Varvařovský)
 • Mlýn Hrušky (Pelčák a partner architekti)
 • Park historie Aš (SOA architekti)
 • Rekonstrukce objektu DOV fa Leemon (Kamil Mrva architects)
 • Letní kino Prachatice (Mimosa architekti)
 • Bytový dům Bratislavská (CL3)
 • Přístavba základní a mateřské školy ve Studenci (Chrama)
 • Sportovní hala Řevnice (Grido, architektura a design)
 • Park mezi školami (MED ARKITEKT)
 • Malý Buquoyský palác (collcoll)
 • Koncertní sál v Císařských lázních v Karlových Varech (Petr Hájek ARCHITEKTI)
 • Technologické centrum Umprum (Projektový ateliér Umprum)
 • Vinařství Kolby (ORA)
 • Mateřská škola Podhrad (SPORADICAL)
 • Revitalizace veřejného prostranství bývalých kasáren Vysoké Mýto (Barbora Srpková)
 • Rodinný dům Ambrožových, Radíkov (Malý Chmel)