7. ročník „Soutěže o nejlepší projekt“ pro studenty středních průmyslových škol stavebních byl vyhlášen
Galerie(3)

7. ročník „Soutěže o nejlepší projekt“ pro studenty středních průmyslových škol stavebních byl vyhlášen

Soutěž vyhlašuje společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. pro studenty třetích a čtvrtých ročníků středních průmyslových škol stavebních již po sedmé. Studenti 3. ročníků soutěží v kategorii projekt rodinného domu, studenti 4. ročníků v kategorii projekt občanské stavby, do které spadají i projekty bytových domů.

Studenti čtvrtých ročníků se mohou do soutěže přihlásit do 15. 4. 2016 a studenti třetích ročníků do 20. 5. 2016. Přihlášky musí být označeny heslem „Soutěž o nejlepší projekt pro studenty SPŠS“ a zaslány do výše uvedených termínů do sekretariátu soutěže. Stejné termíny platí i pro odevzdání soutěžních prací – ty studenti odevzdají osobě určené vedením školy, která jejich převzetí písemně potvrdí.

Vzhledem k omezenému počtu studentů a škol, které je možné do soutěže zaregistrovat, je doporučeno podat přihlášku co nejdříve.

Soutěž je neanonymní a dvoukolová.

První, školní, kolo probíhá na každé přihlášené škole samostatně a oceněny jsou vždy 3 práce v každé soutěžní kategorii.

Projekty oceněné ve školním kole postupují automaticky do kola druhého, celostátního. Ve druhém kole se hodnocením soutěžních prací zabývá odborná porota složená ze zástupců společnosti Wienerberger, odborníků v oboru a mediálních partnerů soutěže. Odměněny jsou vždy 3 projekty v každé soutěžní kategorii.

Ocenění studenti získávají zajímavé finanční odměny, které jsou udělovány za obě dvě kola soutěže. Na odměnu se mohou těšit také školy a odborní pedagogové oceněných studentů.

Zpracování vizualizace zůstává povinné pro studenty čtvrtých ročníků, pro studenty třetích ročníků je vizualizace nadále dobrovolnou, nicméně doporučenou součástí projektu.

Mediálními partnery soutěže jsou:
Pravidla soutěže, přihlášku a tiskovou zprávu k letošnímu ročníku soutěže si můžete stáhnout níže.

//Soutez_SPSS_2015_-_2016_pravidla_souteze.pdf>Pravidla soutěže
//Soutez_SPSS_2015_-_2016_prihlaska.doc>Přihláška do „Soutěže o nejlepší projekt“ pro studenty středních škol stavebních, vyhlášené společností Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.
//Soutez_SPSS_seznam_nejcastejsich_chyb.pdf>Seznam nejčastěji se opakujících se chyb v projektech

//TZ_-_Spolecnost_Wienerberger_vyhlasila_7._rocnik_Souteze_o_nejlepsi_projekt_pro_SPSS.pdf>Společnost Wienerberger vyhlásila 7. ročník „Soutěže o nejlepší projekt“ pro střední průmyslové školy stavební