asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví

Inženýrské stavby

Partneři kategorie

Další články ze sekce Inženýrské stavby

Výstavba nového zeleného mostu přes stávající dálnici D2 na Slovensku

19.05.2016
Liniové stavby budované člověkem protínají krajinu a nevratně tak rozdělují území. Podobně to přirozeně od nepaměti činí například také vodní toky. Důsledkem pro divokou zvěř je znemožnění přirozené migrace po původně scelené krajině.

Most pro pěší nad portugalským údolím

29.04.2016
Jeden z nejpůsobivějších mostů pro pěší vyrostl v kopcovitém terénu portugalského města Covilha. Jeho subtilní konstrukce se vznáší vysoko nad terénem, ulicemi a parky. Most je zevnitř obložený dřevěnými obklady má elegantní dvakrát lomenou linii.

Lávka z ultra-vysokohodnotného betonu

28.04.2016
Lávka přes Labe v Čelákovicích, pro jejíž mostovku byl použit ultra-vysokohodnotný beton (UHPC) ze společnosti TBG METROSTAV (člen skupiny Českomoravský beton), představuje unikát ve svém oboru. Lávka je určena pro pěší a cyklisty a v případě nutnosti pro složky záchranného systému. Lávka je ...

Odvodnění zpevněných ploch ve městech

22.04.2016
Odvodnění zpevněných ploch ve městech je jedno z důležitých kritérií bezpečného pohybu chodců i vozidel po komunikacích. Obyvatelé měst to nevnímají, pokud mohou „suchou nohou“ přejít přes silnici a chodit po chodníku.

Sedla a tlumiče kmitání mostních závěsů

30.12.2015
Počet realizovaných zavěšených mostů se meziročně neustále zvyšuje, přičemž důležitý podíl na tomto trendu má další posun v možnostech technologie mostních závěsů. Klíčová je větší flexibilita systému závěsů bez kompromisů v kvalitativním standardu. Závěsy je tak možné optimalizovat ...

Stavba zavěšeného mostu v Krakově metodou letmé betonáže

23.09.2015
Právě probíhající výstavba tramvajové rychlodráhy KST v Krakově si vyžadovala kromě jiného také vyřešení přemostění železniční stanice Krakov-Plaszów. Vzhledem k tomu, že budování tohoto 252 m dlouhého viaduktu muselo probíhat při zachování plného vlakového provozu, zvolil generální ...

Lávka pro cyklisty přes Sázavu

17.09.2015
Představovaná stavba lávky přes Sázavu je součástí mezinárodní cyklostezky Greenway Praha – Vídeň. Převádí nově budovanou cyklostezku v úseku Čížov – Zbořený Kostelec – Týnec nad Sázavou přes řeku Sázavu. Investorem stavby je Středočeský kraj, generálním zhotovitelem HOCHTIEF CZ a. s. ...

Vývoj a instalace předpínacího systému mostu 218-00 na II. úseku D1 Jánovce – Jablonov

25.06.2015
Způsob instalace dodatečného předepnutí nosných konstrukcí je provázán se stavební metodou a je ovlivněn podmínkami konkrétního zařízení, v případě objektu 218-00 na II. úseku D1 Jánovce – Jablonov výsuvné skruže. Jde zejména o řešení ukládky průběžných kabelů přes pracovní spáru ...

Pražské metro V.A začalo sloužit veřejnosti

26.05.2015
Doba od podpisu smlouvy s investorem k uvedení díla do provozu trvá u dopravních staveb často i několik let. U pátého provozního úseku trasy A pražského metra z Dejvic do Motola zabrala pět let, tři měsíce, dva týdny a jeden den – od 22. prosince 2009 do ...

Elegantní most pro chodce a cyklisty

05.03.2015
Rezidenční čtvrť IJburg na okraji Amsterdamu stojí na šesti uměle vytvořených ostrovech, které bylo nutné propojit velkým počtem různých mostů. V roce 2006 tu vznikl i první zavěšený most pro pěší a cyklisty na území Nizozemska, který má na svědomí světoznámý architektonický ateliér ...

Využití jeřábů Liebherr při modernizaci tratě Tábor–Sudoměřice u Tábora

27.02.2015
Na stavbě při modernizaci tratě Tábor–Sudoměřice u Tábora jsou v současnosti využívány pro dopravu materiálu do úrovně mostního tělesa dva věžové jeřáby Liebherr 81 K a 65 K. Oba nadefinovaly ve své třídě nová měřítka v oblasti výkonu, ovládání, flexibility ...

Eurovia se necítí odpovědna za vady na mostech v Ostravě

12.01.2015
Společnost Eurovia se necítí odpovědna za vady a problémy s dálničními mosty u Ostravy. Odmítá je proto na vlastní náklady opravit. V tomto duchu odpoví na dopis Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), řekl v České televizi předseda představenstva Martin Borovka. Zopakoval, že příčinou problému je ...

Výstavba mostních objektů na stavbě II. úseku dálnice D1

09.01.2015
Společnost STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a. s., realizuje výstavbu mostních objektů a zárubních zdí na stavbě II. úseku dálnice D1, Jánovce – Jablonov nedaleko Levoči. Jedná se o 7 mostů a 4 zárubní zdi.

Nový železniční most přes Váh – předpínání nosné konstrukce

26.12.2014
Článek přibližuje aktuálně probíhající výstavbu nového železničního mostu v Trenčíně z hlediska dodávky systému dodatečného předepnutí nosné konstrukce. Pro přehled jsou uvedeny i základní informace o nosné konstrukci mostu a o souvislostech projektu.

Moderní mostní technologie na dálnici D1 Jánovce – Jablonov

18.12.2014
V současné době je možné při výstavbě dálnice D1 na Slovensku spatřit mnoho zajímavých mostních objektů. Nepřehlédnutelnou technologií jsou velké výsuvné skruže, které jsou využity pro výstavbu řady mostních objekt.

Zvedání mostů s konstrukcemi PERI

05.12.2014
Společnost MTEK, s. r. o. se specializuje na manipulace s mostními konstrukcemi a účastnila se přípravy a realizace řady unikátních zakázek. V článku jsou zmíněny některé z posledních, při jejichž realizaci byly použity podpěrné konstrukce PERI.

Tunely Blanka jsou krásnější a bezpečnější s keramickými obklady

26.11.2014
Prakticky neomezená životnost a bezkonkurenčně snadná a ekonomická údržba rozhodla o využití keramických obkladů jako finální úpravy povrchu stěn v tunelech pražského Městského okruhu. Pro aplikaci v tunelech vyrobila společnost RAKO speciální formáty obkladů a vyvinula také kompletní systém ...

Integrovaná železniční doprava v ČR

05.11.2014
Integrovaná železniční doprava na území České republiky je z hlediska její struktury a správy rozčleněna do jednotlivých dopravních systémů, které spadají pod jednotlivé územní celky, jež je spravují, přičemž jejich primárním cílem je zabezpečení dopravní obslužnosti vymezeného území ...

Hodnocení skalního řícení a jeho sanace na silnici I/44 Červenohorské sedlo

30.10.2014
Příspěvek informuje o dalším případu skalního řícení, které se událo na území Severní Moravy. Tentokrát hodnotí skalní řícení a návrh jeho sanace na silnici I/44 Červenohorské sedlo. I tento případ byl detailně zmapován, posouzen z hlediska míry rizika skalního řícení ...

Sledování svahových pohybů pomocí vláknové optiky

24.10.2014
Využití vláknové optiky pro geotechnické sledování umožňuje automatizaci některých dosud manuálně prováděných měření. Přechod od etapových měření ke kontinuálnímu monitoringu lze provést dodatečně beze změn instrumentace. V článku jsou uvedeny příklady aplikací z projektů výzkumu ...

Další z Jaga Media