ASB Články na téma

sanace zdiva

Nedostatečnou svislou či vodorovnou hydroizolaci nebo takovou izolaci, která je poškozena v důsledku degradace použitých fólií a izolačních vrstev, lze nahradit injektážním gelem na bázi zkřížených polymerů.

Životnost železobetonových konstrukcí je stále častěji diskutovanou otázkou, na kterou není snadná odpověď. Celková životnost je závislá na celé řadě okrajových podmínek, které zahrnují jak návrh konstrukce, postupy při výrobě tak způsob použití a samozřejmě i údržbu. Všechny tyto faktory mohou významným způsobem napomoci k bezproblémové funkčnosti konstrukce, nebo naopak k jejím problémům v průběhu používání, a případně i k významnému zkrácení celkové životnosti.

Při realizaci novostavby je pamatováno na dobrou izolaci nejen proti vlhku. Dříve tomu tak však nebylo a je mnoho starých domů, které nemají žádnou izolaci nebo velmi špatnou. Proto je důležité před každou renovací (někdy i koupí) staršího domu zjistit, jak na tom dům je. Kde a jak ke kondenzaci vody dochází, z jakého materiálu stavba je, nakolik je poškozená statika a zdi, následně na tato zjištění můžete zvolit pro vás tu nejvhodnější variantu ve všech směrech.