Změna klimatu a IPCC scenáře z hlediska potřeby tepla a chladu

Změna klimatu a IPCC scenáře z hlediska potřeby tepla a chladu

Mezivládní panel pro změny klimatu (IPCC), vědecký mezivládní orgán založený v roce 1988 k vyhodnocování rizik změny klimatu, doposud publikoval během svého působení pět komplexních hodnotících zpráv, které shrnují nejnovější poznatky z klimatologie, a také …