ASB IPR Stránka 2

IPR

Metropolitní plán zavádí nová pravidla, jak snadněji navrhnout veřejnou vybavenost pro celou Prahu i její rozvíjející se čtvrti. Nově je možné umisťovat školy, školky nebo ordinace v již zastavěném nebo zastavitelném území téměř kamkoli, kde budou splněny další normy. Plán zároveň chrání existující služby, na sídlištích i komerční vybavenost. Cílem je podpořit vznik města krátkých vzdáleností.

Prahu vnímá z nadhledu – jako geograf a ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města, ale i jako zvoník kostela sv. Havla a Týnského chrámu. Jaký je klíč ke zlepšení dostupnosti bydlení v Praze, jsme se zeptali Ondřeje Boháče.

Nové parky, řešení krize bydlení, hezčí ulice i náměstí. Nová výstava „To je Plán!“ v Centru architektury a městského plánování (CAMP) představí až do 30. června nově chystaný území plán Prahy – Metropolitní plán, který zpracovává Institut plánování a rozvoje (IPR). Návštěvníci se seznámí nejen se základními principy plánu, ke kterému přímo na místě mohou podat připomínku.

Institut plánování a rozvoje (IPR) zpracoval Architektonicko-urbanistickou analýzu Pražské památkové rezervace, díky které bude snazší pečovat o památky v centru města. Výstupy této analýzy – mapová aplikace Historické centrum města a publikace Katalog kritických míst – se stanou základním podkladem pro Územní studii Pražské památkové rezervace.

S návrhem Metropolitního plánu se budou moci lidé seznámit od 26. dubna v Centru architektury a městského plánování (CAMP) v emauzském areálu. Své připomínky budou moci podat prostřednictvím magistrátního Portálu Pražana, přímo v CAMPU nebo přes podatelnu magistrátu.

Pražští radní schválili pravidla, kterými se má magistrát v budoucnu řídit při výstavbě vlastních bytů. Dokument zahrnuje požadavky na stavbu, jako je cena stavebních prací, standard bytů a jejich velikost, energetické standardy, parkování nebo architektonická podoba domů. Pro magistrát a jeho organizace jsou pravidla závazná, pro městské části pak slouží jako doporučení.

Praha má jeden zásadní problém. Staví se málo bytů. Jelikož je Praha atraktivní lokalitou, a to i z pohledu pracovních příležitostí, láká stále více lidí, kteří v ní chtějí žít. Demografická prognóza předpokládá, že v roce 2050 bude v Praze žít o 200 000 obyvatel více než dnes. A právě tito lidé budou potřebovat také někde bydlet.

Odpověď na tuto otázku nabízí nová publikace Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy nazvaná Soutěžit se vyplatí! Brožura napovídá vyhlašovatelům architektonických, urbanistických a krajinářských soutěží, jak připravit jejich zadání a podmínky.