Zpevnění nesoudržných minerálních povrchů

Vandex, který se zabývá výrobou hydroizolačních materiálů a materiálů pro sanaci stavebních konstrukcí, přináší na trh nový produkt: Vandex Mineralit. Tento čirý přípravek je vhodný pro povrchové zpevnění betonu, cementových hmot, zdiva nebo jako antinitrát, tedy odstraňovač dusičnatých solí z povrchu.

Vandex Mineralit vytváří fyzikálně-chemickým procesem zlepšení povrchové struktury cementových stavebních materiálů. Krystalizace je výsledkem vysokého obsahu kyseliny křemičité, vznikají tak sloučeniny, které zlepšují pevnost a kompaktnost podkladů.

Podklad, na který se Vandex Mineralit nanáší, musí být čistý, suchý a zbavený nečistot nebo nepevných vrstev materiálu. Vandex Mineralit se aplikuje v jedné až dvou vrstvách štětcem nebo nízkotlakým stříkáním, např. rozprašovačem.

Spotřeba se obvykle pohybuje mezi 150 a 250 ml na m2 betonového povrchu. Přesné množství je třeba stanovit zkušební aplikací, závisí na poréznosti podkladu, vyschnutí a struktuře povrchu.

Více: www.vandex.cz

Komerční informace; zdroj: Tremco CPG