Zateplení pomocí desky pro vnitřní zateplení
Galerie(9)

Zateplení pomocí desky pro vnitřní zateplení

Partneři sekce:

Zděný podklad by měl být nepřerušený, nejsou přípustné ani žádné mezery nebo trhliny ve zdivu, všechny musí být předem vytmeleny. Nejsou přípustné ani mezery kolem stavebních otvorů nebo prostupů.

Deska Kingspan Kooltherm K17 je izolační deska z rezolové pěny, která je opatřena na jedné straně povrchovou úpravou na bázi skleněné tkaniny a na druhé straně uzavřenou parotěsnou hliníkovou fólií, na niž je celoplošně nalepena sádrokartonová deska o tloušťce 12,5 mm. Pomocí vnitřní izolace Kooltherm K17 můžete zevnitř izolovat zdi i střechu. Izolační desky se díky snadné pokládce mimořádně hodí i pro rekonstrukce.

Desku Kingspan Kooltherm® K17 lze díky její vysoké izolační hodnotě a sádrokartonové povrchové úpravě použít jako ideální izolační materiál pro rekonstrukce vnitřních stěn a stropů. Výborné parametry tepelné vodivosti umožňují minimalizaci tloušťky stavební konstrukce. Sádrokartonová povrchová úprava umožňuje snadnou a rychlou montáž. Toho lze výborně využít především při rekonstrukcích, kdy většina obytné plochy a obytného prostoru zůstane zachována.

Příprava podkladu

Pokud při obhlídce místa aplikace zjistíme, že stávající podklad obsahuje plíseň, je důležité ošetřit podklad roztokem a pečlivě odstranit všechny formy poškození ještě před vlastní aplikací panelů Kingspan Kooltherm® K17. Všechny stávající úpravy stěn by měly být odstraněny. Je potřeba odstranit rovněž soklové lišty, obrazové lišty, garnýže, římsy a parapety.

Při použití na obklady povrchů, které jsou drolivé, znečištěné nebo s extrémně vysokou nebo nízkou pórovitostí, je potřeba tyto povrchy náležitě upravit. Povrchy se upravují chemickými prostředky nebo rozpouštědly k odstranění znečištění, případně se drolivý materiál odstraní kartáčováním.

Všechny povrchy určené pro aplikaci Kingspan Kooltherm® K17 by měly být čisté, suché a bez volných či odlupujících se materiálů.

Povrch by měl být také bez prachu, aby deska řádně přilnula. Při izolaci betonových konstrukcí by tyto měly být bez vyčnívající armatury a bez vystupujících zbytků betonu v místech styku bednění. Pokud byl podklad ošetřen proti pronikající vlhkosti, vzlínající vlhkosti a plísním, může se přistoupit k aplikaci až po zaschnutí nátěru.

Odstraňte tapety a zařízení instalované na povrchu. V případě zavěšení vytápěcích prvků, kuchyňských skříněk apod. doporučujeme provést přípravu pro jejich ukotvení na podkladovou konstrukci a teprve poté instalovat desky Kingspan Kooltherm® K17. Deska Kingspan Kooltherm® K17 není pro tyto účely určena a nemá potřebné konstrukční vlastnosti.

Rozměření

Při aplikaci je důležité určit nejvystouplejší bod podkladu. Vodicí čáry by měly být vyznačeny i na podlaze a na stropě v místech, kde bude přední hrana desek Kooltherm K17. Vzdálenost čáry od zdi vypočteme tak, že sečteme tloušťku izolace + 10 mm minimální tloušťky lepidla a tuto vzdálenost naměříme od nejvystouplejšího bodu podkladu a vyznačíme krátkou čárou. Olovnicí nebo laserovým měřidlem zkontrolujte, zda je čára na podlaze i na stropě ve stejné vzdálenosti od podkladu a vyznačte čáru po celé délce izolované stěny. Vertikálními čarami ve vzdálenosti 1 200 mm vyznačte místa, kde se budou jednotlivé desky dotýkat. Vyznačte polohu dveří a oken.

Co budete potrebovať

Nářadí

  • Ruční pila
  • Ořezávač
  • Vrtačka na zdivo
  • Aku šroubovák
  • Pravítko, úhelník
  • Metr
  • Křída/tužka
  • Laserový měřič
  • Olovnice

01 | Příprava
Doporučujeme ukládat izolační desky tak, aby se nedotýkaly podkladu a byly po celou dobu před aplikací zabalené. Izolační desky Kingspan Kooltherm® je možné snadno upravit na požadovaný rozměr například řezáním ruční pilou s jemnými zuby nebo na cirkulárce. Doporuču­jeme provádět to co nejpřesněji a rovně tak, aby byla zajištěna souvislá tepelněizolační vrstva.

02 | Nanášení lepidla
Lepidlo by se mělo nanášet minimálně 25 mm od vertikální vodicí čáry, aby nedošlo k jeho zatečení do spáry mezi deskami. Pro každou desku o rozměrech 1 200 × 2 600 by se mělo použít nejméně 18 terčů lepidla. Lepte pouze jeden panel najednou.

03 | Ukládání desek
Montáž izolace začínejte od okna, dveří nebo rohu místnosti. Desky Kingspan Kooltherm® K17 by měly být ukládány natěsno vedle sebe s maximální vzdáleností 3 mm. Mezery větší než 3 mm musí být před aplikací pásky vyplněny (obvykle sádrou).

04 | Rovinnost desek
Pomocí úhelníku zarovnejte desky do požadované pozice tak, aby seděly s vodicími linkami namalovanými na podlaze a na stropě. Použijte vodováhu, abyste zjistili, zda jsou panely v rovině a svislé. Pokud používáte podpěry, tyto by měly zůstat na svém místě až do doby, než zaschne lepidlo.

05 | Nabíjecí šrouby
Přidejte nejméně 2 nabíjecí šrouby (pozinkované ocelové hřebíky s rozšiřitelným plastovým pouzdrem) na každou desku Kingspan Kooltherm® K17. Měly by být instalovány 15 mm od každého okraje desky. Šrouby musí být ukotveny nejméně 25 mm do plných cihel, tvárnic nebo betonové zdi.

06 | Rozvody a instalace
Zařízení umístěná na stěně, jako jsou třeba elektrické zásuvky, je třeba instalovat tak, aby přídavná tloušťka stěny byla zahrnuta do celkové tloušťky stěny.

07 | Lepení páskou
V rozích místnosti i vodorovně podél podlahy a stropní linie použijeme lepicí pásku, která pomůže udržet celistvost izolace. Lepicí páska by měla být dále použita v dalších místech, kde se očekává větší namáhání izolačních desek.

08 | Povrchová úprava
Spoje desek, které byly přelepeny samolepicí výztužnou páskou, přetmelíme. Po zaschnutí první vrstvy tmelu spáry přestěrkujeme, tmel roztáhneme do šířky a uhladíme do ztracena. Konečnou úpravu povrchu lze provést např. spárovacím (práškovým) tmelem.

09 | Vyplnění pěnou
Mezeru mezi podlahou a izolací vyplňte expandující tepelněizolační pěnou pod vrstvou izolace a flexibilním akrylovým tmelem na bázi vody pod sádrokartonovou deskou.

Pozor!
Než začnete!
Rozvržení desek plánujte dopředu a mějte na paměti, že instalace izolačníchch desek vyžaduje pečlivé provedení detailů tak, aby mohla být provedena řádná povrchová úprava. Zejména v koupelnách a kuchyních by se mělo před instalací systému zvlášť dbát na umístění rozvodů.

Informace o materiálu:
» Součinitel tepelné vodivosti lambda 0,020 W/m.K
» Nejmenší ztráty obytného prostoru
» Ideální při rekonstrukci budov
» Izolační deska s nejmenší tloušťkou
» Jednoduchá pokládka. Produkt dodáván s parotěsnou fólií a sádrokartonovými deskami o tloušťce 12,5 mm

Technické údaje
Třída reakce na oheň (ČSN EN 13501-1)
B-s1, d0 (holý výrobek)
Hustota cca 35 kg/m3
Pevnost v tlaku při 10% deformaci
≥ 100 kPa
(ČSN EN 826)
Rozměrová stabilita 48 hod.
70°C a 90% RV (délka a šířka)
≤ 1,5 %
Rozměrová stabilita 48 hod.,
−20 °C/+70 °C (délka a šířka)
≤ 1,5 %
Koeficient difuzního odporu (μ)
583
Uzavřené buňky
min. 90 %
Deska Kingspan Kooltherm® K17 je standardně dodávána v rozměrech 2 600 × 1 200 mm.

tip
Budete obnovovat i strop?
Před renovací stěny nejprve proveďte instalaci stropních desek!

Pozor!
Lepicí terče používané na zděný podklad by měly být 50–75 mm široké a přibližně 250 mm dlouhé. Vertikální vzdálenost mezi jednotlivými terči by měla být cca 300 mm a jejich tloušťka by měla být od 10 mm do 25 mm tak, aby dokázaly vyrovnat nerovnost izolovaného povrchu a vytvořily dostatečně adhezní prostředí pro případné vyrovnání již nalepených izolačních panelů.

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.