Partneři sekce:

Zateplení bytových jednotek? Určitě ano!

Zateplení bytových jednotek? Určitě ano!

V současnosti jsou obyvatelé bytových domů postaveni před zásadní otázku: Zateplit dům, či ne. Dříve byla odpověď jednoznačná: „ANO“, spolu s dotacemi z fondů „Zelená úsporám“ či jiných dalších dostupných fondů se jedná o racionální investici do budoucna, zhodnocení bytových jednotek, kvality obyvatelnosti interiérů, atd. Tato kladná odpověď zůstává, ale naráží na čím dál větší úskalí.

Požadavky tepelně-technických norem v souladu s možností obdržení dotace se neustále zvyšují, pro splnění nároku dotačního fondu je nutné použití izolantů čím dál tím větší tloušťky, tak aby splnili požadavky na „ adekvátní“ zateplení.

V případě objektů s velkými lodžiemi, či velkoplošnými výplněmi oken s dostatečnou plochou okolních konstrukcí, jako jsou parapety, ostění a nadpraží jsou požadavky na adekvátní zateplení objektů v souladu s požadavky a doporučeními tepelně-technických norem snad ještě technicky proveditelné a uživatelsky obhajitelné, v případě běžných, standardních objektů je však představa aplikace dodatečné 14-20cm tlusté obálky objektu neakceptovatelná.

Tato „tepelně-pozitivní“ úprava objektu jednoduše naráží na zásadní rozpory s jeho užitnou hodnotou a konečným vzhledem. Zmenšení světlu přístupných ploch oken jejich dodatečným zapuštěním do fasády, přímé omezení prakticky využitelných ploch lodžií v kombinaci s obecně známými obavami z vnějších zateplovacích systémů (ETICS), jako jsou například obavy z toho, že objekt pak nebude „dýchat“, fasádu „rozklovají“ agresivní ptáci či ji zcela znehodnotí agresivní plísně a houby mnohdy vedou k nesprávnému, avšak s přihlédnutím ke znalostem o běžných tepelně-izolačních materiálech pochopitelnému rozhodnutí vlastníků: „RADĚJI NE“.

Společnost Kingspan Izolace však nabízí řešení a říká „URČITĚ ANO!

Kingspan Kooltherm

Prémiové inovativní deskové izolace z tuhé resolové pěny

Vynikajícím parametrem izolantů na bázi resolových pěn je vysoká schopnost omezení prostupu tepla konstrukcí (definovaná součinitelem tepelné vodivosti λ ) a to zhruba dvakrát lépe, než jiné používané izolanty. Ve všech aplikacích tak oproti ostatním izolantům postačí z hlediska požadavků norem na jejich splnění mnohdy pouze poloviční vrstva materiálu.
Izolační desky Kingspan Kooltherm jsou vyráběny a nabízeny v různých typech, s přihlédnutím ke vhodnosti do všech typů aplikací, které se na stavbách vyskytují.

Od partnerů ASB

Základními výhodami izolačních desek z řady Kingspan Kooltherm jsou:
Součinitel tepelné vodivosti již od λD = 0,020 W/(m . K). Z toho vyplývá nejúčinnější tepelné odizolování řešené konstrukce a v důsledku malá tloušťka izolantu. Možnost provádění subtilních architektonických prvků a efektní řešení viditelných i skrytých detailů a skladeb stavebních konstrukcí.
Objemová hmotnost od 35 kg/m3 zaručí snadnou přeprava a manipulace na stavbě, jednoduchou rychlou pokládku a snadné zpracování.
Pevnost v tlaku od 100 kPa umožní vysoké provozní zatížení a omezí možnost deformace či poškození materiálu během jeho aplikace
Zanedbatelná nasákavost znamená, že materiál nezmění v čase své životnosti tepelněizolační schopnosti díky nežádoucí absorpci vody.
Tvarová stálost zaručí minimální tvarové změny po celou dobu životnosti materiálu beze změn mechanicko-fyzikálních parametrů.
Šetrnost k životnímu prostředí již při výrobě. Vše v souladu s environmentálními trendy současnosti. Certifikovaný materiál bez negativního vlivu na životní prostředí. Produkt je mimořádně vhodný pro projekty ekologického bydlení.
Široké výrobní portfolio, specializace produktů a z toho vyplývající možnost využití pro novostavby i rekonstrukce budov, při všech myslitelných stavebních aplikacích
Nízká spotřeba materiálu znamená prostorové úspory, efektivnější montáž, nižší náklady na logistiku a skladování

Kingspan Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska

Tepelná izolace fasád od společnosti Kingspan Insulation
Inovativní prémiová termoizolační deska z produktové řady Kooltherm na bázi tvrzené fenolické pěny, primárně vyvinutá jako ideální tepelný izolant pro aplikaci do kontaktních fasádních systémů ETICS, s možností efektního využití i v detailních úpravách parapetů, ostění a nadpraží okenních a dveřních otvorů v obvodových stěnových konstrukcích.

ZDROJ: PR článek společnosti Kingspan Izolace