Ultratenká tepelná izolace – cesta k rychlejšímu výnosu nemovitostí
Galerie(5)

Ultratenká tepelná izolace – cesta k rychlejšímu výnosu nemovitostí

Partneři sekce:

V době, kdy ceny nemovitostí stoupají k vrcholu, je pro každého investora obzvláště důležité mít jistotu, že za svoji investici získáváte odpovídající hodnotu. Pokud stojíte na opačné straně – působíte jako developer, stavíte, či navrhujete, princip zůstává stejný – každý metr čtvereční navíc, který můžete získat, má doslova cenu zlata.   

Ať již podnikáte v developerské oblasti, ve stavebnictví, v maloobchodě nebo v investicích – to, na čem nakonec vždy nejvíc záleží, je výsledek. Čím více metrů můžete účinně využít, tím většího dosáhnete zisku. Je to jednoduchá rovnice. Ve stavebnictví se dá vyjádřit jednoduše: čím méně prostoru zabírá tepelná izolace, tím větším počtem čtverečních metru disponujete.

Společnost Kingspan Izoace vyvinula vysoce účinné tenké izolační desky Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska, které splňují ty nejvyšší požadavky na tepelněizolační vlastnosti a zároveň poskytují návratnost investice ve výrazně kratším čase. Tepelněizolační výrobky Kingspan Kooltherm® se vyrábějí z vysoce účinných izolantu na bázi fenolické pěny, díky nimž muže být tloušťka izolačních desek zmenšena, aniž by došlo ke ztrátě tepelněizolačních vlastností. Vnější fasádní deska Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska izoluje dvakrát lépe než jiné materiály.

Izolační desky Kooltherm® mají ve srovnání s jinými tradičními izolačními materiály nejvyšší tepelnou účinnost na metr čtvereční, jsou trvanlivé, ekologické a snadno se zpracovávají. Jádro desek tvoří tuhá rezolová pěna s uzavřenou buňkovou strukturou. Koeficient tepelné vodivosti λ je už od 0,020 W/m∙K.

Díky těmto vlastnostem mohou být standardní konstrukce využívající izolační desky Kingspan Kooltherm® celkově tenčí. Nezabírají tak tolik prostoru a uvnitř budov poskytují vetší využitelnou plochu při stejné zastavěné ploše.

Analýza

Je opravdu výhodné využití takových moderních izolačních materiálů? Vyplatí se investice do plochy získané navíc? Společnost Kingspan Izolace se rozhodla názorně prezentovat hodnotu použití vysoce účinných užších izolačních desek. Cílem bylo rovněž najít oporu pro své tvrzení, že je jejich použití výhodnější než použití tradičních materiálu v nebytových budovách. K tomu účelu bylo potřeba vypracovat analýzu celé rady reprezentativních vývojových scénářů a vytvořit rozsáhlou databázi podkladu. Společnost Kingspan Izolace tedy pověřila konzultační firmu Drees & Sommer provedením analytických prací potřebných k identifikaci oblastí výhod pro trh nebytových budov v České a Slovenské republice.

Použitá metodika

Byly identifikovány čtyři externí stěnové konstrukce, které se nejčastěji využívají u nových nebytových staveb. Pro každou konstrukci byly zvoleny dva typy izolačních desek: jeden využívající řešení Kingspan Kooltherm® a druhý vhodné srovnatelné řešení. Obé tyto vrstvy izolačních desek byly navrženy tak, aby dosáhly stejné hodnoty součinitele prostupu tepla ve výši 0,22 W/m∙K.

Byl stanoven detailní rozpis nákladu a základní sazby spojené s každým typem stěnových izolačních desek. Do analýzy nebyly zahrnuty náklady související s předběžným průzkumem či s nepředvídatelnými událostmi a poplatky odborníkům. Analýza rozdílu nákladu jednotlivých izolačních desek pro každou ze stěnových konstrukcí však zahrnovala detailní přezkoumání rozdílu nákladu zohledňující například materiál, práci a různé menší položky.

Na základě uvedených principů vznikla databáze 688 stavebních případu. Pro její vznik byl využit model k tvorbě zástupných reprezentativních příkladu pro různé typy nebytových budov v České a Slovenské republice. Hlavní datové vstupy použité k provádění modelu a tvorbě databáze obsahovaly konstrukci externí steny, velikost a typ budovy a finanční aspekty budovy.

Budovy v databázi byly podrobeny analýze využívající každou z konstrukcí externí steny, jejímž cílem bylo stanovit finanční přínosy využití izolačního řešení Kingspan Kooltherm®. K analýze ověřující metodu výzkumu byly využity skutečné případové studie nebytových budov, pro něž společnost Drees & Sommer v posledních 24 měsících poskytovala nákladové konzultační služby.

Doba návratnosti a výnosnost

Výsledky analýzy jednoznačně potvrdili závěry vyplývající z myšlenky finanční rentability zvýšené investice do kvalitního, oproti tradičním izolačním materiálům o polovinu tenčího izolačního materiálů. Procentuálně vyjádřený finanční benefit dosahuje stovky procent!

Praha
Celková podlahová plocha objektu: 1 000 m2
Snížení tloušťky ETICS: 80 mm
Navýšení ceny ETICS: 463 Kč/ m2
Plocha ETICS: 525 m2
Investice do snížení tloušťky ETICS: 24 3075 Kč
Získaná podlahová plocha: 18,88 m2
Získaná bytová plocha: 10,43 m2
Cena bytové plochy: 92 434 Kč/ m2
Příjem z prodeje: 964 087 Kč
Návratnost investice při prodeji bytů*: 397 %

Brno
Celková podlahová plocha objektu: 1 000 m2
Snížení tloušťky ETICS: 80 mm
Navýšení ceny ETICS: 463 Kč/m2
Plocha ETICS: 525 m2
Investice do snížení tloušťky ETICS: 24 3075 Kč
Získaná podlahová plocha: 18,88 m2
Získaná bytová plocha: 10,43 m2
Cena bytové plochy: 66 280 Kč/m2
Příjem z prodeje: 691 300 Kč
Návratnost investice při prodeji bytů*: 284 %

* Výnos je poměr mezi obdrženým příjmem (tzn. nájemným) a kapitálovou hodnotou.

www.kingspaninsulation.cz

Zdroj: PR článek společnosti Kingspan Izolace