Partneři sekce:

To nejlepší z Akademie zateplování 2015

To nejlepší z Akademie zateplování 2015

Praha, 18. února 2015 – Pátý ročník Akademie proběhl v Ostravě, Brně a ve dvou termínech v Praze. Programem tradičně provázel doc. Ing. František Kulhánek, CSc. z ČVUT, který také Akademii zahájil vlastní přednáškou o nových legislativních požadavcích. Až do poslední přednášky Státního fondu životního prostředí se na pódiu vystřídalo sedm dalších řečníků s osmi tématy.

Nové legislativní požadavky v oblasti navrhování budov

V již zmíněné přednášce se František Kulhánek zabýval platnými normami pro navrhování budov, které vstoupily v platnost teprve nedávno a nějakou dobu tak potrvá, než jim stavební praxe přivykne. Nejvíce zájmu vzbudily informace o zařazení budov s téměř nulovou spotřebou energie a nákladově optimální úrovni, které definuje Zákon č. 318/2012 Sb. o hospodaření energií. Přednáška se také podrobně zabývala hodnocením návrhu budov dle ČSN 73 0540-2/2011, zejména hodnocením kvality obálky budovy a porovnání s referenční budovou.

Všechny přednášky mohou zájemci stáhnout po jednoduché registraci na www.akademiezateplovani.cz. Upozorňujeme, že se stránka s přednáškami může pomalu načítat.

Praktické výpočetní pomůcky pro navrhování tepelných izolací

Jan Kurc ve své první přednášce představil dva bezplatné výpočetní programy. KI Tech, který slouží k výpočtům pro navrhování technických izolací a KI Real, ve kterém je možné modelovat a posuzovat jednotlivé konstrukce a detaily z teplotního i vlhkostního hlediska ve 3D.

Programy jsou je stažení na www.knaufinsulation.cz/pomucky, přednáška Jana Kurce na stránkch Akademie zateplování.

Jak lze/nelze zateplením dosáhnout cíleného energetického standardu

Ing. Milan Pokrivčák navázal na přednášku docenta Kulhánka a na třech příkladech budov – rekonstrukci panelového domu, rekonstrukci rodinného patrového domu a novostavbě bytového domu – ukázal co znamená nákladově optimální úroveň návrhu.
 
Obr: Porovnání tlouštěk zateplení u rekonstrukce panelového domu – nákladově optimální úroveň
Ve druhé části se věnoval environmentálnímu hodnocení podle českého systému SBToolCZ. Přednáška je opět ke stažení na stránkách Akademie zateplování.  

Obr: Porovnání tlouštěk zateplení u rekonstrukce panelového domu – nákladově optimální úroveň Ve druhé části se věnoval environmentálnímu hodnocení podle českého systému SBToolCZ. Přednáška je opět ke stažení na stránkách Akademie zateplování.

Rekonstrukce střechy shora     

Tématem druhé přednášky Jana Kurce byl doporučený postup rekonstrukce střechy shora, který umožňuje rekonstrukci provádět po jednotlivých krokevních polích bez povětrnostních vlivů, . Navržený postup také řeší eliminaci teplených mostů a je bezpečný z hlediska vlhkostního chování konstrukce střechy. Druhý příklad rekonstrukce naopak ukázal postup zateplení zevnitř podkroví bez sundání krytiny.

Všechny přednášky mohou zájemci stáhnout po jednoduché registraci na www.akademiezateplovani.cz. Upozorňujeme, že se stránka s přednáškami může pomalu načítat.

Dřevostavby – teorie a praxe

Ing. Jan Juhás se v přednášce věnoval dřevostavbám, jednotlivým skladbám pro difuzně otevřené i uzavřené konstrukce s přihlédnutím hlavně k tepelné pohodě uvnitř dřevostaveb v létě. Zároveň ukázal, že jednoduché skladby lehkých dřevěných konstrukcí s kontaktním fasádním systémem na bázi EPS mají malou odolnost proti přehřívání. Prezentace je opět ke stažení na stránkách Akademie zateplování.

Sanace nevyhovujících plášťů budov nekontaktním způsobem

Ing. Petr Hynšt ukázal moderní způsoby kotvení odvětrávaných fasád při sanacích starších obvodových plášťů budov. Vedle inspirace ve vizuálním provedení rekonstrukcí návštěvníci Akademie ocenili představení parametrů nových kotvících prvků – termoprofilů, které dokáží výrazně snížit dopad kotvení na koeficient prostupu tepla nového zateplení.     

Prostorově a energeticky úsporné fasády

Ing. Miroslav Nyč představil lehké montované pláště a jejich skladby, stejně tak systémy pro odvětrávané fasády. Jak zmínil po přednášce František Kulhánek, provětrávané fasády jsou bezpochyby trend, který pomalu nahrazuje kontaktní systémy. Prezentaci, která demonstruje představené stavební systémy, můžete stáhnout na stránkách Akademie.

ETICS – legislativní požadavky

Ing. Jan Tripes, specialista na tepelnou techniku a certifikaci, mluvil zejména o legislativních požadavcích na kontaktní zateplovací systémy ETICS a jejich certifikaci a metodách zkoušení. Největší přínos pro posluchače měly bezpochyby informace o plánovaných změnách technických specifikací systémů a také rozdílech a možnostech použití národních a evropských certifikací pro prodej a aplikaci těchto systémů.

Od partnerů ASB

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS a jejich zdvojení  

Ing. Vladimír Vymětalík, Ph.D. detailně představil postup ověřování, navrhování a aplikace nové vrstvy ETICS přes starší stávající. S ohledem na stále častější požadavky na zlepšení starších tepelněizolačních vlastností zateplovacích systému ze strany investorů jde o látku více než aktuální. Problematika je to ale obsáhlá a informace, které mohli návštěvníci Akademie zateplování od přednášejícího získat, jsou velmi cenné.

Všechny přednášky mohou zájemci stáhnout po jednoduché registraci na www.akademiezateplovani.cz. Upozorňujeme, že se stránka s přednáškami může pomalu načítat.

Dotační programy SFŽP

Akademii zateplování 2015 uzavřela přednáška Ing. Karly Ferinové ze Státního fondu životního prostředí o aktuálních a chystaných dotačních titulech, zejména pak o programu Nová zelená úsporám, u které se pro rok 2015 mění podmínky.      

Všechny přednášky mohou zájemci stáhnout po jednoduché registraci na www.akademiezateplovani.cz. Upozorňujeme, že se stránka s přednáškami může pomalu načítat.

ZDROJ: PR článek společnosti KNAUF INSULATION, spol. s r.o.