Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton

Tipy pro stavební konstrukce

Tipy pro stavební konstrukce

Lze zateplovat chráněné památky a historické objekty šetrně ke stavební konstrukci a cenným prvkům? Často jedinou možností jsou tepelněizolační desky pro vnitřní zateplení. A kromě možností zateplení vám tentokrát představíme i nový stropní systém.

Vnitřní zateplení historických budov izolačními deskami

Při obnově historických staveb je vn itřní zateplení často jedinou možností, jak snížit jejich energetickou náročnost, a přitom uchovat vzhled památky. Jedním z příkladů jejich využití je revitalizace brownfieldu v Dolních Vítkovicích.

Tato unikátní průmyslová oblast se nově stane centrem kultury, volnočasových aktivit a podnikání. Architektonickým záměrem bylo v maximální míře ponechat industriální ráz komplexu, proto zde klasické vnější zateplení nebylo vhodné. Znamenalo by necitelný zásah do vnější podoby. Zateplení deskami Multipor zajistí snížení energetických ztrát objektu bez necitelného zásahu do jeho vzhledu. Skladba konstrukce s kapilárně aktivními deskami Multipor se obejde bez parozábrany – to je jedním ze zásadních předpokladů trvale správné funkce.

Desky Multipor se vyrábějí z křemičitého písku, vápna, cementu a vody. Neobsahují vlákna a při zpracování nedráždí. Jsou zdravotně nezávadné, netoxické, nealergenní, navíc šetrné pro životní prostředí, což je doloženo ekologickými certifikáty NATURE PLUS. Jejich výhodou oproti jiným zateplovacím materiálům je také tvarová stálost. Díky nízké objemové hmotnosti do 115 kg/m3 a snadné opracovatelnosti je jejich aplikace velmi jednoduchá.

Zdroj: Ytong

Strop bez nadbetonávky pro jednodušší realizaci

Takzvaný těžký strop nejen mnohonásobně stabilizuje dům z hlediska statiky oproti variantám dřevěným střech doplněných zavěšenými podhledy, ale i z hlediska tepelné techniky a akustiky. Tím se podstatně zvýší pohoda v interiéru, a to zejména v letních měsících.

Tento typ stropu – keramobetonový strop bez celoplošné nadbetonávky – přináší na trh společnost Wienerberger. Vlastně se tak zcela o novinku nejedná – v zahraničí, zejména v Německu, se tyto stropy vyrábějí a realizují již několik desetiletí. Jedná se vlastně o rozšíření stropního systému Porotherm s vložkami MIAKO. Používají se stejné stropní trámy a stejná osová vzdálenost nosníků (500 a 625 mm). Jeho výhodou je možnost kombinovat oba stropy, to znamená využívat systémová řešení komínových výměn, balkonů, kolmých napojení apod. Nová řada se vyrábí pouze v jedné výšce, a to 25 cm. U klasického stropu Porotherm MIAKO to odpovídá vložce MIAKO 19/50 (62,5) PTH s nadbetonávkou 60 mm.

Vzhledem k vynechání vyztužení celoplošné nadbetonávky betonářskými sítěmi a zmenšení spotřeby betonu dochází zejména u staveb realizovaných svépomocí nejen k výraznému snížení pracnosti, ale i ke snížení ceny. Větší komfort při přípravě k betonáže a i během ní umožňuje fakt, že vložky jsou již po položení zcela pochozí, což umožňuje volný pohyb bez nutnosti podlážek či fošen pro přenesení zatížení. Samotná betonáž je opět jednodušší – vedle menšího objemu betonu (30 %) není třeba hlídat výšku nadbetonávky – beton se stahuje přímo mezi vložkami. Tuto skutečnost ocení stavebník zejména při nadvýšení trámečků o 1/300 ls – betonáž mezi vložkami toto nadvýšení přesně kopíruje. Vítaná je pro stavebníka i možnost přerušení betonáže bez časového omezení již po probetonování žebra po celé jeho délce včetně uložení (každý probetonovaný trám působí samostatně). To stavitel ocení zejména při náhlé změně počasí (déšť, bouřky) či špatném odhadu potřebného množství betonu apod.

Nové vložky jsou zcela kompatibilní se stropy Porotherm.

Podélné uložení trámu na stěnu

Uložení trámu kolmo na roletový překlad VARIO

Možnosti zesílení stropu

Strop po odstranění podpor

Zdroj: Wienerberger

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.