Partneři sekce:

Spočítejte si rozdíl v zateplení!

Spočítejte si rozdíl v zateplení!

Vyzkoušejte kalkulační program Isover Twinner. Společnost Isover, největší výrobce izolačních materiálů, spustila na svém webu nový kalkulátor, který velmi jednoduše a jasně ukáže rozdíl v ceně při zateplování objektů klasickou metodou kombinace polystyrenu s požárními pásy z minerální vlny a proti tomu řešení pomocí unikátních sendvičových desek Isover TWINNER.

Izolační desky Isover TWINNER  – grafitový izolant z pěnového polystyrenu s ochrannou vrstvou z čedičových vláken – jsou určeny pro fasádní zateplovací systémy ETICS, zejména pro stavby se zvýšenými nároky na požární bezpečnost, např. bytové objekty výšky nad 12 m (12-22 m), kdy výborné protipožární vlastnosti umožňují provést zateplení stěn bez vložených požárně dělících pásů MW. Mezi další oblasti typického použití patří např. nízkoenergetické a pasivní domy, u kterých jsou zvýšené požadavky na kvalitu použitých materiálů.

Práce s kalkulátorem je velmi jednoduchá, spočítat úspory zvládne úplně každý. Je třeba jen zadat vstupní hodnoty obálky domu, jako je výška a šířka budovy, dále pak otvorové výplně, tedy velikost a počet oken a dveří. Dalšími vstupními hodnotami, které jsou nutné pro výpočet, jsou počet podlaží, tloušťka izolace a cena jednotlivých izolačních materiálů, které chceme porovnat. Po zadání všech hodnot kalkulátor vrátí cenový přehled pro obě varianty- tedy kombinace MW + EPS a Isover TWINNER. V tomto přehledu najdete jednak konečnou cenu kompletního zateplení a cenu na m2, ale jsou zde znázorněny i rozdíly v počtu hmoždinek, kotev, lepidla, stěrky a dalších nutných komponentů ve skladbě ETICS včetně například okenních parapetů, na kterých lze při použití Isover TWINNER také ušetřit. Kromě cenového přehledu kalkulátor ukazuje i průměrný součinitel tepelné vodivosti λ zateplení. Nástroj tak investorům i realizačním firmám dává zřetelnou odpověď, která varianta zvažovaného zateplení je pro ně cenově i energeticky výhodnější. Pro názornější přehled je výstup kalkulátoru doplněn i sloupcovým grafem.

Od partnerů ASB

Jaké jsou výhody zateplení materiálem Isover TWINNER oproti zateplení pěnovým polystyrenem v kombinaci s požárně dělícími pásy z minerální izolace?

 • Vyšší požární bezpečnost – třída reakce na oheň B – s1,d0 v celé ploše fasády.
 • Vynikající lambda (λd = 0,033-0,034 W.m-1.K-1) v celé ploše fasády oproti λd = 0,039 u bílého EPS, čímž při stejném požadovaném Rd stačí menší tloušťka izolantu
 • => úspora na hmoždinkách
 • => úspora na parapetech a plechování přesahu střechy
 • => tenčí ostění díky čemuž se do interiéru dostane více světla apod.
 • Vyrovnaná difuze v celé ploše / řeší možné problémy s barevností fasády.
 • Zamezení vzniku trhlin na povrchu fasády – souvislý jednolitý podklad pro omítku (nejsou to 2 materiály s rozdílnou tepelnou roztažností jako v případě kombinace EPS+MW)
 • Systém prošel požárním testem dle ISO 13785-1 a nadstandardně dle velkoformátové zkoušky dle ISO 13785-2.
 • Tloušťky až 300 mm (vhodné pro nízkoenergetické a pasivní domy).
 • V rámci ceny celého systému ETICS cenově srovnatelné řešení jako kombinace EPS s požárními pásy z MW
 • Během manipulace a aplikace výrobku Isover Twinner odpadá nutnost stínění jako v případě použití šedého EPS.
 • Oproti kombinaci MW+EPS u Isover Twinner nehrozí riziko, že nekvalifikovaní dělníci na stavbě udělají požární pásy jinak než požaduje norma.
 • Materiál (i fasáda) je požárně odolný nejen po zabudování, ale již během instalace (ještě bez omítek).
 • Díky řešení celého zateplení v jednom modulu dochází ke zvýšení rychlosti aplikace izolace Isover Twinner o min. 10% ve srovnání se systémem zateplení EPS a pásy z MW (nemusí se tolik řezat, čímž ani nevzniká tolik odpadu z vyřezávání pásů, nemusí se vyměřovat umístění pásů z MW, na stavbě je jeden druh materiálu, ..).
 • Lze aplikovat z lávek což většinou není možné v případě šedého EPS.
 • Není potřeba zdvojovat perlinku na přechodech mezi materiály, což má za důsledek nejen menší pracnost a úspory perlinky i stěrky, ale i zamezení nerovností na fasádě a jejich následnou potřebu vyrovnání.
 • Při vyšších tloušťkách izolantu mnohem snazší manipulace, jelikož se jedná o lehké elementy ve srovnání s MW v požárních pásech.
 • Zlepšení akustiky oproti EPS.

www.isover.cz/Twinner

ZDROJ: PR článek společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Isover