Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton

SMARTwall – chytrá fasádní izolace

SMARTwall – chytrá fasádní izolace

Zateplování obvodových stěn je dnes zcela běžná záležitost. Denně se dají vidět stavby s lešením kolem budovy, kde pilně pracují řemeslníci. Zateplené budovy pak svými novými kabáty osvěžují nejenom sídliště. Podrobnější pohled na už zateplenou fasádu ovšem ne vždy přináší pozitivní dojem. Mnohdy jsou vidět různé defekty jako trhliny, prokreslené hmoždinky, nerovnosti apod. Tyto vady mají různé důvody. Největší podíl ovšem má lidský faktor, konkrétně špatné provedení. Právě jako prevenci proti nedokonale provedenému zateplení si vám dovolujeme představit chytrou novinku v oboru vnějších kontaktních zateplovacích systémů fasád.

Zcela nová inovativní izolace SMARTwall je vyrobena z kamenné minerální vlny Knauf Insulation a má speciální povrchovou úpravu. Tenký film povrchové úpravy tvoří silikátový nástřik na jedné nebo obou stranách izolantu. Nástřik přináší nové, zcela ojedinělé výhody pro minerální desky s podélným vláknem i pro lamely s kolmým vláknem.

Povrchová úprava zlepšuje přilnavost lepidla a stěrkové hmoty k izolaci SMARTwall. Fasádní izolaci není potřeba penetrovat (vtlačovat lepidlo) při lepení izolantu a zároveň není potřebná ani celková penetrace povrchu izolantu (vtlačování lepidla) při provádění základní vrstvy.

Desky z minerální kamenné vlny s podélným vláknem se lepí ke stěně lepidlem nataženým na minimálně 40 % plochy desky a lamely s kolmým vláknem se lepí ke stěně lepidlem nataženým na celou plochu lamely. U standardních materiálů se musí před samotným natažením hrubé vrstvy lepidla vtlačit tenký film lepidla do vláken izolantu. U nové chytré fasádní izolace SMARTwall je tento technologický krok ušetřen, což přispívá k úspoře času a lepidla.

Důležitým faktem je eliminace části vlivu lidského faktoru, tj. odstranění potenciální chyby. Velmi často se stává, že vtlačování lepidla je z různých důvodů zanedbáno – ať už z neznalosti, nedbalosti nebo nedostatečné kontroly. Důsledkem tohoto negativního, ale obvyklého jevu jsou různé degradace zateplovacího systému, jako jsou různé trhliny, odlepování izolantu, nebo dochází k tzv. banánovému efektu.

Použitím chytré fasádní izolace SMARTwall předejdeme těmto potenciálním, ale častým problémům a případným reklamacím. Kompaktní povrch desky přináší řemeslníkům další výhody v podobě nižší prašnosti povrchu. Vlákna jsou na povrchu soudržná, neuvolňují se, a práce je proto příjemnější.

Podle reálných testů řemeslníků se úspora času u desek SMARTwall s oboustranným nástřikem vyšplhala na 25 % času potřebného k lepení a stěrkování. V reálné situaci to znamená, že u 100 m2 fasády je úspora na lepení a stěrkování 4 hodiny na 1 osobu. Nižší spotřebu lepidla ocení všichni, co znají nošení pytlů po staveništi. U stometrové fasády se úspora pohybuje kolem 16 pytlů lepidla. Vzhledem k pohybu lidí a materiálu na staveništi a přesunu a skladování hmot to je příjemná zpráva nejenom pro všechny řemeslníky-fasádníky.

Bílý nástřik dále umožňuje viditelné a snadné značení na povrch desky. Vzhledem k neustále se zvyšujícím požadavkům na tepelnou techniku a kvalitu provedení zateplovacích systémů je snadné a viditelné značení obrovským přínosem v eliminaci tepelných mostů vzniklých nepřesným řezáním desek nebo lamel. Zpevněný povrch izolace SMARTwall nástřikem usnadní řezání izolace. Řezy jsou přesné a hrany desek nepoškozené. Styky desek jsou beze spár a vytvářejí dokonalý podklad pro základní vrstvu kontaktního zateplovacího systému.

Minerální kamenné izolace SMARTwall jsou nehořlavé, mají třídu reakce na oheň A1. Zvláště výhodné je použití izolací SMARTwall jako požárních pásů nad okny v souladu s ČSN 73 0810, čímž zvyšují pasivní požární bezpečnost staveb.

Izolace SMARTwall dokonale propouští vzduch a vlhkost v podobě vodních par. Faktor difuzního odporu je 1.
Izolace SMARTwall jsou vhodné pro všechny typy obvodových stěn jak rodinných, bytových, tak i průmyslových staveb v kontaktních zateplovacích systémech pro veškeré typy obvodových plášťů nejen zděných, železobetonových monolitických a panelových staveb, ale i dřevostaveb.

Vlákna izolací jsou v celém průřezu desek i lamel hydrofobizované, tj. chráněné proti nasákavosti vodou. Všechny výrobky jsou certifikované podle EN 13 162 i ETAG 004.

Chytrá fasádní izolace SMARTwall je správná volba pro moderní a bezpečné zateplování fasád.

Více info na www.smartwall.cz

Knauf Insulation

Nabídka minerálních izolací SMARTwall pro ETICS


Desky s podélným vláknem

Fasádní kontaktní deska FKD S C2    λD = 0,036 W/(m . K)     (oboustranný nástřik)
Fasádní kontaktní deska FKD S  C1*    λD = 0,036 W/(m . K)    (jednostranný nástřik)

Lamely s kolmým vláknem
Fasádní kontaktní lamela FKL C2    λD = 0,040 W/(m . K)    (oboustranný nástřik)
Fasádní kontaktní lamela FKL C1*    λD = 0,036 W/(m . K)    (jednostranný nástřik)

* Desku FKD S C1 a lamelu FKL C1 doporučujeme aplikovat stranou s nástřikem směrem do exteriéru.

–>–>