Rostoucí potřeba po nových materiálech
Galerie(6)

Rostoucí potřeba po nových materiálech

Partneři sekce:

Spotřeba energií a surovin stále roste. Většina dosavadních zdrojů je však vyčerpatelná, proto je třeba věnovat pozornost obnovitelným zdrojům. Důraz je stále více kladen na ekologii a recyklaci materiálů. Nejinak je tomu i ve stavebnictví. Zažité, již ne plně vyhovující materiály nahrazují nové, z ekologického hlediska příznivější suroviny. Jedním stavebním prvkem budoucnosti je pěnové sklo.

PĚNOVÉ SKLO
Výroba pěnového skla byla patentována v roce 1936 ve Francii. Od té doby prošla výroba spolu s technickými parametry značným vývojem. Od roku 1958 bylo pěnové sklo vyráběno i v tehdejším Československu. V současné době je jediným výrobcem, který výrobu pěnového skla v České republice zajišťuje, příbramská společnost Recifa, a. s. Ta se soustřeďuje i na svoz odpadu, tudíž na rozdíl od svých zahraničních konkurentů může pro výrobu pěnového skla využívat vlastní vstupní materiál, což ji činí značně konkurenceschopnější. Společnost RECIFA vyrábí pěnové sklo pod značkou REFAGLASS.

Jde o tepelněizolační materiál, který je vyrobený ze stoprocentně recyklovaného skla. Výrobní technologie spočívá ve zpracování odpadových střepů z obalového skla. To je rozdrceno na skelnou moučku s velikostí zrna v průměru 80 mikrometrů. Tato sklená moučka je následně smíchána s chemickými činidly, která samotná nepředstavují žádnou ekologickou zátěž pro životní prostředí. Po procesu roztavení pokračuje řízené tavení při teplotách 800 stupňů Celsia a následné ochlazení. Tím se vytvoří umělé sopečné sklo, pemza, neboli pěnové sklo.

TECHNICKÉ PARAMETRY PĚNOVÉHO SKLA
Svou přízeň si pěnové sklo stále více nachází především díky svým vynikajícím technickým vlastnostem. Vnitřní stavba pěnového skla se skládá z malých uzavřených skleněných buněk, které drží pevně u sebe. Díky tomu sklo dokonale zabraňuje prostupnosti chladného či teplého vzduchu z okolí, který by mohl negativně ovlivnit teplotu izolovaných prostor. Výpočtová hodnota tepelné vodivosti pěnového skla REFAGLASS je 0,075 W/m2/K a specifická tepelná kapacita 850 J/kg/K. Díky velkému množství skleněných můstků, které pěnové sklo obsahuje, je zaručena vynikající pevnost v tlaku. Únosnost materiálu po zhutnění je 0,64 až 1,3 MPa. Po zatížení zátěžovou deskou při tlakovém napětí 250 kPa si pěnové sklo REFAGLASS sedá o 1 až 3 mm.

Struktura buněk zajišťuje, že zrno neabsorbuje půdní vlhkost dovnitř struktury. Tím je vyloučen vznik kapilár a následné promrzání materiálu. Nespornou výhodou pěnového skla je jeho nehořlavost. Na rozdíl od extrudovaného polystyrenu, který je zařazen do třídy hořlavosti C1, se může pěnové sklo pyšnit třídou hořlavosti A1. Bod měknutí pěnového skla je nad 700 stupňů Celsia. Proto je nedostačující polystyren stále častěji nahrazován právě pěnovým sklem, které je navíc odolné vůči chemickým i mechanickým vlivům, jako jsou povětrnostní podmínky, organické a anorganické chemikálie, hmyz či hlodavci. Stavební firmy ocení i nízkou objemovou hmotnost pěnového skla. Objemová hmotnost sypaného materiálu je jen 150kg/m3, což představuje 1/10 až 1/20 váhy kamenného štěrku.

Pro své technické vlastnosti nachází pěnové sklo uplatnění jak ve sféře soukromé (stavba rodinných domů, bazénů atd.), tak i v oblasti komerční. Může se použít ve formě štěrku nebo desek. Desky z pěnového skla se používají především na zateplení fasád. Štěrk z pěnového skla je vhodný zejména do spodních částí staveb, jako izolace nádrží (bazény atd.), lehké drenáže, izolační materiál pod ohřívané nebo ochlazované plochy nebo jako lehký stavební prvek při stavbě plochých střech. Konkrétně pěnové sklo REFAGLASS bylo například použito při stavbě jedné z nejmodernějších administrativních budov v Praze – projektu FILADELFIE.VYUŽITÍ PĚNOVÉHO SKLA – ADMINISTARTIVNÍ PROJEKT FILADELFIE

Budova FILADELFIE se nachází v Praze mezi ulicemi Želetavská, U Pomníku a U Michelské školy, v sousedství již stojících budov administrativního BB Centra. Stavba budovy začala v květnu 2008 a byla dokončena v létě 2010. Budova FILADELFIE nabízí svým nájemcům plochu o téměř 30 000 m2 kancelářských ploch v 17 nadzemních podlažích, přičemž typické nadzemní podlaží má 1 760 m2 pronajímatelné plochy. Dalších 44 000 m2 poskytuje 6 podzemních podlaží. Základem architektonického řešení stavby, které navrhla architektonická kancelář DaM, s. r. o., je silný půdorysný koncept podlaží. Hmota objektu vychází z tvaru kříže vepsaného do elipsy, což odlehčuje celkový výraz domu. Tuto koncepci dále podporuje tvar stran objektu – čtyři fasádní „vlny“ navozují dynamický pocit z obvodového pláště a odhmotňují základní tvar stavby. Realizaci stavby provedla společnost PSJ, a. s., která při svých stavbách používá nadčasové materiály. Jako lehčený násyp na stropní desku prvního podzemního podlaží bylo použito štěrkové pěnové sklo REFAGLASS. Celkem bylo použito 320 m3 pěnového skla, což představovalo asi 6 kamionů. Šedesát metrů krychlových štěrku z pěnového skla slouží v projektu i jako izolační materiál pro zelenou střechu administrativní budovy.

V kvalitě vnitřního prostředí a uživatelského komfortu patří FILADELFIE k nejmodernějším administrativním budovám. Centrum přineslo do areálu další rozšíření nabídky obchodů a služeb na téměř 4 500 m2. V podzemních garážích se nachází téměř 1 000 parkovacích stání, z většiny využívaných nájemci a z části veřejností.

V blízkosti budovy FILADELFIE vznikne rozsáhlý Baarův park, který bude doplněn vodním prvkem. Nové zelené plochy zde tak vytvoří příjemnou klidovou zónu. Další místo k relaxaci je pro nájemce připraveno také na střeše FILADELFIE, kde vznikla terasa s nevšedním výhledem.

–>–>