Partneři sekce:

Revoluce v zateplování – unikátní vnitřní zateplení s ještě lepší „lambdou“: pouhých 0,018!

Revoluce v zateplování – unikátní vnitřní zateplení s ještě lepší „lambdou“: pouhých 0,018!

Společnost Kingspan Group – světový lídr ve výrobě tepelných izolací na bázi PIR, fenolických pěn a vakuových izolací – uvádí na trh novou, ještě výkonnější generaci fenolových izolací řady Kingspan Kooltherm. Nové desky řady Kingspan Kooltherm umožňují splnit všechna doporučení normy na tepelnou ochranu budovy při velmi nízkých tloušťkách izolantu. V porovnání s ostatními (tradičními) izolačními materiály poskytují desky Kingspan Kooltherm bezkonkurenčně nejlepší tepelněizolační ochranu.

Hodnota součinitele tepelné vodivosti λ je u nových desek pouhých 0,018 W/(m . K), čímž hravě překonává všechna obvyklá řešení zateplení pomocí bílého či šedého polystyrenu nebo minerální vlny. Tato mimořádná hodnota jen podtrhuje výjimečnost tohoto typu izolací na trhu. Prvním produktem z této řady, který vstupuje na český trh, je deska pro vnitřní zateplení Kingspan Kooltherm K118 Interiérová deska – další, vylepšené tepelněizolační desky této řady, přijdou na trh během roku 2017 a 2018.

Interiérové desky pro vnitřní izolaci

Inovativní prémiové tepelněizolační desky jsou vyvinuty na bázi tvrzené fenolické pěny, která je ideálním tepelným izolantem pro vnitřní aplikaci na obvodové zdivo či strop. Nové interiérové desky využijete jako optimální řešení v případě, kdy potřebujete provést co nejlepší tepelnou izolaci z interiéru.

Nejčastěji k této situaci dochází v případě, že není možné zateplit fasádu tradičním kontaktním systémem (obvyklé zejména u památkově chráněných objektů). Díky minimální tloušťce při použití interiérové desky Kingspan Kooltherm K118 Interiérová deska nedochází k úbytku využitelného prostoru při razantním zlepšení tepelnětechnických parametrů stavby.

Jednoduché zabudování

Díky své kompaktní konstrukci jsou s touto deskou dokončovací práce velmi jednoduché. Desky jsou na exteriérové straně přiléhající k obvodové nosné konstrukci opatřeny kompozitní hliníkovou fólií. Ta zvyšuje požární odolnost celé sendvičové desky a zároveň dokonale chrání její jádro. Na interiérové straně desek je pod sádrokartonovou deskou o tloušťce 12,5 mm použita osvědčená, parotěsně uzavřená speciální kompozitní hliníková fólie znemožňující průnik vodních par z interiéru do vlastní skladby stěny.

Snadná manipulace

Deska se snadno upravuje pro pokládku přířezem na rotační pile, ale také pouhým ostrým nožem podél kovové latě, v případě aplikací menšího rozsahu či řešení detailů. V plošných aplikacích se klade na sraz vedle sebe na výšku. Před aplikací desky se spára z boku desky v místě hliníkové folie ošetří těsnícím tmelem pro zaručení parotěsnosti celé skladby. Po montáži desek se provede přetmelení sádrokartonářským tmelem v místě mechanického kotvení desky a na zkosených hranách desky.

Upevnění desek do interiéru

Upevnění interiérových desek můžete řešit vhodným lepidlem na bázi PUR nebo SM polymer. Na soudržný a rovný povrch můžete desky lepit celoplošně “na hřeben” či bodovou metodou “na terče”, vždy v souladu s montážním návodem výrobce lepidla. Přímo na zdivo či na méně rovné, ale soudržné povrchy, je možné lepit pruhem lepidla po obvodu desky v kombinaci s terčovou metodou.

Od partnerů ASB

Pokud se budou desky aplikovat na nerovné či nesoudržné podkladní nosné konstrukce, doporučujeme instalovat vyrovnávací roznášecí rošt z dřevěných hranolů či ocelových tenkostěnných profilů. Izolant v tomto případě ukotvíte přímo na něj, a to pouze mechanicky, pomocí vhodných vrutů.

Technické údaje

Součinitel prostupu tepla λ (fenolické jádro)    0,018 W/(m.K)
Součinitel prostupu tepla λ (sádrokartonová deska)    0,190 W/(m.K)
Pevnost v tlaku    ≥ 100 kPa při 10% deformaci
Faktor difuzního odporu μ    50 000 ( parotěsná Al zábrana )
Objemová hmotnost    ca. 35 kg/m³
Povrch rub    Kompozitní perforovaná folie s Al vložkou
Povrch líc    Sádrokartonová deska 12,5mm + Al parotěsná folie
Jádro    Tuhá fenolická pěna
Rozměry plošné    1200 × 2600 (mm)
Výrobní tloušťky     20-45-65-80-90-110 (mm) + 12,5 mm sádrokarton
Úprava hran    rovná
Rozměrová stabilita    < 1,5 % ( 48h; -20, 70, 70 °C; 90 % r.v.)
Propustnost vody    < 2 % WS
Reakce na oheň    B-s1, d0

ZDROJ: PR článek společnosti Kingspan Izolace Česká republika

RubrikyZatepleníŠtítky