Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton

Zateplení fasád – přehled trhu tepelných izolací

Zateplení fasád - přehled trhu tepelných izolací

Mezi základní opatření pro snížení spotřeby energie na vytápění patří zateplení stavebního objektu. Účinnost tohoto opatření závisí na typu a tloušťce tepelné izolace. Mezi nejčastější izolanty patří pěnový expandovaný polystyren a minerální vlna. Na trhu jsou však dostupné i jiné alternativní materiály, které z hlediska tepelněizolačních vlastností za těmi tradičními ničím nezaostávají.

Polystyren
Expandovaný fasádní (EPS) a extrudovaný tvrzený (XPS) pěnový polystyren, vhodný k izolování soklů. Patří do skupiny materiálů se součinitelem tepelné vodivosti od l = 0,030 W/(m . K).
Přidáním grafitu se vyrábí šedý polystyren (o 20 až 25 % lepší izolační vlastnosti).

Vlastnosti
+    těžko hořlavý materiál, třída reakce na oheň B1
+    při požáru neodkapávají hořící části nebo kapky
+    snadná opracovatelnost
+    bez obsahu fluorovaných uhlovodíků, chlorfluorovaných uhlovodíků i částečně fluorovaných uhlovodíků
+    bez obsahu formaldehydů
+    vhodný pro kontaktní zateplení fasády
–    vysoký difuzní odpor, nevhodný na vlhké zdivo
–    křehký, vysoká lámavost
–    neekologický

PUR izolace
Jde o další z řady materiálů, který se vyrábí z ropy. Vyrábí se ve formě pevných desek nebo polyuretanové pěny. Patří do skupiny materiálů se součinitelem tepelné vodivosti od l = 0,023 W/(m . K).

Vlastnosti
+    těžko hořlavý materiál, třída reakce na oheň B2
+    vysoká odolnost proti nízkým a vysokým teplotám (od –50 °C až do +130 °C)
+    odolnost proti plísním a hnilobě
+    všestranně použitelný materiál, použití na vyplnění drážek a prasklin
+    odolný proti stárnutí, nerozpadá se
–    nerecyklovatelný
–    citlivý na UV záření
–    obsah polyizokyanátu

Pěnové sklo
Vyrábí se ve formě štěrku nebo desek z mletého, často recyklovaného skla, které se pomocí oxidu uhličitého napěňuje. Tvoří ho 60 % skla, zbytek je přírodní kamenivo. Patří do skupiny materiálů se součinitelem tepelné vodivosti od
l = 0,040 W/(m . K). Vhodné na izolování atik a základů.

Vlastnosti
+    nehořlavý materiál, třída reakce na oheň A1
+    bez obsahu fluorovaných uhlovodíků, chlorfluorovaných uhlovodíků i částečně fluorovaných uhlovodíků
+    vhodný pro kontaktní zateplení fasády
+    odolný proti plísním, hnilobě, škodlivému hmyzu
+    vysoce odolný proti tlaku
+    odolný proti vodě a organickým rozpouštědlům
+    ekologický materiál
–    vyšší spotřeba energie při výrobě
–    difuzně uzavřená struktura – nedýchá

Skelná vlna
Vyrábí se z čediče ve formě izolační plsti v kotoučích a v měkkých nebo tvrzených deskách. Patří do skupiny materiálů se součinitelem tepelné vodivosti od
l = 0,035 W/(m . K).

Vlastnosti
+    nehořlavý materiál, třída reakce na oheň A1
+    snadná opracovatelnost
+    všestranné použití
+    nízký difuzní odpor, vysoká paropropustnost, vlhkost ze stěn se odpařuje
+    odolný proti plísním, hnilobě a škodlivému hmyzu
+    vhodný pro kontaktní zateplení fasády
+    ekologický
–    vysoká nasákavost, tepelněizolační vlastnosti klesají už při 2 % vlhkosti
–    vyšší objemová hmotnost
–    netěsnost spojů
–    nízká přesnost v detailech, problematické přesné řezání (především šikmé)
–    při manipulaci je třeba používat ochranný oděv a pomůcky

Kamenná vlna
Vyrábí se tavením hornin – křemíku, k němuž se přidávají příměsi. Do taveniny skla se přidává hliník nebo se vlákna obalují do vinylacetátových disperzí. Patří do skupiny materiálů se součinitelem tepelné vodivosti od l = 0,030 W/(m . K).

Vlastnosti
+    nehořlavý materiál, třída reakce na oheň A1
+    snadná opracovatelnost
+    všestranné použití
+    nízký difuzní odpor, vysoká paropropustnost, vlhkost ze stěn se odpařuje
+    odolný proti plísním, hnilobě a škodlivému hmyzu
+    vhodný pro kontaktní zateplení fasády
+    ekologický
–    vysoká nasákavost, tepelněizolační vlastnosti klesají už při 2 % vlhkosti
–    vyšší objemová hmotnost
–    netěsnost spojů
–    nízká přesnost v detailech, problematické přesné řezání (především šikmé)
–    při manipulaci je třeba používat ochranný oděv a pomůcky

Konopí
Alternativní izolační materiál. Vyrábí se ve formě desek a rohoží. Pro zvýšení odolnosti proti ohni se kombinuje s retardéry hoření. Patří do skupiny materiálů se součinitelem tepelné vodivosti od l = 0,035 W/(m . K). Vhodné k izolaci stěn, střech a pro akustickou izolaci podlah.

Vlastnosti
+    těžko hořlavý materiál, třída reakce na oheň B2
+    dobré izolační vlastnosti proti teplu v létě při aplikaci z exteriérové strany
+    ani při 20 % vlhkosti neztrácí deklarované izolační vlastnosti
+    odolný proti plísním, hnilobě
+    vhodný pro kontaktní zateplení fasády
+    ekologický, kompostovatelný materiál
+    při výrobě nevznikají látky škodící životnímu prostředí
–    produkty vyztužené umělými vlákny jsou z environmentálního hlediska nevyhovující
–    vlákna se hůře řežou, je třeba použít vlnkový nůž

Ovčí vlna
Vyrábí se ve formě měkkých izolačních desek nebo izolačních rohoží. Díky trvanlivému a pružnému ovčímu vláknu se hodí do různě tvarovaných míst a prostorů. Patří do skupiny materiálů se součinitelem tepelné vodivosti od l = 0,040 W/(m . K).

Vlastnosti
+    těžko hořlavý materiál, třída reakce na oheň B2
+    difuzně otevřený materiál, vysoká paropropustnost
+    snadná opracovatelnost
+    pohlcuje hluk
+    dokáže vázat vlhkost, kterou podle aktuální vlhkosti v interiéru uvolňuje do prostoru
+    zdraví neškodný materiál, nedráždí pokožku
+    ekologický
–    potřebné ošetření látkami proti plísním a hmyzu
–    nepříjemný zápach
–    nevhodný pro kontaktní zateplování

Rákos
Přírodní izolace vyráběná ukládáním stonků rákosu těsně vedle sebe; spojují se drátem a vytvářejí desku. Patří do skupiny materiálů se součinitelem tepelné vodivosti od l = 0,055 W/(m . K).

Vlastnosti
+    těžko hořlavý materiál, třída reakce na oheň B2
+    bez použití chemických přísad a impregnace (vysoký obsah silikátů – kyselina křemičitá)
+    vhodný pro vnější i vnitřní izolování
+    vysoká pevnost
+    přímé nanášení omítky
+    ekologický, 100% přírodní materiál
–    těžší opracovatelnost, nevyhnutelnost použití např. kotoučové pily

Sláma
Alternativní tepelná izolace dodávaná ve formě slaměných balů. Patří do skupiny materiálů se součinitelem tepelné vodivosti od l = 0,052 až 0,080 W/(m . K). V závislosti na uspořádání stonků slámy jsou dva typy – kolmá nebo podélná.

Vlastnosti
+    těžko hořlavý materiál, třída reakce na oheň B2
+    difuzně otevřený materiál, svými vlákny dokáže dopravit vlhkost k povrchu
+    dobré tepelněizolační a zvukověizolační vlastnosti
+    dobrá akumulační schopnost
+    vhodný jako samonosná konstrukce nebo podkladová pod omítku
+    ekologická
+    nízká spotřeba energie při výrobě
+    příznivá cena
–    vyšší pracnost
–    různá kvalita balů (vlhkost, tvar, hustota, délka stébel)
–    vysoký obsah prachu při manipulaci

Dřevovláknitá deska
Izolační materiál, který se vyrábí ve formě desek z krátkých jemných vláken měkkého dřeva. Vlákna se spojují smůlou a vodoodpudivými látkami. Patří do skupiny materiálů se součinitelem tepelné vodivosti od l = 0,038 W/(m . K).

Vlastnosti
+    těžko hořlavý materiál, třída reakce na oheň B2
+    paropropustný, vhodný do difuzně otevřených konstrukcí (např. dřevostavby)
+    vhodný pro kontaktní zateplení fasády
+    dobré zvukověizolační vlastnosti
+    velmi dlouhý fázový posun prostupu tepla –    vhodný jako nadkrokvová izolace
+    vysoká tepelná kapacita
+    ekologický původ
–    vysoký obsah prachových částí
–    vyšší spotřeba energie na výrobu
–    nekompostovatelný

Kokos
Kokosové rohože se vyrábějí lisováním kokosových vláken, která se získávají ze skořápek kokosových ořechů. Patří do skupiny materiálů se součinitelem tepelné vodivosti od l = 0,040 W/(m . K).

Vlastnosti
+    těžko hořlavý materiál, třída reakce na oheň B2
+    všestranné použití; může se použít všude tam, kde se používají i průmyslově vyráběné izolace
+    nízký difuzní odpor, vysoká paropropustnost
+    vhodný pro kontaktní zateplení fasády
+    vyrovnává vlhkost, vlhkostně stálý
+    odolný proti plísním, hnilobě a škodlivému hmyzu
+    dobré tepelněizolační a zvukověizolační vlastnosti
+    vysoce elastický materiál
+    trvanlivý
+    ekologický
–    kratší životnost
–    vyšší cena

Celulóza
Vyrábí se z recyklovaného novinového papíru. Aplikuje se foukáním. Patří do skupiny materiálů se součinitelem tepelné vodivosti od l = 0,040 W/(m . K). Vhodná pro zateplení stropů či jiných těžko dostupných míst.

Vlastnosti
+    těžko hořlavý materiál, třída reakce na oheň B2 (přidává se 12 % síranu hlinitého a borová sůl)
+    nízký difuzní odpor, vysoká paropropustnost
+    dobré tepelněizolační a zvukověizolační vlastnosti
+    odolný proti plísním, hnilobě a škodlivému hmyzu
+    dlouhá životnost
+    ekologický materiál
–    neúnosný, vhodný jen do interiéru
–    nevyhnutelná profesionální aplikace

Korek
Izolační desky se vyrábějí z kůry korkového dubu, která se mele. Kůra expanduje zahřátím vodní párou a formuje se tlakem. Patří do skupiny materiálů se součinitelem tepelné vodivosti od
l = 0,045 W/(m . K).

Vlastnosti
+    těžko hořlavý materiál, třída reakce na oheň B2
+    nízký difuzní odpor, vysoká paropropustnost
+    vhodný pro kontaktní zateplení fasády
+    dobré tepelněakumulační schopnosti
+    zvukověizolační vlastnosti
+    odolný proti plísním a hnilobě
+    vysoce únosný
+    odolný proti stárnutí
+    ekologický materiál přátelský k životnímu prostředí
–    proměnlivá dostupnost korku (kvalitní korek je jen z dubu, který roste v oblasti Portugalska a Španělska)
–    vyšší cena

Len
Izolační desky se vyrábějí z vláken lnu, která se spojují bramborovým škrobem. Pro zvýšení odolnosti proti ohni se přidává přírodní borová sůl. Patří do skupiny materiálů se součinitelem tepelné vodivosti od l = 0,040 W/(m . K).

Vlastnosti
+    těžko hořlavý materiál, třída reakce na oheň B2
+    difuzně otevřený
+    reguluje vlhkost
+    zvukověizolační vlastnosti
+    díky obsahu trpkých látek je odolný proti napadení hmyzem
+    snadno opracovatelný
+    ekologický
–    nevhodný pro kontaktní zateplení fasády
–    použití jen v interiéru

Expandovaný perlit
Lehká pórovitá látka, která se vyrábí z křemičitanu hlinitého. Patří do skupiny materiálů se součinitelem tepelné vodivosti od l = 0,040 W/(m . K). Používá se k izolaci podlah a výrobě tepelněizolační malty a omítky.

Vlastnosti
+    nehořlavý materiál, třída reakce na oheň A1
+    odolný proti vlhkosti
+    vysoká tepelná stálost
(od –220 °C až do +850 °C)
+    odolný proti plísním a mikroorganismům
+    tepelněizolační a akustické vlastnosti
+    nízká objemová hmotnost
+    odolný proti stárnutí
–    relativně vysoká nasákavost
–    použití jen v interiéru

Vakuové izolační panely
Výplň vakuových izolačních panelů tvoří shluky částic oxidu křemičitého. Povrch tvoří vzduchotěsný a mechanicky pevný obal (PE, PUR) pokovovaný hliníkem. Patří do skupiny materiálů se součinitelem tepelné vodivosti od l = 0,004 W/(m . K).

Vlastnosti
+    extrémně nízká tepelná vodivost
+    vysoká pevnost
+    tepelný odpor nezávisí na tloušťce
+    tloušťka izolačních panelů od 2 do 8 cm
+    bezporuchová manipulace s panely při výstavbě
–    citlivé na mechanické poškození
–    časově náročná a nákladná výroba
–    izolování vnějších stěn jen zevnitř
–    vysoká cena

TEXT: Andrea Dingová
Foto: thinkstock, Ing. arch. Zuzana Kierulfová

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.

Komentáře