Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton

Prefabrikované nadpraží a ostění s izolačním jádrem z fenolické pěny

Prefabrikované nadpraží a ostění s izolačním jádrem z fenolické pěny

V zateplovacím systému na plzeňském bytovém domě bylo poprvé použito nové prefabrikované nadpraží a ostění s izolačním jádrem z fenolické pěny (RESOL). Toto chráněné řešení společnosti HPI-CZ zvyšuje požární odolnost nadpraží a ostění fasádních otvorů a nahrazuje v systémech ETICS s izolantem z expandovaného pěnového polystyrenu (EPS) pro požární výšku do 22,5 m tradiční požární pásy z minerální vlny v souladu s požadavky normy ČSN 73 0810.

Nové prefabrikované nadpraží a ostění řeší problém kontaktního zateplování polystyrenem – narůstající četnost rizikového styku dvou materiálů: polystyrenu a minerální vlny. Tyto dva materiály se chovají různě z hlediska stavebněfyzikálních vlastností. Jejich styk se musí bandážovat, v místě styku je zvýšené riziko vzniku trhlin. Podle posledních zkušeností z praxe se nižší difuzní odpor pásů z minerální vlny v zateplené ploše projevuje v případě průniku vlhkosti do zateplovacího souvrství tvorbou světlých výluhů. Při použití prefabrikovaného nadpraží a ostění z fenolické pěny (RESOL) je fasáda s polystyrenem až do osmého nadzemního podlaží z jednoho materiálu a problematické místo vůbec nevznikne. Navíc, jak ukázala realizace, náklady na použití tohoto řešení nepřesahují standardní náklady na zateplení oken. Tento způsob řešení zateplení fasádních otvorů se rozhodla využít společnost HCP consult, s.r.o., zabývající se obchodem a pora­denstvím v oblasti zateplovacích systémů, která na plzeňské realizaci prováděla i technický dozor. Prefabrikované ostění z fenolu pomohlo splnit požadavky na požární odolnost při použití polystyrenu na objektu s celkem šesti nadzemními podlažími a vyloučit rizikové požární pásy z minerální vlny. Další výhodou je kvalita povrchové úpravy ostění, jehož lícová strana má strukturu, kterou stačí přetřít jen fasádní barvou. Aplikace omítky na ostění už tak není třeba.

Srovnání postupů
Realizaci nového typu ostění zvládnou dva kvalifikovaní pracovníci tempem osm až devět oken za den v závislosti na rozměrech otvorů. Dosavadní postup spočíval ve vlepení izolantu, osazení APU lišty, rohové lišty, natažení stěrkové malty, zabroušení povrchu, penetraci a následné natažení omítky. Nový postup vynechává několik technologických kroků a zkracuje přestávky. Kromě práce se šetří i materiálem. Základním prvkem systému je speciální obkladová deska s jádrem z fenolické pěny (RESOL) s oboustrannou vrstvenou povrchovou úpravou, která vykazuje dobré tepelně izolační vlastnosti (λ = 0,021 W/m . K). Deska o tloušťce 20 mm tak dokáže nahradit téměř 40 mm standardního pěnového polystyrenu, což představuje řešení třeba kolem oken, kdy při dodatečném zateplování často bývá problém s místem. Deska má integrovaný rohový profil s armovací tkaninou pro vytvoření přesného a čistého detailu fasádní hrany. Z rubové strany se deska standardně lepí k podkladu. Základním předpokladem protipožární funkce nadpraží je přilepení desky z rubu na nehořlavý podklad v šířce minimálně 80 mm, a to lepicí cementovou maltou předepsanou pro dotčený ETICS. Lícový povrch desky je strukturovaný, takže ho stačí jen přetřít fasádní barvou. Záleží na investorovi, zda se spokojí s nátěrem, nebo provede vrstvu omítky shodnou s ostatní plochou fasády. Deska se dodává na stavbu s integrovaným plastovým profilem a armovací tkaninou na jednom okraji (jsou dvě va­rianty plastového profilu – pro ostění nebo pro nadpraží s okapnicí) a se systémovou napojovací plastovou lištou se samolepicí pěnovou páskou a odlamovací lamelou, která zajišťuje těsněné napojení druhého okraje obkladové desky na výplň otvoru.

Od nadpraží k ostění
Při montáži desek z fenolické pěny (RESOL) se začíná osazením parapetního napojovacího profilu, který je dnes již běžným příslušenstvím ETICS. Tento profil slouží pro dilatující těsněné napojení plechu parapetu na povrchové úpravy ETICS. V další fázi se pokračuje montáží obkladu deskami z fenolické pěny, nejprve u nadpraží, potom obou ostění, a to nejprve nalepením systémové napojovací okenní lišty s integrovanou lepicí páskou. Systémová lišta má tvar písmene „U“ a má odlamovací lamelu pro nalepení fólie, chránící rám výplně před případným znečištěním při provádění nátěru nebo omítek. Systémové desky z fenolické pěny se následně přesně seříznou na požadovanou délku a zasunou do nalepené připojovací systémové lišty. Nejprve se montuje nadpražní díl tak, aby následně provedený obklad ostění vytvářel podporu pro okraje obkladu nadpraží. Integrovaná armovací tkanina se připevní lepicí hmotou k povrchu navazujícího izolantu. Po zatvrdnutí lepicí hmoty se lamela systémové lišty odlomí, takže napojovací lišta zůstane ve tvaru „L“ a vytvoří se čistý detail. Desky jsou dodávány v šířkách 20, 30 a 40 cm a v základní délce 2,6 m. Na stavbě se dořezávají standardním odlamovacím nožem podle rozměrů konkrétního otvoru. K dispozici je i systémová parapetní deska pro kompletní okno, která je řezána do klínku se spádem.

Prototyp ověřen vlastníma rukama
Původně bylo jádro desky nového typu ostění z extrudovaného polystyrenu, který je však hořlavý. Proto výrobce nahradil jádro z extrudovaného polystyrenu fenolickou pěnou. Prototyp byl následně v akreditované požární laboratoři připraven podle mezinárodní normy ČSN ISO 13785-1 pro model stěny středního rozměru. Zkouška vykázala odolnost 30 minut při expozici hořákem o výkonu 100 W. Ve smyslu platných norem ČSN 73 0810 proto tento systém úpravy nadpraží otvorů může podle názoru odborníků nahradit v systémech ETICS s izolantem z EPS normou předepsané požární pásy z minerální vlny.

Speciální kotvení
Druhou novinkou na realizaci zateplení domu v Plzni byl nový systém mechanického připevnění systému ETICS s izolantem z EPS k podkladu speciálními hmoždinkami od společnosti Ecoraw. V rámci technologie Climasys® jsou běžné PE talířové hmoždinky nahrazeny technologií kotvení Spiral Anksys®, která zajišťuje vysokou stabilitu tepelněizolační vrstvy i na méně únosných podkladech nebo při vrstvení tepelněizolační vrstvy (sanace typu „ETICS na ETICS“). Je to kotvicí a zároveň i lepicí systém, který oproti klasickým hmoždinkám umí přenést nejen tah, na který je stavěna klasická talířová hmoždinka, ale i vibrace a smyk. Polystyrenové desky jsou přilepeny podle certifikovaného systému „CLIMASIS “na body s doplňkovým lepením s plochou lepidla do 20 % a plně kotveným systémem. Tento systém je založen na principu využívání pozitivních účinků uzavřené vzduchové vrstvy mezi izolantem a nosnou konstrukcí. Tím se podařilo vyřešit problematiku konstrukce domu jednak z hlediska smíšené konstrukce zdiva a jednak i z hlediska lokálních zavlhlých míst zdiva i ve vyšších podlažích. Skrz jednotlivé polystyrenové desky se navrtávají dostatečně hluboké otvory do podkladu, do nich se vloží speciální kotevní trubičky z kovového pletiva (bez jakéhokoli zatloukání) a tyto trubičky se následně úplně zaplní systémovou PU pěnou. Po 30 minutách řemeslník odřeže přeteklou pěnu.

TEXT: Martin Chmelík
Foto: Archiv společnosti HPI-CZ, spol. s r. o.

Autor je obchodní manažer společnosti HPI-CZ, spol. s r. o.

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.