Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton

Plastové lišty s využitím při zateplení fasád

Plastové lišty s využitím při zateplení fasád

Omítkové lišty se nevyrábějí jen z tahokovu, drátěného pletiva nebo děrovaných kovových pásů. Už více než dvacet let existují také úhelníky a napojovací lišty z plastu, které jsou svojí povahou určené zejména k využití v oblasti ETICS. S ohledem na korozi se především v exteriérech upřednostňují profily z PVC.

Jsou odolné proti chemickým látkám obsaženým v omítkách, vlhkosti a nekorodují následkem solí nebo kyselých dešťů. Také jsou tepelně neutrální a stabilní vůči UV záření. Mohou být lisované, vybavené napojovací pěnovou lepicí páskou, krycí manžetou apod. Spojení těla profilu s tkaninou se provádí klasickým lepením nebo ultrazvukovým navařením, které specialisti v oboru dnes již standardně používají. U profilů z PVC může být navíc nalisován měkký jazýček nebo měkké očko k zajištění další pružnosti (diletace).

Kvůli zvýšení cen kovových materiálů jsou nyní profily z PVC cenově výhodnější a nabízejí i větší variabilitu – odpad se navíc může recyklovat. Je třeba si povšimnout i dalších předností. Plast je lehčí a dá se snáze upravit pomocí nůžek. Kromě toho se plastové profily vyznačují schopností paměti – návratu do původní polohy. Tím je zaručena ochrana KZS před mechanickým poškozením. Lišty z tahokovu sice zateplovací systém chrání, ale ve většině případů absorbují rázovou energii. Tím může dojít k znehodnocení celého KZS.


Běžná napojovací okenní lišta, Lišta s tkaninou 206+ s těsnicím jazýčkem


Aplikace

Zachycení pohybu ve dvou a třech směrech

Tam, kde běžná napojovací okenní lišta nedokáže eliminovat síly, které jsou na ni vytvářeny, jsou v posledních letech trendem tzv. 2D a nově 3D napojovací okenní lišty. Uplatnění naleznou u velkootvorových výplní, jakými jsou výlohy, nestandardní okna, garáže, prosklená schodiště panelových domů atd.2D napojovací okenní lišta
, Lišta s tkaninou teleskopická, 15 mm

Aplikace

Také 3D napojovací lišta s tkaninou 3D 275 SL z PVC s teleskopickým můstkem s koextrudovaným těsnicím jazýčkem a ochranným jazýčkem z TPE nalezne své zájemce. Stažením odlamovaní lamely se mechanismus uvolní a teleskopická lišta s tkaninou může dodatečně k napojovací pěnové pásce z PE zachytit další tři milimetry pohybu, a to ve více směrech. Ochranný jazýček chrání těsnicí pásku a nabízí opticky příjemný dojem.

3D napojovací okenní lišta, Lišta s tkaninou 3D 275 SL – tkanina 12,5 cm

Aplikace

I nové lišty s tkaninou navařenou ultrazvukem a nalisovanou komprimační páskou mohou zachytit pohyb do čtyř milimetrů v různých směrech.

Lišty jsou odolné proti větru a silným dešťům, a to speciálně v detailech jednotlivých napojení a přechodů. S těmito „můstkovými“ lištami s tkaninou mohou být bezpečně zachyceny nejen dynamické (krátkodobé), ale i trvalé pohyby.

Testy napojování na otvorové výplně

Rázová pevnost a UV stabilita jsou zajištěny. Mnohé lišty jsou testovány zkouškami uznávaných zkušebních institutů. Doposud však pouze na základě interních požadavků jednotlivých výrobců. Další zkoušky a metody se připravují. I v České republice vznikla pod záštitou Technického a zkušebního ústavu stavebního (TZUS, pobočka Brno) pracovní skupina, která se zabývá zavedením kritérií obvyklé kvality pro soubor výrobků označovaných jako příslušenství ETICS. Toto příslušenství není v současné době v kategorii výrobků stanoveno, proto při jeho uvedení na trh není zatím třeba prokazovat úroveň kvality. To se pak negativně projevuje na kvalitě a životnosti fasád a staveb s namontovanými ETICS. Kritéria výběru a vhodnosti jednotlivých lišt vzhledem k napojení na okna, dveře a další výplně byla stanovena jednotlivými výrobci.

Profily se v ETICS osvědčily

Po více než dvaceti letech zkušeností můžeme konstatovat, že profily z PVC v zateplovacích systémech uspěly v zásadních zkouškách a nacházejí stále více příznivců, a to jak z řad odborné veřejnosti, jako jsou projektanti, stavbyvedoucí a majitelé realizačních firem, tak i z řad koncových uživatelů, kteří mají zájem „pojistit“ životnost své investice. Pro oblast sanace systémů a realizace nízkoenergetických a pasivních domů je dnes použití tohoto příslušenství již nutností.

Na používání lišt upozorňuje také nově vzniklá evropská asociace EAE (the European Association for External thermal insulation composite systems). Podrobnější informace naleznete na www.ea-etics.eu.

Připomeňme, že hlavním důvodem vzniku různých typů napojovacích lišt byl požadavek nejen na dokonalý vzhled, ale i na zjednodušení práce a vyřešení problémů v jednotlivých detailech stavebních konstrukcí. Nesnažme se proto devalvovat tyto základní požadavky na úkor kvality jednotlivých výrobků tak, jak se s nimi v dnešní době můžeme setkat.

Kamil Šulc

HPI-CZ, spol. s. r. o.
Kotrčova 306
503 01Hradec Králové
tel.: +420 495 800 911 (912)
fax: +420 495 217 290
e-mail: info@hpi-cz.eu
prodej@hpi-cz.eu

www.hpi-cz.eu

–>–>