Partneři sekce:

Lepicí malty na zhotovení ETICS

Lepicí malty na zhotovení ETICS

I vzhledem ke zpřísněným požadavkům na požární odolnost budov se do popředí dostávají univerzální lepicí a stěrkovací malty, které umožňují lepení tepelněizolačních desek na bázi jak polystyrenu, tak i minerální vlny.

Při lepení tepelněizolačních desek v rámci zateplení budov je třeba dodržovat technologické postupy stanovené platnými právními a technickými předpisy. Na tepelněizolační desky na bázi polystyrenu se lepicí malta nanáší po obvodu tepelněizolační desky v pásu s šířkou přibližně 30–40 mm a na ploše desky se vytvoří několik terčů s průměrem přibližně 80 mm. Deska s naneseným lepidlem se přitlačí na stěnu a pomocí dlouhé latě se upraví její poloha tak, aby byla dodržena předepsaná rovinnost.

Lepicí malta musí pokrýt alespoň 40 % zadní strany desky. Pokud se desky lepí na hladké podklady, je potřeba nanést lepicí maltu zubovým hladítkem (s velikostí zubu 10–12 mm). Při lepení tepelněizolačních desek na bázi minerální vlny se lepicí malta nanáší nejprve v tenké vrstvě na celou plochu desky hladkou stranou hladítka a až potom se nanese po obvodu v páse s šířkou přibližně 30–40 mm – na ploše se vytvoří terče s průměrem přibližně 80 mm.

Při použití tepelněizolačních desek ve formě lamel se lepicí malta nanáší celoplošně na rubovou stranu desky zubovým hladítkem s velikostí zubu 10–12 mm. Tepelněizolační desky je třeba lepit na doraz, bez mezer a spár, na vazbu tak, aby nevznikly průběžné svislé spáry. Po vytvrdnutí lepicí malty je třeba nalepené tepelněizolační desky dodatečně kotvit talířovými kotvami.

Přehled lepidel na ETICS

Cersit CT 80 lepicí a stěrková malta

Cersit CT 80 lepicí a stěrková malta

Vlastnosti a použití
Tenkovrstvá lepicí malta na lepení desek z expandovaného (EPS) a extrudovaného (XPS) polystyrenu a minerální vlny s podélnými a kolmými vlákny, na aplikaci výztužné síťoviny ze skelných vláken ve vnějších tepelněizolačních kontaktních systémech ETICS. Lepicí malta je vhodná jak na novostavby, tak i obnovu budov. Splňuje technická kritéria směrnice ETAG 004.

Balení
papírový pytel, 25 kg

Spotřeba
přibližně 5 kg/m2 (tepelněizolační desky), přibližně 4 kg/m2 (výztužná vrstva)

Výrobce
Henkel

Cemix Lepidlo speciál (115)

Cemix Lepidlo speciál (115)

Vlastnosti a použití
Mrazuvzdorná lepicí malta určená na lepení tepelněizolačních desek na bázi polystyrenu a minerální vlny při realizaci vnějších tepelněizolačních kontaktních systémů (ETICS) a na zhotovení bezespárové výztužné vrstvy. Vhodná na překrytí problematických míst zdiva nebo běžných omítek s vkládáním výztužné síťoviny. Splňuje technická kritéria směrnice ETAG 004.

Balení
papírový pytel, 25 kg

Spotřeba
3–6 kg/m2 (tepelněizolační desky),
2,2–6,2 kg/m2 (výztužná vrstva)

Výrobce
Cemix

ST line Lepicí a výztužná malta W 300

ST line Lepicí a výztužná malta W 300

Vlastnosti a použití
Lepicí a výztužná malta určená na lepení tepelněizolačních desek na bázi polystyrenu a minerální vlny v rámci zhotovení vnějších tepelněizolačních kontaktních systémů (ETICS). Lepicí malta je vhodná jak na novostavby, tak i obnovu budov. Splňuje technická kritéria směrnice ETAG 004.

Balení
papírový pytel, 25 kg

Spotřeba
3–4 kg/m2 (tepelněizolační desky),
4–6 kg/m2 (výztužná vrstva, tloušťka 3–5 mm)

Prodejce
STAVMAT STAVEBNINY

webertherm LEPARM

webertherm LEPARM

Vlastnosti a použití
Jednosložková prášková lepicí a výztužná malta na bázi cementu určená na lepení tepelněizolačních deskových materiálů v rámci realizace vnějších tepelněizolačních kontaktních systémů (ETICS). V kombinaci s vhodným typem sklovláknité mřížky je vhodná na zhotovení základní vrstvy pod finální omítkou. Splňuje technická kritéria směrnice ETAG 004.

Balení
papírový pytel, 25 kg

Spotřeba
3–4 kg/m2 (tepelněizolační desky),
4–6 kg/m2 (výztužná vrstva)

Výrobce
Saint-Gobain Weber

Od partnerů ASB

Lepicí a stěrkový tmel FASÁDA UNI

Lepicí a stěrkový tmel FASÁDA UNI

Vlastnosti a použití
Cementová suchá lepicí a stěrková malta určená ke kompletnímu procesu zateplování obvodového zdiva. Určená na lepení tepelněizolačních materiálů na bázi expandovaného polystyrenu (EPS), desek z minerálních vláken apod. Vhodná na stěrkování, tj. vkládání výztužné síťoviny na tepelněizolačních deskách, a vytváření podkladu pro finální úpravu před aplikací dekorativních omítek. V kombinaci s výztužnou síťovinou je určena i na renovaci starých popraskaných omítek. Přídržnost posuzovaná podle ETAG 004.

Balení
papírový pytel, 25 kg

Spotřeba
přibližně 3–6 kg/m2 (tepelněizolační desky), přibližně 1,2 kg/m2 (výztužná vrstva,
tloušťka 1 mm)

Výrobce
Den Braven

Maximo M 70

Maximo M 70

Vlastnosti a použití
Minerální namíchaná suchá směs s obsahem vysoce kvalitního bílého cementu. Vhodná na lepení, vyztužení a stěrkování tepelněizolačních desek na bázi expandovaného polystyrenu (EPS / šedý EPS) a z minerální vlny. Vysoká lepivost a pružnost. Vhodná i na tmelení rovných nosných omítnutých a betonových ploch. Splňuje technická kritéria směrnice ETAG 004

Balení
papírový pytel, 13 kg

Spotřeba
4–5 kg/m2 (tepelněizolační desky),
přibližně 4,5–5,5 kg/m2 (výztužná vrstva)

Výrobce
Murexin

TEXT: Andrea Dingová ve spolupráci s jednotlivými firmami
FOTO: archiv firem, Henkel

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 3/2017.