Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton

Kingspan Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska: Úspory za vytápění a více denního světla

Kingspan Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska: Úspory za vytápění a více denního světla

Příjemné a dostatečné denní světlo má pozitivní účinek na lidské fyzické i psychické zdraví. Různé studie potvrzují blahodárný účinek denního světla na mnoho důležitých biologických procesů v lidském těle. Soulad našich vnitřních biologických hodin s pravidelným režimem denního světla nejenže vytváří pocit pohody, ale přímo zlepšuje naše zdraví.

Chvályhodný trend vedoucí k úsporám energie za vytápění podporovaný mimo jiné i vládními nařízeními a další legislativou je nezřídka v přímém protikladu s výše uvedenými skutečnostmi. Zvyšuje se tloušťka izolačních vrstev a fasádních konstrukcí, zmenšuje se procento plochy okenních otvorů, zmenšují se jejich plochy i průhlednost. Tyto změny mají za následek snižování přístupu přirozeného světla do budov, a tím vedou nejen ke zhoršení zdravotního stavu jejich uživatelů, ale paradoxně i ke zvýšeným nárokům na spotřebu energie potřebné na umělé osvětlení. Zvlášť viditelný je tento problém u budov, kde trávíme nejvíce času, např. v kancelářských prostorách, nebo u budov, kde jsou nároky na fyzickou i psychickou pohodu uživatelů obzvlášť vysoké, jako jsou například školy či nemocnice.

V praxi se může úroveň denního osvětlení v místnosti lišit v závislosti na změnách vnějších podmínek, jako je poloha a výška slunce vůči fasádě, míra oblačnosti, barva a odraz vlastnosti okolních prostorů a povrchů uvnitř místnosti, světelná prostupnost oken atd. Při projektování budovy je možné vypočítat denní světlo a šíření denního světla v místnosti s vědomím jedné nebo více výše uvedených vlastností.

Při zateplení (především dodatečném u rekonstrukcí) dochází k výrazné změně světelných podmínek. Tloušťka fasády či konkrétní ostění se negativně podepisují na uvedených parametrech úrovně denního osvětlení místnosti. Řešení nabízí izolační materiál s optimálními tepelnými vlastnostmi: Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska. Jen minimálně zvyšuje tloušťku fasádní konstrukce, nebrání pronikání denního světla bez nutnosti zvětšovat okenní otvory a zároveň poskytuje plnohodnotnou ochranu před tepelnými ztrátami, a tím i přiměřenou úsporu finančních prostředků na vytápění.

Vnější fasádní deska Kingspan Kooltherm® K5 je tepelněizolační deska z fenolové pěny, která izoluje dvakrát lépe než jiné materiály. Izolační desky Kooltherm mají ve srovnání s jinými tradičními izolačními materiály nejvyšší tepelnou účinnost na metr čtvereční, jsou trvanlivé, ekologické a snadno se zpracovávají. Jádro desek tvoří tuhá rezolová pěna s uzavřenou buňkovou strukturou. Koeficient tepelné vodivosti λ je už od 0,020 W/m ∙ K.

Další informace najdete na www.kingspaninsulation.cz.

ZDROJ: PR článek společnosti Kingspan Izolace

RubrikyZatepleníŠtítky