Schodišťová konzola

Schodišťová konzola

Partneři sekce:

K systémovému prvku schodištních stupňů na míru přibyla i konzola, díky níž se zvětší užitný prostor pod schodištěm. Je určena pro jednoduchou a bezpečnou montáž pro schodiště do šířky 1 200 mm.

Konzola se kratší vodorovnou částí zarazí do stěny do přesně vyměřené a předem připravené vodorovné drážky. Pro zhotovení drážky se nejlépe hodí elektrická úhlová bruska s kotoučem průměru min. 115 mm. Pro správnou fixaci konzoly ve stěně musí být drážka těsná nebo vyplněná maltou. Pórobetonové prefabrikované stupně Ytong SCH se osadí na delší vodorovnou plochu konzoly a po usazení se zafixují zdola proti posunutí dutým hřebem nebo turbošroubem ø 6 mm a délky 100 mm. Pro tento účel jsou v konzole otvory ø 8 mm. Mezera mezi schodišťovým stupněm a stěnou musí být vyplněna maltou, výslovně se zakazuje vyplňovat mezeru pěnou. Pro uložení standardního schodišťového stupně Ytong SCH šířky 300 mm se použijí minimálně 2 konzoly na jednom konci stupně. Pro schodišťové stupně větších šířek je nutné počet konzol přiměřeně zvýšit minimálně o jednu konzolu tak, aby osová vzdálenost mezi konzolami nebyla větší než 300 mm.

Šířkou stupně se rozumí půdorysný rozměr stupně měřený na straně uložené na konzoly. V případě stupňů lichoběžníkového tvaru je použití konzol na užším konci zakázané. Konzoly je možné použít pouze na vnějším obvodě schodiště, v počtu minimálně 2 kusy na jeden stupeň.

www.ytong.cz