Odborná konference ZAPA TECH

Betony nové generace

Partneři sekce:

Jak reaguje stavebnictví na změny klimatu ve městech? Je možné díky volbě správného materiálu snížit počet pracovních sil nebo bojovat proti suchu a vzniku tepelných ostrovů? Tato a mnohá další témata byla diskutována v rámci letošní odborné konference ZAPA TECH. O dojmy z proběhlé akce se v rozhovoru pro časopis ASB podělil Ing. Radek Stavarčík.

Ing. Radek Stavarčík marketingový specialista ZAPA beton a.s.
Ing. Radek Stavarčík marketingový specialista ZAPA beton a.s. |

Během září a října jste v pěti českých městech uspořádali sérii odborných seminářů s jedním společným jmenovatelem: Zkušenosti s realizací betonů nové generace. Čím se „betony nové generace“ vyznačují?

Díky novým poznatkům a technologiím můžeme vyrábět betony, které lze hutnit téměř bez námahy, dokážeme výrazně urychlit ukládku a zpracování, omezit riziko vzniku trhlin nebo snížit nároky na počet pracovních sil, které dnes ve stavebnictví tolik chybí. Umíme vyrobit jak beton, který má minimální průsak tlakové vody, tak beton, který je vysoce vodopropustný. Tyto speciální betony jsou pro běžnou stavební praxi něčím úplně novým.

Na konferenci ZAPA TECH promluvilo množství tuzemských i zahraničních odborníků, zazněla témata jako například pravidla provádění pohledového betonu, speciální betony a kontrola jejich kvality, nové možnosti realizací betonových podlah i mnohá další. Jaké téma bylo z vašeho pohledu pořadatele nejzajímavější a nejpřínosnější?

Byl jsem rád, že se lidé do přednášek aktivně zapojili. Nejvíce dotazů bylo na drenážní beton. Kromě tématu speciálních betonů bylo velmi přínosné i téma kontroly kvality betonu, jeho přejímky na stavbě a nejdůležitější zásady jeho zpracování. Jeden pán v Českých Budějovicích mi řekl, že každý stavební technik by měl jednou za rok absolvovat školení o betonu, protože „znalosti o betonu jsou prostě základ“.

Na konferenci ZAPA TECH promluvilo množství tuzemských i zahraničních odborníků

Jaké téma ukázal prováděný průzkum jako nejúspěšnější z pohledu návštěvníků konference?

Účastníci seminářů nejlépe hodnotili tato témata: snadno zhutnitelný beton ZAPA QCC, kontrola kvality betonu a drenážní beton ZAPA DROP.

Jaké nejzajímavější novinky z portfolia ZAPA betonu byly v rámci ZAPA TECH představeny?

Absolutní novinkou bylo zasazení tématu drenážního betonu ZAPA DROP do kontextu adaptace měst na změnu klimatu, boje proti dlouhodobému suchu a vzniku městských tepelných ostrovů. Speciální betony jsme uvedli na trh již před několika lety, ale pro běžnou praxi zůstávají stále novinkou. Novinky se ve stavebnictví prosazují velmi pomalu v porovnání s jinými obory, jako například IT.

Přednáška Andreje Hrabovského ze ZAPA beton SK byla zaměřena na drenážní beton a jeho význam v urbanizovaném prostředí. Tento beton byl použit například při realizaci sportovního parku Jáma v Bratislavě. Na jakých dalších realizacích se můžeme s tímto speciálním druhem betonu setkat? Jaké jsou jeho hlavní přednosti?

Drenážní beton jsme použili například v Bratislavě v městském parku Gaštanica, na nádvoří Prezidentského paláce nebo na parkovišti v ulici Hradská. Máme i netradiční použití v souvrství zelené střechy nebo v okolí bazénu. Hlavní výhodou drenážního betonu ZAPA DROP je to, že dokáže intenzivně propouštět dešťovou vodu v hodnotách až 600 l/m2 za minutu.

Dešťová voda se pak vsakuje přirozeně do podloží. Na chodnících nevznikají kaluže ani při dešti, doplňuje se zásoba podzemní vody, absorbují se některá znečištění, voda a vzduch se přivádí ke kořenům stromů a snižuje se riziko uklouznutí osob a smyku aut.

Drenážní beton má i své finanční výhody. Jde o mnohem levnější řešení než budování retenčních nádrží, dá se uspořit na poplatku za odvod vody a lze na něj čerpat i dotace.

Semináře ZAPA TECH proběhly v Ostravě, Brně, Českých Budějovicích, Liberci a Praze. Kde jste zaznamenali největší návštěvnost? Lišil se program seminářů v jednotlivých městech?

Největší návštěvnost byla v Praze. Program se lišil především díky tomu, že přednášející působí v různých regionech ZAPA betonu na území Čech a Moravy. Dále jsme měli speciální hosty z naší centrály v Německu a Itálii, ze slovenského ZAPA beton SK, z vysokých škol a ze spřátelených firem RECKLI a BASF.

Betony RECKLI

Mohl byste krátce představit hosty, kteří přijeli přednášet na ZAPA TECH ze zahraničí?

Z  německého Wiesbadenu přijel produktový manažer Dipl.-Ing. Andreas Blobner. Z italské Florencie přijel vedoucí kvality, výzkumu, vývoje a laboratoří Dr. Marco Francini. Ze Slovenska jsme pozvali jednatele ZAPA betonu SK Ing. Andreje Hrabovského a technologa specializovaného na nejdelší slovenský dálniční tunel Ing. Ľubomíra Ľahkého.

Plánujete další ročník ZAPA TECH?

Velmi nás potěšila pozitivní zpětná vazba. Rozhodli jsme se, že v příštím roce ZAPA TECH rozšíříme i na Slovensko. V roce 2019 uspořádáme tři semináře v Čechách, tři na Moravě a tři na Slovensku.

TEXT: RED
FOTO: ZAPA

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 6/2018.