Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton
  • XELLA

Beton v architektuře: Cyklistická stezka přes Labe

Beton v architektuře: Cyklistická stezka přes Labe

Lávka spojující břehy řeky Labe v Čelákovicích je unikátní nejen svým subtilním, elegantním designem, ale také největším rozpětím hlavního zavěšeného pole v České republice (156 m). Toho bylo dosaženo díky ultra-vysokohodnotnému betonu TOPCRETE od společnosti TBG METROSTAV, člena skupiny Českomoravský beton.

Ultra-vysokohodnotný beton byl pro nosnou konstrukci v České republice použit vůbec poprvé, a to právě na čelákovickou lávku. Ta je určena pro pěší a cyklisty a v případě nutnosti pro složky záchranného systému. Speciální druh betonu známý pod mezinárodní zkratkou UHPC (ultra-high performance concrete), je jednou z největších výzev moderní technologie betonu po celém světě. UHPC je beton s pevností v tlaku výrazně nad normově danými třídami (tedy vyšší než 150 MPa), s dlouhou trvanlivostí a odolností pro nejnáročnější podmínky. Uvažovaná životnost činí 200 let a více.

Betonáže segmentů

Vzhledem k tomu, že Topcrete (UHPC) je velmi odlišný materiál od běžného betonu, bylo třeba provést mnoho zkoušek ukládky betonu do formy segmentu, stejně jako otestovat konstrukční detaily segmentu (protlačení desky, vyztužení kotevní oblasti atd.). Recepturu betonu TOPCRETE (UHPC) bylo potřeba připravit tak, aby byla samozhutnitelná a co nejméně viskózní, aby nedocházelo k blokování betonu během ukládky. Kvůli odbedňovacím časům bylo potřeba dosáhnout co nejrychlejších náběhů pevností při zachování dostatečně dlouhé zpracovatelnosti pro dopravu na vzdálenost 28 km a ukládku trvající 30–60 minut. UHPC je beton s pevností v tlaku výrazně nad normově danými třídami (více než 150 MPa).

UHPC je beton s pevností v tlaku výrazně nad normově danými třídami (více než 150 MPa).

Finální receptura betonu TOPCRETE (UHPC) měla zaručenou zpracovatelnost 3 hodiny a pevnosti v konstrukci dosahovaly 100 MPa po 21 hodinách od ukládky (ošetřování při 45 °C). Forma byla plněna zároveň ze dvou autodomíchávačů bez vibrování. Jeden segment byl betonován na dva postupy. Jeden postup činil 3,8 m3 ultra-vysokohodnotného betonu a na stavbu byl tento objem dopravován dvěma autodomíchávači z betonárny TBG METROSTAV z pražské Libni. Postup se opakoval každé dva dny a na stavbu bylo dodáno celkem 190 m3 ultra-vysokohodnotného betonu Topcrete.

Uvažovaná životnost ultra-vysokohodnotného betonu TOPCRETE je 200 let a více.

Uvažovaná životnost ultra-vysokohodnotného betonu TOPCRETE je 200 let a více.

Realizace jako výzva

Založení mostu bylo provedeno na velkoprůměrových pilotách. Na pilotách byly umístěny základové bloky, do kterých byly vetknuty pylony o celkové výšce 36 m ve tvaru písmene A. Segmenty byly z výrobny dopravovány na staveniště lodí. Krajní pole byla montována na pevné skruži, hlavní pole nad řekou letmo. Segmenty pro hlavní pole se zvedaly přímo z lodi pomocí speciálního vozíku, který se pohyboval po hotové části mostu. Pro střed hlavního pole se použil krátký segment a zabetonovaly se uzavírací spáry pomocí čerstvého betonu.

Nášlapný povrch lávky byl opatřen stříkanou izolační vrstvou. Betonáže segmentů lávky z betonu TOPCRETE (UHPC) byly cennou zkušeností pro celý tým pracovníků ze skupiny Českomoravský beton. Využití tohoto typu materiálu je v současnosti čím dál častější, a to nejen v mostním stavitelství, ale i v případě sanací dopravních staveb, nebo tenkostěnných fasádních prvků. Ultra-vysokohodnotný beton nachází své využití nejen díky své vysoké pevnosti v tlaku a tahu, což umožňuje provádět nevyztužené tenkostěnné prvky, ale i díky své extrémní odolnosti proti vlivům prostředí.

Cyklistická stezka přes Labe

Místo: Čelákovice
Autoři: Ing. Milan Kalný, Ing. Václav Kvasnička, Ing. Jan Komanec, prof. akad. arch. Petr Keil
Investor: Město Čelákovice
Dodavatel betonu: TBG METROSTAV s.r.o., člen skupiny Českomoravský beton 
Zhotovitel: Metrostav a.s., divize 5
Realizace: 2014

TEXT: RED

FOTO: Českomoravský beton 

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 3/2017.

RubrikyCement a beton