Partneři sekce:
  • SCHELL
  • REHAU
  • P.M.H. Invest & Trade

Textilní rozvody vzduchu

Textilní rozvody vzduchu

Obliba a používání textilních rozvodů vzduchu rok od roku stoupají i přes to, že tento způsob distribuce vzduchu je znám již několik desetiletí. Nové technologie a technická vylepšení umožňují aplikaci prakticky v jakémkoliv prostředí.

Tyto výrobky jsou obvykle zároveň potrubím i distribučním či sběrným prvkem. Rozlišujeme přetlakové rozvody pro distribuci vzduchu (tkaninové vyústky a potrubí) a podtlakové (odsávací) potrubí pro odvádění vzduchu z místnosti.

Tkaninové potrubí a vyústky mohou mít tři funkce:
1. Distribuci vzduchu (vyústka)
Průtok V přivedený do vyústky některým koncem nebo vstupním nástavcem z ní může vystupovat následujícími způsoby (obr. 1):
A –    prodyšnou tkaninou,
B –    mikroperforací – otvory v tkanině o průměru 0,2 až 0,4 mm,
C –    perforací – otvory o průměrech nad 4 mm,
D –    tryskou,
E –    nástavcem – vzduch je odveden do jiné potrubní větve,
F –    druhým koncem – vzduch je veden do další vyústky nebo potrubí.
Vždy platí, že V = A + B + C + D + E (některé z hodnot A, B, C, D, E mohou být nulové).

2. Odvod vzduchu z prostoru (odsávání)
Pro vstup vzduchu do odsávacího potrubí se používá výhradně perforace.
3. Vedení vzduchu (potrubí)
Potrubí z neprodyšné tkaniny nebo izolované potrubí přivede vzduch na místo určení. Lze vyrobit odbočky, přechody a jiné tvarovky pro jakoukoliv situaci.

Obr. 1 Výstup vzduchu z vyústekObr. 2 Vstup vzduchu perforací

Dosahy proudů z vyústek
Vzduch je z tkaninové vyústky distribuován různě velkými a různě rozmístěnými otvory. Kombinace velikostí a rozmístění otvorů spolu s různou výstupní rychlostí umožňují nespočetné množství variant. Rozsah možností začíná distribucí vzduchu rozptylováním nízkou rychlostí a pokračuje až po cílený přívod na velkou vzdálenost. Malé otvory o průměru 0,2 až 0,4 mm, kterým říkáme mikroperforace, jsou určeny pro rozptylování vzduchu. Pro usměrněný přívod vzduchu se používají řady otvorů o průměru 4 mm a více, které nazýváme perforace. Při výpočtu rychlosti proudění v určité vzdálenosti je potřeba zohlednit kromě výstupní rychlosti proudu také vliv rozdílu teplot.

Tkaninové vyústky jsou univerzálním nástrojem pro distribuci vzduchu a pokrývají celý rozsah v praxi používaných dosahů proudů. Požadovaného dosahu proudu vzduchu lze dosáhnout správnou volbou způsobu výstupu vzduchu z vyústky. Způsoby výstupu vzduchu můžeme na jedné vyústce libovolně kombinovat.

Dosahy proudů se mění v závislosti na statickém tlaku ve vyústce a na rozdílu teplot.

Obecně se tkaninové vyústky používají za obdobných rychlostí proudění jako tradiční potrubí. Maximální použitelná rychlost je omezená aerodynamickým hlukem s ohledem na místo použití. Další omezení představují turbulence proudění, které by mohly způsobit vibraci tkaniny. Je nutné zohlednit konkrétní podmínky proudění, statický tlak a hmotnost použité tkaniny.

Obr. 3 Vedení vzduchu potrubím s odbočkamiObr. 4 Dosahy proudů z tkaninových vyústek

Materiál
Všechny základní materiály PMS/NMS/PMI/NMI vykazují optimální pevnosti a díky tomu je prakticky vyloučená možnost jejich protržení. Vzhledem k používání nekonečných vláken jsou tkaniny bez výjimky použitelné v tzv. čistých prostorech třídy 4. Laboratorní zkoušky prokázaly téměř nulový úlet částeček z materiálů za provozu.

Z široké nabídky materiálů je možné si vybrat hned z několika tříd požární odolnosti. Rozlišujeme 3 stupně požární odolnosti. Nejvyšší požární odolnost znamená zcela nehořlavý materiál. V této třídě, s ohledem na cenu, se používají převážně pouze tkaniny ze skelných vláken s polyuretanovým zátěrem. Ty existují jen neprodyšné a jsou méně pevné a křehčí než polyesterové tkaniny střední hmotnosti. Zvýšená požární odolnost znamená vynikající nehořlavost a velmi nízký vývin dýmu. Například tkaniny PMI/NMI jsou certifikovány podle EN 13501-1 se skvělým výsledkem. Dosahují zařazení v třídě B-s1,d0, což znamená nešíření ohně, minimální vývin dýmu a žádné skapávání roztaveného materiálu. Tyto materiály se zvýšenou požární odolností vyhovují požadavkům pro použití v naprosté většině prostor. Základní stupeň požární odolnosti tvoří neupravené polyestery nebo fólie. Lze je používat v prostředí, kde není požadovaná žádná požární odolnost. Takových prostor není málo (je jich dokonce většina), protože vyústky jsou obvykle nepodstatným prvkem v celém vybavení místnosti.

Antistatická úpravy tkaniny umožňuje díky zatkanému uhlíkovému vláknu v materiálech PMI/NMI odvádění elektrického náboje z povrchu tkaniny. Speciální antibakteriální úprava zaručuje ničení bakterií, které se v tkanině usadí. Tento účinek nemizí ani při mnohonásobném praní.


Obr. 5 Rozdělení materiálů pro vzduchotechnické textilní potrubí

Obr. 6 Membránová vyústka
Obr. 7 Odsávací vyústkaObr. 8 Antistatické provedení

Technické možnosti
Membránová vyústka

Touto vyústkou rozumíme vyústku pro dva režimy výstupu vzduchu. Jedná se o kombinaci dvou typů vyústek v jedné. Membrána, vyrobená z lehké neprodyšné tkaniny, je všita horizontálně do středu vyústky.Zakrývá střídavě její jednu nebo druhou polovinu. Začátek membrány je přichycen ke klapce ovládané servomotorem. Díky tomu lze volit mezi dvěma polohami, většinou chlazením nebo vytápěním. V případě topení zakrývá membrána horní polovinu vyústky a vzduch vystupuje řadou otvorů směrem dolů. V případě chlazení membrána zakrývá spodní polovinu a vzduch vystupuje pouze vzhůru skrz tkaninu nebo mikroperforaci.

Odsávací potrubí
Neboli tkaninové potrubí pro odvod vzduchu může být vyrobeno pouze v čtyřhranném nebo trojúhelníkovém průřezu. Podmínkou funkce je dokonalé vypnutí tkaniny v podélném i příčném směru. Podélné vypnutí zajistí napínače v profilech, příčné vypnutí závitové tyče, případně zátěž (u trojúhelníkového průřezu). Vzduch je do vyústky nasáván perforací, kterou lze libovolně rozmístit po délce potrubí. Požadavek na rovnoměrný odvod vzduchu vyřešíme postupnou změnou rozteče nebo velikosti otvorů. Předpoklad používání je tam, kde je vyžadováno pravidelné a dokonalé čištění potrubí. Odsávací tkaninové potrubí lze poměrně snadno vytáhnout z nosné konstrukce, oddělit díly pomocí zipů a vše vyprat. Potrubí lze rovněž vyrobit jako antibakteriální.

Antistatické provedení
Antistatické provedení je určené pro použití v prostorách, kde je nutné zamezit vzniku elektrického napětí mezi tkaninovou vyústkou/potrubím a uzemněním.


Obr. 9 Textilní potrubí ve výrobní hale

Použití
Potravinářský průmysl

Historicky první tkaninové vyústky byly používány v potravinářství. Hygienické předpisy určují, že veškeré zařízení potravinářských provozů musí být snadno a dokonale čistitelné. Takové podmínce vyhovují ze všech možností distribuce vzduchu pouze tkaninové vyústky/potrubí. Po vyprání jsou dokonale čisté a přídavek dezinfekce zničí i to, co odolá antibakteriální úpravě. Tkaniny z nekonečných vláken vyvinuté speciálně pro Příhodovy tkaninové vyústky a potrubí jsou velmi hladké a neumožňují tak usazování nečistot. Tím se odlišují od vyústek ze střižových vláken, které se postupně plní prachem a mohou představovat hygienické riziko.

Supermarkety, shromažďovací prostory
Pro převážně vysoké haly je ideální distribuce vzduchu řadami větších otvorů, případně tryskami. V každém případě bude možné přesné směrování a rozdělování vzduchu podle požadavku zákazníků. Zkušenosti z praxe potvrzují, že tkaninové potrubí v supermarketu poskytuje podstatně lepší (rovnoměrnější) distribuci vzduchu než tradiční systémy. To vše navíc za nižší náklady. Zcela samozřejmá je možnost různých barevných řešení nebo rozdílná distribuce pro různé zóny.

Sklady potravin, pracoviště s nízkou teplotou
Ve velkoprostorových skladech poskytují tkaninové vyústky rovnoměrnou distribuci vzduchu, a tím zaručují udržování stálých teplot. To bývá zásadní požadavek pro skladování potravin. Pokud mají lidé pracovat v prostředí s nízkou teplotou, pak bývají více citliví na průvan. Nevhodná distribuce vzduchu může způsobovat vyšší nemocnost. Tkaninové vyústky rozptylují vzduch bez vzniku průvanu a vytváří přijatelné klima.

Chemický, textilní, elektrotechnický průmysl
Pro každé průmyslové odvětví jsou tkaninové systémy rozvodu vzduchu dobrým řešením. Za nízké náklady poskytují rovnoměrnou (bezprůvanovou) distribuci nebo umožňují směrování proudu vzduchu podle přání koncového uživatele. Více než sto variant zavěšení přináší možnost volby vhodného řešení do jakékoliv situace s ohledem na konstrukce stropů a jiné instalace v daném provozu. Pro znečištěné prostředí je nutné použití tkanin s většími otvory (tkaniny s perforací, nikoliv mikroperforací).

Bazény, sportovní haly a fitcentra
Instalace na nejrůznějších sportovištích jsou pro tkaninová potrubí velmi typické. Pro velkoprostorové sportovní haly je k dispozici celá řada možností směrované distribuce. Naopak pouze rozptylování chladicího vzduchu minimální rychlostí bude pozitivně vnímáno zákazníky fitcentra. Často jde o nízké místnosti, kde je distribuce vzduchu vždy obtížná. Půlkruhové tkaninové vyústky na stropě jsou v tomto případě cenově i funkčně nejlepším řešením. K instalaci tkaninového potrubí je téměř předurčeno specifické prostředí plaveckých bazénů. Používané tkaniny včetně instalačního materiálu jsou zcela odolné vůči vlhkému prostředí. Kombinace různých barev interiér navíc oživí.

Kuchyně
Kuchyně jsou obvykle prostorově stísněné a jejich extrémní zátěž teplem a výpary vyvolává potřebu velmi intenzivního větrání. Tkaninová vyústka větrací vzduch rovnoměrně rozptýlí bez vzniku průvanů. Jakékoliv směrování proudů je obvykle zcela zbytečné. Použitý materiál je odolný vůči výparům a jeho údržba je (i díky většinou malým rozměrům a váze) velmi jednoduchá. V cenovém porovnání s nerezovými stropy jsou náklady tohoto řešení až řádově nižší. Použití potrubí z pevných materiálů navíc odporuje požadavku na snadné a dokonalé čištění, které je z hygienických důvodů nezbytné.

Kanceláře, restaurace, kina apod.
Vyšší estetické nároky uspokojí barevná a tvarová variabilita tkaninových rozvodů. Správně vyrobené a bezchybně instalované tkaninové vyústky se stávají vkusnou součástí interiéru. Rozptylování vzduchu se v případě použití tkaninových rozvodů funkčně vyrovná chladicím stropům nebo trámům. Cenový rozdíl oproti těmto řešením je i u nejlépe vybavených tkaninových vyústek obrovský. Na rozdíl od tradičních, do podhledu zasazených vyústek toto řešení nevyvolá místní tepelnou nepohodu. Zkušenosti prokazují výrazně vyšší spokojenost pracovníků v takto rovnoměrně chlazených kancelářích.

Dočasné instalace
Výhodnost použití tkaninových rozvodů pro chlazení či vytápění velkoprostorových stanů nebo jiných dočasných staveb je zcela evidentní. Lehká konstrukce stropů bez problémů unese tkaninové potrubí a vyústky vážící od 100 do 400 g/m2. Montáž je velice rychlá, obvykle pomocí nosných lanek a háčků našitých na vyústkách. Kvalitní materiál umožňuje mnohonásobné opakované používání. Chlazení (vytápění) pomocí jednoho většího zdroje s napojeným tkaninovým rozvodem je výrazně ekonomičtější než pouhé vyfukování chladu (tepla) do prostoru. U vytápění bez rozvodu vzduchu se proud vzduchu stočí směrem nahoru a podstropní zóna se přetopí; tak dochází k enormní ztrátě tepla. U chlazení pak intenzivní proud vzduchu vyvolává lokální podchlazení a průvan, na druhou stranu vzniknou na jiných místech nedostatečně vychlazené zóny. Oba případy úspěšně vyřeší správně navržený tkaninový rozvod.

Ing. Lukáš Kadrmas
Foto: archiv Příhoda

Autor působí ve firmě Příhoda, s. r. o.

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB HAUSTECHNIK.