Přesné a pohodlné měření ve vzduchotechnických kanálech

Přesné a pohodlné měření ve vzduchotechnických kanálech

Jednoduché řešení pro dosažení optimálních výsledků měření pro všechny rychlosti proudění. Testování klimatizačních a ventilačních systémů – ve vzduchotechnickém kanále, na vyústkách a za pomoci multifunkčních měřicích přístrojů.

Správné a efektivní nastavení klimatizačních a ventilačních systémů vytváří vysoké nároky na měřicí techniku, díky rozdílným místům měření a různým rychlostem proudění. Ať se jedná o přesné určení objemového průtoku, namátkové měření ve vzduchotechnickém kanále či o záznam turbulentního proudění na vyústkách: bez vhodných měřicích přístrojů je nemožné zajistit optimální ovzduší v bytových či nebytových prostorech.

Nejpřesnějších výsledků se dosáhne měřením přímo ve vzduchotechnickém kanále. Ale jelikož jsou tato potrubí v praxi většinou velmi špatně dostupná nebo zcela nedostupná, je často nutné se spokojit s měřením na vyústkách. Kromě toho turbulence ve vzduchotechnickém potrubí a na vyústkách může často zapříčinit zkreslení výsledků měření. Jak je tedy zřejmé, provedení přesného měření rychlosti proudění není jednoduchou záležitostí. Z tohoto důvodů nabízí společnost Testo optimální řešení pro každou úlohu měření a měřicí rozsah: termické sondy, vrtulkové anemometry, přístroje pro měření diferenčního tlaku, měřicí trychtýře a multifunkční měřicí přístroje. Spolu s patentovanými usměrňovači proudění Testo lze zcela přesně změřit i turbulentní průtoky.

Obr. 1 Sledování naměřených dat z testo 420 na mobilní aplikaci

Obr. 1 Sledování naměřených dat z testo 420 na mobilní aplikaci

Inovační řešení s chytrými aplikacemi

Měření lze zjednodušit využitím bezplatných aplikací pro mobilní rozhraní: pro měření rychlosti proudění pomocí testo 420 a pro chytré sondy Testo. Tyto aplikace umožňují:

  • Měření nezávislé na místě: váš chytrý telefon se promění v displej měřicího přístroje, ze kterého lze ovládat měření i na větší vzdálenost.
  • Pohodlné zobrazení naměřených hodnot: naměřené hodnoty jsou po ruce, kdykoliv je potřebujete.
  • Chytrá dokumentace: jednoduché vytvoření protokolů měření a následné odeslání e-mailem.

Patentovaná technologie usměrňovače proudění

Naměření správných hodnot objemového průtoku na vířivých anemostatech je často nemožné kvůli turbulenci. Aby bylo možné provést korektní měření i na turbulentních prouděních, vyvinula společnost Testo usměrňovače proudění pro měřicí přístroje testo 417 a 420. Usměrňovače promění turbulentní proudění na téměř rovnoměrné, které lze poté již zcela bez problémů změřit pomocí výše zmíněných měřicích přístrojů. Tento postup sníží nepřesnosti měření vzniklé turbulencí až o 50 %.

Obr. 2 Princip funkce usměrňovače proudění

Obr. 2 Princip funkce usměrňovače proudění

Měření ve vzduchotechnických kanálech

Aby mohly klimatizační a ventilační systémy pracovat hladce a efektivně, musí se pravidelně kontrolovat rychlost proudění ve vzduchotechnickém potrubí. Pouze za předpokladu, že proudění odpovídá stanoveným požadavkům, je znehodnocený vzduch spolehlivě odveden – a vnitřní ovzduší místnosti uvedeno do požadovaného stavu. Je-li vzduchotechnické potrubí snadno přístupné, pak je měření přímo uvnitř kanálu tou nejlepší volbou, jelikož se tím zajistí nejpřesnější výsledky měření. Avšak musí se vzít v úvahu, že proudění uvnitř potrubí je obvykle nehomogenní a turbulentní.

Pro získání přesných výsledků měření, i při měření turbulentního proudění, je vhodné provést několik měření v různých místech uvnitř kanálu a poté vypočítat střední hodnotu z naměřených hodnot, která bude reprezentovat finální naměřenou hodnotu. Přístroje od společnosti Testo tento krok značně usnadňují, jelikož v sobě mají integrovanou funkci pro automatické vyhodnocení průměrné hodnoty. Typ měřicího přístroje, který bude vhodný pro zvolené měření, závisí zejména na rozsahu měřených rychlostí proudění.

Obr. 3 Měření ve vzduchotechnickém kanále s testo 405i

Obr. 3 Měření ve vzduchotechnickém kanále s testo 405i

Přesné měření na vyústkách

Měřicí technika od společnosti Testo poskytuje spolehlivé výsledky měření i na vířivých anemostatech. Kvalita ovzduší v místnosti závisí především na tom, je-li přiváděný a odváděný vzduch optimálně nastaven. Z tohoto důvodu se měření provádí přímo na vyústkách během seřízení systému. Nepřístupná vzduchotechnická potrubí jsou dalším důvodem pro měření na vyústkách. Avšak na vířivých anemostatech a talířových ventilech nebo na větracích mřížkách se vytváří turbulence, které zkreslují výsledky měření. Aby bylo možné provádět korektní měření na těchto vyústkách, je nezbytné použít přístroj s měřicím nástavcem a usměrňovačem proudění. Patentované usměrňovače proudění od společnosti Testo zaručují nejvyšší stupeň přesnosti, i při těch nejsilnějších turbulencích.

Od partnerů ASB

Obr. 4 Měření na vyústce pomocí trychtýře a usměrňovače

Obr. 4 Měření na vyústce pomocí trychtýře a usměrňovače

Multifunkční měření ve vzduchotechnickém potrubí a na vyústkách nabízí záznam několika VAC parametrů – ne jen rychlosti proudění. Spolu s multifunkčními měřicími přístroji testo lze změřit klimatizační a ventilační systémy s nejvyšším stupněm flexibility, jelikož u společnosti Testo lze nalézt sondu pro každou úlohu měření. Maximální volnost kombinací umožňuje připojení sondy z široké nabídky k  měřicímu přístroji testo 480 nebo testo 435: např. termické anemometry, vrtulkové anemometry nebo Pitotovy trubice. S multifunkčními měřicími přístroji značky testo je možné kromě rychlosti proudění, objemového průtoku, teploty a vlhkosti měřit také absolutní a diferenční tlak, intenzitu osvětlení, radiační teplotu, stupeň turbulence a koncentraci CO2 jediným přístrojem.

Text a foto: Testo

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.

RubrikyVětrání a klimatizace