Partneři sekce:
  • P.M.H. Invest & Trade

Filtrační boxy z plastů

Filtrační boxy z plastů

Během 17leté historie výroby vzduchotechnického potrubí z plastů se naše společnost několikrát setkala s požadavky zákazníků na výrobu plastových filtračních boxů. Jelikož se ale takové situace objevovaly výjimečně, vyráběly se boxy jako atypické výrobky vždy pro konkrétní projekt. Zvyšující se nároky na čistotu přiváděného nebo odváděného vzduchu znamenaly nárůst požadavků zákazníků na tato zařízení.

V případě filtrace přiváděného vzduchu se tento požadavek řeší nejčastěji u provozů s výskytem agresivních látek. Potrubí je  zpravidla umístěno v tomto prostoru a z vnější strany je trvale vystaveno působení daného prostředí, přičemž nesmí dojít ke korozi nebo ztrátě těsnosti. Instalace vzduchotechnických rozvodů ze standardních materiálů (pozinkovaný plech, ALP) není vhodná, protože prostředí způsobí jeho brzkou degradaci a omezenou životnost. Nejčastějším místem využití jsou např. úpravny a čistírny odpadních vod, potravinářské, strojírenské, elektrotechnické a chemické provozy, galvanovny, lakovny a podobně. Filtrace  odváděného vzduchu nachází své uplatnění zejména v laboratorních, farmaceutických a nemocničních provozech, kde se vyskytují nebezpečné látky, chemikálie, případně nežádoucí pachy, které se nemohou volně vypouštět do ovzduší. Oba uvedené problémy lze vyřešit použitím vzduchotechnického potrubí z plastů, které má navíc tu přednost, že použitý materiál má nejen velmi dobrou chemickou odolnost vůči danému prostředí, ale jeho povrch je navíc velmi hladký a dá se dobře čistit, případně dezinfikovat. Plastové potrubí navíc snižuje hlučnost celého systému.

Zvyšující se nároky na čistotu přiváděného anebo odváděného vzduchu přinesly nárůst poptávky po plastových filtračních boxech.

Typy filtračních boxů

Na rostoucí požadavky filtrace vzduchu zareagovala naše společnost rozšířením svého standardního vzduchotechnického sortimentu o filtrační boxy, které byly rozděleny do 8 základních skupin podle typu filtračního média. V nových výrobcích jsou shrnuty dosavadní zkušenosti s výrobou i provozem v nejrůznějších aplikacích. Provedení filtračních boxů umožňuje jejich jednoduché začlenění do nových nebo i stávajících potrubních rozvodů. Filtrační boxy se vyrábí ve standardních rozměrových řadách (viz dále), v materiálovém provedení PVC, PP nebo PE. Rámečky filtračních vložek maximálně odpovídají povaze boxů – plast, nerez, MDF. Proudící vzdušina tak přichází do kontaktu pouze s plastovými díly boxu, případně se zabudovanými nerezovými prvky. Část rámečku filtrační vložky, jež přichází do styku s boxem, a také servisní dvířka pro výměnu filtrů jsou opatřeny těsněním a přítlačným mechanismem, čímž je zaručena dokonalá filtrace a těsnost celého systému.

Instalované filtrační vložky pokrývají rozsah filtračních tříd G1–G4, M5, M6, F7–F9, E10–E12, H13. Filtrační vložka je ve většině případů součástí dodávky boxů. Po dohodě lze i nadále vyrobit filtrační boxy s atypickými připojovacími rozměry, různými rozměry filtrů a jinými nestandardními úpravami dle požadavku zákazníka. Konstrukčně jsou filtrační boxy řešeny tak, aby byly zachovány stejné připojovací rozměry u různých typů boxů, čímž lze dosáhnout vícestupňové filtrace bez použití přechodů. Díky vícestupňové filtraci dochází k prodloužení životnosti nejjemnějšího filtru celé sestavy a výrazným provozním úsporám. Výměny filtrů se provádí přes servisní dvířka a není tedy nutné vyjímat boxy z potrubního rozvodu. Pro lepší komfort obsluhy provádějící servis lze u většiny typů filtračních boxů zadat, na které straně pláště (A, B) mají být servisní dvířka umístěna.

Filtrační boxy se vyrábějí ve standardních rozměrových řadách a v materiálovém provedení z PVC, PP anebo PE.

Základní rozdělení filtračních boxů dle typu filtračního média

Filtrační boxy pro kapsové filtry – FBKA
Kapsové filtry představují nejčastěji používané filtrační nosiče. Boxy pro kapsové filtry se vyrábí ve dvou délkách. Kratší pro filtry o hloubce do 375 mm a delší pro filtry o hloubce do 650 mm. Při instalaci je nutné dbát na správnou orientaci boxů – jednotlivé kapsy musí stát svisle vedle sebe, a nikoli ležet nad sebou.
Třída filtrace: G3, G4, M5, M6, F7–F9.

Filtrační boxy pro rámečkové filtry – FBRA
Boxy pro rámečkové filtry se vyrábí ve 3 délkových provedeních (280, 300 a 350 mm) podle hloubky filtrační vložky (24, 48 a 96 mm).
Třída filtrace: G2–G4, M5, M6, F7–F9.

Filtrační Boxy pro kompaktní filtry – FBKO
Kompaktní filtrační vložky se vyrábí pouze o hloubce 300 mm. Z toho důvodu je délka boxu konstantní – 600 mm. Kompaktní filtr lze dodat i s médiem obsahujícím aktivní uhlí.
Třída filtrace: M6, F7–F9, aktivní uhlí.

Měření těsnosti filtrů
Filtrační boxy pro patrony s aktivním uhlím – FBAU
Uvnitř filtračního boxu je vložen nerezový rám, do kterého se osazují plastové nebo nerezové filtrační patrony o délce 450 nebo 600 mm. Patrony v nerezovém provedení jsou určeny pro opakované použití. Plastové patrony s nižší hmotností jsou určeny pouze pro jednorázové použití, po kterém se ekologicky zlikvidují (jsou plně spalitelné). Filtrační boxy s aktivním uhlím jsou určeny pro eliminaci pachů, případně chemikálií nižší koncentrace obsažených v proudící vzdušině. Z toho důvodu je dobré před tyto filtry předsadit filtrační boxy s jinými filtračními médii, které zachytí mechanické nečistoty, jejichž výskyt by znamenal zanesení náplně aktivního uhlí a výrazné zkrácení plánované životnosti. Připojovací rozměry boxů s aktivním uhlím (FBAU) odpovídají připojovacím rozměrům boxů pro kapsové filtry (FBKA). Pokud má být aktivní uhlí určeno k adsorpci chemikálií, je toto nutné konzultovat před objednáním, aby bylo pro danou chemikálii upraveno.

Filtrační boxy pro absolutní filtry – FBAB
Filtrační boxy s absolutními (HEPA) filtry se používají pro filtraci vzduchu v čistých prostorách. Také v tomto případě je dobré použít vícestupňovou filtraci. Z důvodu vyšších nároků uvedených tříd filtrace je nutné při osazování a manipulaci s filtry dbát zvýšené opatrnosti a pečlivosti při práci, aby nedošlo k poškození nebo znečištění. Absolutní filtry se vyrábí v hloubkových řadách H = 56, 78, 149, 292 mm.
Třída filtrace: E10–E12, H13.

Pouzdra filtru – PF
Pouzdro filtru slouží pro uchycení rámečkového filtru (RF) nebo filtrační desky (FD). Instalace může být provedena na začátek (konec) potrubní trasy nebo na stěnu objektu, kde filtrační médium zachytí mechanické nečistoty v dopravovaném vzduchu. Stejně jako ostatní boxy umožňuje i pouzdro filtru vyvinout přítlak na těsnění rámečku vložky.
Třída filtrace: G1–G4, M5, M6.

Tab. 1 Filtrační boxy FBKA
Filtrační desky – FD
Filtrační deska představuje možnost jednoduché výměny zaneseného filtračního média při zachování nosné konstrukce. Nosnou konstrukci tvoří dva rámečky, mezi které se filtrační médium vloží. Jeden z rámečků je opatřen plastovým pletivem pro vyztužení filtrační tkaniny a těsněním. Po spojení s druhým rámečkem se vytvoří kompaktní vložka, která se vkládá do boxů FBRA nebo do pouzdra filtru PF.
Třída filtrace: G1–G4, M5, M6.

Filtrační boxy sestavné pro kapsové filtry – FBSKA
Sestavné filtrační boxy umožňují osazení kapsových filtrů do větších sestav s větší filtrační plochou. Filtry mohou být uspořádány a upevněny do plošné rámové konstrukce ve 2–3 řadách nad sebou nebo vedle sebe. Na vstupní i výstupní stranu se přes příruby napojuje vzduchotechnické potrubí. U větších rozměrů sestavných filtračních boxů jsou osazena dvířka pro vstup obsluhy a manipulaci s filtry.

Foto a obrázky: FORT-PLASTY, s. r. o.

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB HAUSTECHNIK.