Vnější jednotka tepelného čerpadla Panasonic Aquarea

Čtyři důvody pro volbu tepelného čerpadla

Partneři sekce:

Při stavbě, renovaci nebo i výměně starého otopného systému za nový se určitě jako jedna z možných variant skýtá tepelné čerpadlo. Jaké jsou výhody tohoto řešení oproti jiným systémům? V čem konkrétně tepelné čerpadlo vyniká a proč bychom ho měli zvolit?

Univerzální a multifunkční řešení

Tepelné čerpadlo patří především k univerzálním řešením, které nenutí majitele objektu omezovat se s ohledem na typ stavby.

Prvorepubliková vila, rodinný dům, bytový dům nebo nízkoenergetická stavba, vždy je k dispozici vhodné tepelné čerpadlo s požadovaným výkonem, které zvládne dům podle potřeby vytopit nebo ochladit a navíc vždy zajistí horkou vodu v koupelně.

Státem dotované a ekologické

Nic není ovšem zadarmo, a tak je samozřejmě důležitou otázkou, kolik si vyžádají náklady na tepelné čerpadlo? Systémy s tepelným čerpadlem patří obecně z hlediska pořizovacích nákladů mezi ty dražší.

Jedná se ovšem o vysoce energeticky účinná řešení, která okolí minimálně ekologicky zatěžují a navíc jsou finančně velmi nenáročné na provoz.

Díky této kombinaci patří mezi státem podporované zdroje vytápění a pro pořízení systému tepelného čerpadla lze využít různé dotační programy (např. Zelená úsporám, kotlíková dotace apod.).

Z hlediska nákladů lze také konstatovat, že v ČR jsou pro vytápění nejvíce používána tepelná čerpadla vzduch – voda pro jejich ideální poměr výkon : cena. Systémy voda – voda a země – voda jsou používány v omezené míře kvůli nutnosti hloubit vrt nebo položit zemní kolektor, což logicky navyšuje pořizovací cenu.

Nízké provozní náklady

Nízké provozní náklady vycházejí samozřejmě z principu tepelného čerpadla – venkovní jednotka odebírá energii okolnímu vzduchu a převádí ji prostřednictvím hydraulického modulu do domu.

Dosažení úspor je založeno na tom, že tepelné čerpadlo, které je poháněno elektrickou energií, dokáže z venkovního prostředí odebrat energii v x-násobku dodané elektřiny.

Jak je tepelné čerpadlo v tomto ohledu účinné, udává hodnota tzv. COP – účinnost se počítá na základě výkonu jednotky děleného příkonem.

COP 3,5 tedy znamená, že systém vyprodukuje 3,5krát více tepla, než kolik je potřeba dodat elektrické energie pro jeho provoz – tedy na 1 kW elektrické energie dodá čerpadlo 3,5 kW.

Navíc pro provoz čerpadla se tradičně využívají zvýhodněné tarify elektrické energie (D56d), během kterých je možné odebírat elektřinu v nízkém tarifu až 22 hodin.

Porovnáme-li to například s přímotopy (D45d – 20 hodin), máme pro tepelná čerpadla nižší cenu za kWh i delší dobu využití tarifu. V praxi to znamená, že s tepelným čerpadlem se lze dostat až na 2,5krát nižší roční provozní náklady.

Uživatelský komfort

Tepelné čerpadlo se řadí mezi nejlevnější zdroje tepla a úroveň nákladů na jeho provoz je srovnatelná s vytápěním hnědým uhlím nebo štěpkou. Na rozdíl od těchto systémů je však provoz tepelného čerpadla naprosto bezúdržbový.

Komfort, který nevyžaduje doplňovat palivo – byť by to bylo jednou za den –, majitelé jistě mnohokrát ocení. Navíc škála využití tepelných čerpadel je oproti tradičním palivovým systémům výrazně vyšší.

Zpracováno z podkladů Panasonic.

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB Haustechnik 1/2019.