Sluneční energie v reálných podmínkách bytového domu
Galerie(5)

Sluneční energie v reálných podmínkách bytového domu

Partneři sekce:

V bytovém domě na Filinského ulici č. 9 ve Spišské Nové Vsi se nachází 62 bytů a bydlí v něm 180 obyvatel. Bytový dům byl postaven v roce 1993 a k užívání pro občany města byl odevzdán v roce 1995. V tomto období se dodávka tepla na vytápění a přípravu teplé vody zabezpečovala z centrální kotelny společně s nedalekou střední školou.

Do roku 2009 správu bytového domu zabezpečovala Správcovská společnost města stejně jako v případě ostatních městských bytů ve Spišské Nové Vsi. V bytovkách, které patří pod správu této společnosti, bylo pro vlastníky bytů velmi náročné prosadit investování finančních prostředků do nových technologií jakéhokoliv typu, proto se někteří vlastníci bytů a nebytových prostorů rozhodli pro jiná řešení. Rok 2009 byl pro bytový dům přelomový. Vlastníci se rozhodli založit společenství vlastníků bytů – SVB Filinského 9, které bylo zaregistrováno 1. 1. 2009, díky čemuž se hodně změnilo. Rozhodujícím byl především fakt, že vlastníci v bytovém domě už mohli sami rozhodovat o tom, jak a kde investují své peníze. Prvním velkým projektem SVB Filinského 9 byla výstavba vlastní domovní kotelny na plyn. Na vytápění a ohřev teplé vody byly instalovány plynové kotle s výkonem 300 kWh (obr. 1 a 2).


Obr. 1  Nové plynové kotle


Obr. 2  Komín z kotelny

Kromě plynové kotelny byla součástí tohoto projektu i výstavba slunečních kolektorů na ohřev teplé vody. Protože má bytový dům rovnou střechu orientovanou na jih, nebyl s vhodným umístěním kolektorů žádný problém. Bylo instalováno osmnáct slunečních kolektorů, které vytvořily absorpční plochu 39,6 m2 (obr. 3 a 4).


Obr. 3  Sluneční kolektory na ploché střeše bytového domu mají absorpční plochu 39,6 m2.


Obr. 4  Čerpadlo na přenos energie ze slunečních kolektorů

Výhody vyplývající z realizace projektu
Výstavbou kotelny se získalo několik výhod (tab. 1 a 2). První výhodou je jednoznačné zvýšení komfortu pro obyvatele bytového domu. Poněvadž je tato kotelna plně automatizovaná a potřebuje jen občasný dohled, nevyžaduje žádné manuální práce související s jejím provozem.

Z ekologického hlediska je jednoznačně velkým pozitivem to, že se tvorba emisí, které produkují kotle, snížila až o 45 % oproti původní ze společné zastaralé kotelny. Náklady na údržbu kotelny se snížily až o 97 %. Velmi důležitým pozitivem tohoto projektu je především snížení spotřeby plynu o 45 % a taktéž snížení spotřeby elektrické energie až o 88 %. Významné je také snížení mzdových nákladů na obsluhu o 88 % a další výhodou je snížení celkových plateb o celých 100 %. Díky realizaci tohoto projektu byly regulovány stupačky teplé vody a topení bytového domu. Spotřeba tepla na ohřev vody se snížila o 46,16 % a  spotřeba tepla na topení o 25 %. Jednoznačný komfort představuje pro vlastníky bytů celodenní dodávka teplé vody. Před výstavbou vlastní domovní kotelny byla dodávka teplé vody omezena na pár dní v týdnu.

Náklady
Vstupní náklady na realizaci projektu byly ve výšce 132 000 €. Investice se vrací poměrně rychle, protože náklady na provoz bytového domu se podstatně snížily. Při průměrné roční úspoře nákladů ve výšce 65,43 % v přepočtu 30 000 € bude návratnost investic 4,4 roku. Grafické vyjádření úspor vidíme na obr. 5 až 9.


Obr. 5  Spotřeba tepla na vytápění a ohřev vody

Obr. 6  Celková spotřeba plynu (kWh)

Obr. 7  Spotřeba elektrické energie (kWh)

Obr. 8  Spotřeba studené vody na přípravu teplé vody (m3)

Obr. 9  Náklady na údržbu kotelny, tvorba fondu, mzdy

OBRÁZKY a FOTO: archiv autora
Ondrej Pavlanský
Autor je předsedou společenství vlastníků bytů Filinského 9 a zároveň předsedou Klubu Sdružení společenství vlastníků bytů na Slovensku ve Spišské Nové Vsi.

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB HAUSTECHNIK.