Inovativní LED světelné aplikace
Galerie(11)

Inovativní LED světelné aplikace

Aktuální trendy v osvětlování jsou určovány požadavky, které se prolínají celou oblastí TZB. Lze mezi ně zahrnout snahy o minimalizaci tří ukazatelů: energetické náročnosti, emisí CO2 a nákladů. V oblasti osvětlení můžeme zjednodušeně říci, že jde o zvyšování efektivnosti a účinnosti světelných zdrojů. Na současnou situaci na trhu světelných aplikací jsme se zeptali Ing. Martina Petrouška, Head of SSL Business společnosti OSRAM.

LED,osvětlení,LED diodaJaké technologie a produkty v oblasti osvětlení jsou nyní v popředí zájmu?
Pro SSL (solid-state lighting) aplikace se objevují dva možné způsoby řešení návrhu osvětlení. První trend se vyznačuje tím, že se v aplikaci použije velké množství nízkovýkonových, ale vysoce svítivých LED diod (např. pro 20 mA), aby bylo dosaženo velké homogenity světla. Druhý způsob spočívá v použití menšího počtu výkonných LED diod (o výkonu např. jeden až pět wattů), ke kterým se použije sekundární optika pro dosažení požadované vyzařovací charakteristiky.

Zmiňujete LED technologii. Ta se sice pomalu zabydluje i v České republice, ale ještě zdaleka není masově rozšířena. Čím si myslíte, že je to způsobeno?

První LED dioda sice byla vyrobena již v šedesátých letech minulého století, ale v mnoha oblastech, jako je například architektura, i v samotném osvětlovacím průmyslu jsou LED technologie ještě stále relativně mladým produktem. Zcela přirozeným jevem je, že každý, než danou technologii začne využívat, si ji chce nejprve vyzkoušet. Neznám nikoho, kdo by si doma najednou vyměnil všechny klasické zdroje světla za zdroje založené na jiné technologii. Každý vyměňuje tyto zdroje postupně, zkoumá nové a srovnává je s těmi klasickými. Na jedné straně jsou nesporné výhody jako nižší spotřeba energie, dlouhá životnost, mechanická odolnost, schopnost vytvářet velké spektrum různých barev nebo například skutečnost, že LED zdroje nevytvářejí UV záření. A na druhé straně je nedůvěra v nové technologie a nutnost změnit tradiční pojetí osvětlení, jak je známe z minulosti. Pak se teprve vytváří skutečná poptávka po těchto zdrojích. Lidé si musejí zvyknout na změnu, musejí se přesvědčit, že nová technologie jim skutečně nabídne více.

LED,osvětlení,LED diodaOvlivňuje poptávku cena LED zdrojů?
Určitě. LED technologie je stále na jiné cenové úrovni. I když, srovnáme-li LED zdroje s klasickými zdroji světla, se vyšší počáteční investice po delší době používání několikanásobně vyplatí, výše počáteční investice zákazníky zatím spíše odrazuje. Jsem však přesvědčen, že je pouze otázkou času, kdy se LED technologie stane masovou záležitostí. Do té doby se výrobci světelných zdrojů, architekti, projektanti i investoři musejí buď přímo, nebo prostřednictvím různých médií, veletrhů a výstav snažit tuto problematiku lidem více přiblížit. LED technologie je skutečně technologií budoucnosti a nabízí velmi široké možnosti realizací.

Jaké jiné nevýhody nebo omezení – kromě ceny – mají LED zdroje? S jakými předsudky nebo mylnými předpoklady se setkáváte?

Zdálo by se, že LED světelné zdroje mají samé superlativy. Je však jedno omezení, respektive pravidlo, které je třeba v rámci aplikací s LED světelnými zdroji dodržovat. Jedná se o chlazení a návrh správného a vhodného chlazení vůbec, neboť teplota LED diod má významný vliv na jejich životnost.

LED,osvětlení,LED diodaLze LED zdroje využít i v aplikacích, kde je požadována vysoká svítivost? Například pro nasvícení architektonických objektů nebo obchodních prostor?
Ano, zejména pokud zákazník potřebuje použít barevné světelné systémy, pak je použití LED zdrojů nejvhodnějším řešením. LED jsou optimální pro osvětlení úzkého úhlu, a tedy pro veškeré aplikace vyžadující cílené nasvícení. Protože světlo LED diod neobsahuje UV ani IR složky záření, lze je využít i v citlivých oblastech, jako je osvětlení parků nebo muzeí, aniž by došlo k poškození rostlin nebo exponátů. Navíc mají nesporně nižší spotřebu elektrické energie.
 
Jak dané možnosti v LED technologii vnímají zákazníci?
Samozřejmě že přístup koncového zákazníka je jiný než přístup architekta. Koncový zákazník se zaměřuje hlavně na výsledek, tedy na vjem světla, na spotřebu energie a na celkový design. Architekti a projektanti musejí mít komplexní přístup a především přehled. Moderní osvětlovací systémy už zdaleka nejsou pouze o světelných zdrojích, ale také o inteligentních systémech ovládání, o napájecích jednotkách, propojovacích systémech, softwaru a dalších. Ze své zkušenosti vím, že na koncového zákazníka i na architekta nejlépe zapůsobí konkrétní realizace nebo reference. Vždy, když se snažím někoho přesvědčit o vhodnosti a výhodách našich systémů, snažím se uvádět příklady, konkrétní projekty. Výhodou je, že společnost Traxon pokrývá téměř všechny tržní segmenty a v portfoliu má více než 3 000 instalací – je tedy opravdu z čeho vybírat.
–>–>

LED,osvětlení,LED dioda,design,byty LED,osvětlení,LED dioda

Kterou referenci, například z oblasti řešení interiérů, byste tedy potenciálnímu klientovi přiblížil?
Velmi zajímavým interiérovým řešením je aplikace v rámci hamburské čtvrti HafenCity, která patří mezi největší evropské městské developerské projekty. V souladu s vizí, že čtvrť HafenCity má zlepšovat pracovní a životní podmínky, proměnila společnost Traxon původně firemní rekreační místnost na stylovou odpočívárnu. Celou oblast osvětluje 80 deskových svítidel namontovaných za napnutou fólií Barrisol a více než 100 výklenkových svítidel Cove Lights XR, které umožňují celou řadu barevných a světelných efektů zpříjemňujících kancelářský interiér a vytvářejících harmonické prostředí. Celé řešení řídí Micro Server Traxon společně se systémem Lighting Control. Tento projekt ukazuje propojení moderního řešení a městského životního stylu.

LED,osvětlení,LED diodaZmiňoval jste, že by se výrobci světelných zdrojů měli například prostřednictvím veletrhů či výstav snažit problematiku nových technologií lidem více přibližovat. Můžete uvést nějaký příklad z vaší činnosti?
Snažíme se ukázat, že moderní technologie nám mají přinést nejenom požitek, ale také užitek. Technologický pokrok ve spojení s udržitelným rozvojem jsme demonstrovali na světové výstavě v Šanghaji 2010. Ve snaze rozvinout její hlavní téma Lepší město, lepší život jsme simulovali konkrétní klimatické scénáře v pavilónu My jsme svět. Virtuální obloha zde vytvářela ve vstupním tunelu dojem přirozeného denního světla, a to pomocí 440 deskových svítidel typu 16PXL Board RGB. Jako další vjemový stimul návštěvníků během jejich pobytu v pavilonu nabízelo široké virtuální okno se 192 deskovými svítidly typu 64PXL Board RGB, ve kterém se zobrazovaly miniatury oblíbených čínských turistických atrakcí za proměnlivých klimatických podmínek, od slunečných dnů po bouřky. Vizuální obrazy se proměňovaly podle nálad jednotlivých návštěvníků a názorně ukazovaly pokročilé technologie, se kterými se budeme setkávat v budoucnosti. Realizovali jsme také dynamické světelné efekty v exteriérech pavilonu. Barevné proměnlivé animace osvětlené 1 180 svítidly nabídly návštěvníkům výstavy zážitek z efektů světelných diod, které zároveň představují i technologii šetrnou k životnímu prostředí.

LED,osvětlení,LED dioda,,gáráže LED,osvětlení,LED dioda,hotel

Několikrát zaznělo jméno společnosti Taxon; jak vnímáte její spojení se společností OSRAM, ke kterému došlo před dvěma lety?
Společnost Traxon Technologies Ltd. je globální leader v oblasti osvětlovacích LED systémů a nabízí komplexní řešení RGB a White pro architektonický průmysl. OSRAM je jedním z předních výrobců světelných zdrojů. Myslím si, že po spojení je portfolio nabízených produktů, služeb a řešení nejen komplexní, ale i inovativní. Navíc si můžeme dovolit přistupovat k zákazníkům, architektům a projektantům zcela individuálně, ať chtějí pomoci v oblasti moderních osvětlovacích LED systémů, komplikovaných řešení velkého rozsahu, nebo třeba jenom v drobném poradenství – při náhradě klasických světelných zdrojů.

Jaké novinky připravujete, případně jakým směrem pokračujete ve vývoji? Usilujete o ještě vyšší úspory energie, nebo kladete důraz spíše na design a trendová řešení?
Co se týká samotných LED diod, největší důraz klademe na zvyšování jejich účinnosti, a to zejména pro SSL aplikace. Nyní máme v nabídce LED diody, které mají účinnost vyšší než 120 lm/W. Také se nám v laboratorních podmínkách vůbec poprvé podařilo vygenerovat světlo o svítivosti 124 000 candel, a to u LED reflektoru s vyzařovacím úhlem 7,5 stupně. V kombinaci s velmi dobrým barevným podáním a teple bílou barvou světla tak LED reflektory atakují novou oblast výkonu, která byla doposud doménou vysoce svítivých výbojek.

Ing. Martin Petroušek,
Head of SSL Business
společnosti OSRAM


Výhody LED technologií
LED zdroje mají nízkou spotřebu energie, dlouhou životnost, mechanickou odolnost nebo například schopnost vytvářet velké spektrum různých barev. Světlo LED diod neobsahuje UV ani IR složky záření, lze je využít i v citlivých oblastech, jako je osvětlení parků nebo muzeí, aniž by došlo k poškození rostlin nebo exponátů. Jejich barevné podání a teplé bílé světlo předurčuje LED osvětlení pro celou škálu aplikací od osvětlení obchodních prostor až po studiová světla.

Rozhovor připravil Kristian Hanko a Petra Šťávová.
Foto: Osram

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB HAUSTECHNIK.