Partneři sekce:

Měření výnosů fotovoltaických modulů

Měření výnosů fotovoltaických modulů

Nezávislý německý časopis Photon provedl unikátní měření – během celého roku 2008 měřil výnosy u 16 různých typů fotovoltaických modulů. Vítězem testu se stal modul Solarworld – SW 210 Poly. Roční výnos tohoto modulu (na 1 instalovanou kW) dosáhl 1 063,01 kWh. Od letošního roku jsou moduly Solarworld dostupné v České republice i od místního dodavatele – společnosti Soleg, která nedávno vstoupila na český trh.

Výsledky testu hodnotí zástupci časopisu Photon jako velmi dobré. Průměrný výnos testovaných modulů přesáhl 1 000 kWh na kilowatu výkonu, při osvitu 1 170 kWh/m2 na skloněnou rovinu modulů.

Zajímavým poznatkem je skutečnost, že nad ostatními vynikal celkový vítěz testu pouze během 5 měsíců v roce, přičemž ani jednou nešlo o letní měsíc, tedy o období s nejvyšším osvitem. „Výsledky potvrdily náš předpoklad, že kvalitní fotovoltaické panely se poznají právě v období s nižším osvitem. Moduly by měly podávat během celého roku co nejstabilnější výkon. Některé levnější produkty, které krátkodobě vynikají v letním období, tento náskok často ztratí během podzimu a zimy, tedy při převládající difuzní radiaci, “ říká Filip Malán, ředitel společnosti Soleg, která je výhradním dovozcem značek Solarworld a Evergreen (od roku 2009 prodávaných pod značkou Sovello).

Mezi nejlepším modulem Solarworld-SW 210 Poly a modulem s nejslabším výsledkem (Sharp NT-R5E3E) je rozdíl 103 kWh, což je téměř 10 %. Moduly Sharp jsou nicméně u nás často instalované do fotovoltaických elektráren.


Roční výnos fotovoltaických modulů (kWh/kW)

Časopis Photon se měřením výnosu fotovoltaických modulů zabývá již od roku 2006. V tomto testu bylo 16 typů modulů umístěno během celého roku 2008 na pozemku bez jakéhokoliv zastínění. Po celou dobu byly monitorovány měřicí technikou. Každý typ byl navíc prezentován třemi moduly, aby jeden špatný či naopak nadprůměrný modul nezkreslil výsledky pro celou typovou řadu. Moduly byly orientovány k jihu se sklonem 28° ve výšce cca 2,5 metrů nad terénem, aby bylo zajištěno dobré odvětrání. Měřicí technika vyvinutá přímo pro tento účel měří hodnoty zcela automaticky rovnou na vstupu do každého modulu. Tím je vyloučeno zkreslení nevhodnou volbou měniče, malého průřezu připojovacího vodiče apod.

Vlastní měření byla prováděna s nejvyšší přesností. U každého modulu byla jednou za sekundu snímána křivka poměru proudu a napětí (2 000 měřicích bodů) při rozlišení 14 bitů.

Zároveň byl zjišťován MPP bod (Maximum Power Point), tedy bod nejvyššího výkonu. Jedno měření trvalo vždy cca 10 milisekund. Díky tomu mohly moduly cca 99 % energie dodávat do sítě. To je velice důležitý fakt, neboť tímto byly moduly testovány v reálných podmínkách, nikoliv v permanentním připojení na prázdno, kdy by se zvyšovala jejich teplota. Porovnání výsledků bylo provedeno normováním podle STC (standardních testovacích podmínek).

Zdroj: www.soleg.cz
Foto: Dano Veselský

RubrikyFotovoltaika