Nový evropský portál zaměřený na energii

Nový evropský portál zaměřený na energii

V polovině června byl spuštěn nový internetový portál týkající se energetické efektivnosti budov www.buildup.eu. Cílem této aktivity je dosažení lepší energetické efektivnosti budov v celé Evropě spojením a komunikací odborníků, představitelů místních zastupitelstev a občanů. Tento interaktivní web má shromáždit a dále šířit poznatky o zavádění energeticky účinných opatřeních vedoucím k úsporám energie v budovách. První část, která již byla zprovozněna, je určena především pro odborníky, ale bude následována i sekcí pro širší laickou veřejnost.

Již nyní portál svým návštěvníkům nabízí více než 1 000 souvisejících publikací a 250 odkazů na internetové stránky týkající se energetické náročnosti budov. Dále je zde prezentováno mnoho realizací a případových studií z oblasti úspor energie a nástroje pro návrh energeticky efektivních budov. Návštěvníci portálu zde mohou připojit svoje příspěvky, před jejich zveřejněním však budou zkontrolovány evropskými odborníky, zda splňují požadavky a kritéria Evropské komise.

Portál má přinést informace různým skupinám uživatelů. Pro odborníky z technické praxe představuje zdroj aktuálních informací o dění v této oblasti, databázi zdrojů, předpisů, nástrojů a případových studií. Zákonodárcům dává přehled o zdrojích informací pro tvorbu předpisů, nástroje a předpisy vypracované v jiných městech a státech a také možnost sdílet jejich poznatky s kolegy. Pro organizace znamená portál možnost oznamovat aktuality o jejich činnosti, sdílet knihovny a databáze a navrhovat konání budoucích akcí.

Po přihlášené uživatele je zde navíc možnost založit si tématickou virtuální společnost, jejíž členové budou mít možnost zobrazit si nejvýznamnější studie, aktuality a dokumenty, které si sami vyberou.

Zdroje: REHVA, www.buildup.eu