Jak upravit starou dřevěnou podlahu?
Galerie(10)

Jak upravit starou dřevěnou podlahu?

Staré palubové podlahy jsou často vyšlapané a nerovné. Sanace uvolněných a vrzajících desek stejně jako široké spáry vyžadují profesionální přístup. Pro tento účel lze použít například dvousložkovou stěrkovací penetraci, která v jediném pracovním kroku uzavírá spáry a zároveň penetruje dřevo.

Vysoce zušlechtěná dvoukomponentová cementová stěrkovací penetrace zaručuje optimální přilnavost k podkladu a díky integrovanému podílu vláken je vhodná i na labilní podklady. Rovná plocha (potřebná na kladení podlahovin) se vytvoří následným stěrkováním takto připraveného podkladu samorozlévacím stěrkovacím materiálem, armovaným speciálními skleněnými vlákny.

Před nanesením penetrace

Uvolněné a vrzající desky se pevně přišroubují. Podklad musí být pevný, nosný, suchý, bez trhlin, čistý a očištěný od látek (špína, olej, mastnota), které by mohly snížit přilnavost. Pokud se na podkladu nacházejí přilnavost snižující látky nebo labilní vrstvy, jako například separační prostředky, zbytky lepidla, stěrkovací materiály, staré podlahoviny, laky, ošetřovací prostředky nebo nátěry a podobně, je nutné je odstranit kartáčem, přebroušením, ofrézováním nebo otloukáním. Volné části a prach je třeba důkladně vysát a staré, pevně držící zbytky lepidla a stěrkovacího materiálu otestovat na odolnost proti vodě. Nejsou-li odolné proti vodě (test vodou: vrstva lepidla se po krátké době působení rozpustí), je nutné použít penetraci bez vody a rozpouštědel. Před samotným nanesením penetrace oblepíme všechny dotknuté stavební prvky (stěny, pilíře, trubky, zárubně, podesty a podobně) okrajovou dilatační páskou. Pásku musíme po stěrkování kompletně odstranit, nejen odřezat. Tím se zabezpečí lepší boční odvětrání původního dřevěného podkladu.

Zpracování penetrace

Originální šestnáctikilové balení je řešeno jako míchací nádoba, v níž se nachází disperzní i prášková složka. Ty se před vzájemným smícháním z nádoby vyberou. Do originální nádoby se vyleje nejprve disperzní složka A a do ní během intenzivního míchání nasype prášková složka B, která se míchá, dokud nevznikne směs bez hrudek. Směs musíme důkladně míchat několik minut pomocí míchacího nadstavce. Doporučujeme rozmíchat jen tolik penetrace, kolik je možné v průběhu přibližně šedesáti minut zpracovat. Zamíchaná směs se následně nanese na podklad rovnoměrně přítlakem hladidlem nebo gumovou stěrkou v tenké vrstvě. Přitom se zároveň vyplňují spáry a dutiny. Pro usnadnění vyplňování podkladu s velkým množstvím spár je možné do směsi (na šestnáctikilovou nádobu) přidat až 10 kg opravné malty. Penetrace se nechá zaschnout, dokud není pochozí a dokud se její barva nezmění ze světlešedé na tmavěšedou. Při tloušťce vrstvy 1 mm se doba schnutí pohybuje mezi čtyřiceti až šedesáti minutami. Před následným stěrkováním kalciosulfátovými stěrkovacími materiály je nevyhnutelné dodržet dobu schnutí penetrace dvanáct hodin. Po zaschnutí penetrace lze začít s přípravou stěrky.

Zpracování stěrkovacího materiálu

Do čisté nádoby se naleje 6 až 6,5 l studené čisté vody. Obsah pytle samorozlévací stěrky (25 kg) se za intenzivního míchání nasype do nádoby s vodou a rozmíchá na hustou tekutou směs bez hrudek. Na míchání doporučujeme použít míchací nářadí s míchacím nadstavcem vhodným na míchání stěrkovacích materiálů. Rozmíchaná směs se naleje na podklad a rovnoměrně rozetře hladidlem. Pro zlepšení rozlévatelnosti stěrky je možné ještě tekutou vrstvu zpracovat odvzdušňovacím jehlovým válečkem. Stěrku doporučujeme nanést v požadované tloušťce, pokud možno v jednom pracovním kroku. Nejmenší tloušťka vrstvy je 3 mm. Stěrku není možné zpracovávat velkoplošnou zubovou stěrkou, protože obsahuje vlákna. Po vyzrání stěrky je možné nařezat novou podlahovinu a nalepit ji na připravený podklad vhodným disperzním lepidlem.

Tip

Podkladová konstrukce dřevěných podlah musí být suchá, aby se zabránilo škodám způsobeným hnilobou nebo plísní. Dostatečné odvětrání a zadní větrání (především při ukládání parotěsných podlahovin) lze zabezpečit například odstraněním okrajových dilatačních pásků nebo zabudováním speciálních soklových lišt s větracími otvory.

Pozor!

Zpracovatelnost stěrky
Stěrka je nejlépe zpracovatelná při teplotě +15 až +25 °C a relativní vlhkosti vzduchu pod 65 %. Nízké teploty, vysoká vlhkost vzduchu a velké tloušťky vrstvy prodlužují dobu tvrdnutí, schnutí a vyzrálosti podkladu. Vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu tuto dobu zase urychlují. V létě je nutné stěrku skladovat v chladu a používat studenou vodu.

Spáry
Dilatační pohybové spáry v podkladu a okrajové spáry u stěn je potřebné provázat. Případně lze na dotknutých stavebních dílech instalovat okrajové dilatační pásky, aby se zabránilo zatečení stěrkovacího materiálu do spár.

Tloušťka stěrkovací vrstvy
Na nové potěry z litého asfaltu je povoleno aplikovat stěrkovací vrstvu silnou maximálně 5 mm, na starší potěry z litého asfaltu s přídržnými starými vrstvami maximálně 3 mm. Je-li nutná silnější vrstva, musí se použít stěrkovací materiály na bázi sádry.

09 | Zlepšení rozlévatelnosti stěrky
Pro zlepšení rozlévatelnosti stěrky je možné ještě tekutou vrstvu zpracovat odvzdušňovacím jehlovým válečkem. Po vyzrání stěrky lze nařezat novou podlahovinu a nalepit ji na připravený podklad vhodným disperzním lepidlem.

08 | Nanesení stěrky
Rozmíchaná směs se následně postupně nalévá na podklad a rovnoměrně roztírá hladidlem. Stěrku doporučujeme nanést v požadované tloušťce, pokud možno v jednom pracovním kroku. Nejmenší tloušťka vrstvy je 3 mm.

07 | Rozmíchání stěrky
Po zaschnutí penetrace se namíchá stěrka. Do čisté nádoby se naleje 6 až 6,5 l studené čisté vody. Obsah pytle se za intenzivního míchání nasype do nádoby s vodou a rozmíchá na hustou tekutou směs bez hrudek. K míchání doporučujeme použít míchací nářadí s míchacím nadstavcem vhodným na míchání stěrkovacích materiálů.

06 | Nanesení penetrace
Zamíchaná směs se následně nanese na podklad rovnoměrně přítlakem hladidlem nebo gumovou stěrkou v tenké vrstvě. Přitom se zároveň vyplňují spáry a dutiny. Při tloušťce vrstvy 1 mm je doba schnutí čtyřicet až šedesát minut. Před stěrkováním kalciosulfátovými stěrkovacími materiály dodržujeme dobu schnutí penetrace dvanáct hodin.

05 | Namíchání penetrace
Do originální nádoby se vlije nejprve disperzní složka A a do ní během intenzivního míchání nasype prášková složka B, která se míchá, dokud nevznikne směs bez hrudek. Směs je nutné důkladně míchat několik minut pomocí míchacího nadstavce.

04 | Dilatační páska
Před samotným nanesením penetrace je třeba všechny dotknuté stavební prvky (stěny, pilíře, trubky, zárubně, podesty a podobně) oblepit okrajovou dilatační páskou. Pásku je nutné po stěrkování kompletně odstranit, nejen odřezat. Tím se zabezpečí lepší boční odvětrání původního dřevěného podkladu.

03 | Vysávání
Brusný prach se důkladně vysaje průmyslovým vysavačem. Důraz klademe na vysátí brusného prachu ze spár.

02 | Přebroušení
Následně se povrch dřevěné podlahy přebrousí talířovou bruskou s brusným talířem se zrnitostí 16 nebo 40.

01 | Přišroubování desek
Na podklad se nejprve pomocí akumulačního šroubováku přišroubují původní vrzající a uvolněné desky.

Informace o materiálu:

  • pastovitá, rychleschnoucí 2 K disperzní cementová penetrace, která se aplikuje na podklady v interiéru, a to před stěrkováním cementovými nebo kalciosulfátovými stěrkovacími materiály,
  • samorozlévací, vlákny vyztužený cementový podlahový stěrkovací materiál s velmi nízkým obsahem emisí, na dřevěné podklady, tloušťka vrstvy 3 až 20 mm.

Co budete potrebovat:

  • Penetrace UZIN PE 630 2-K stěrkovací penetrace; spotřeba 100 až 600 g/m2, poměr míchání – složka A : B = 3 : 5, plastová nádoba (obsahuje plastový kanystr a papírový pytel)
  • Stěrka UZIN NC 175 Neu; spotřeba přibližně 1,3 kg/m2 (tloušťka vrstvy 1 mm), papírový pytel
  • Okrajová dilatační páska UZIN Randdämmstreifen; tloušťka 5 mm, šířka 50 mm, délka 25 bm
  • Opravná malta UZIN NC 182 Neu; spotřeba přibližně 1,5 kg/m2 (tloušťka vrstvy 1 mm), papírový pytel 12,5 kg s úchopem nebo 25 kg
  • Nářadí; akumulační šroubovák; talířová bruska; průmyslový vysavač; míchadlo s nadstavcem; ocelové hladidlo; gumová stěrka; odvzdušňovací jehlicový váleček

TEXT: Ing. Martin Černek
FOTO: HA – UZ Market

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.