Příprava podkladu před lepením obkladů a dlažeb
Galerie(13)

Příprava podkladu před lepením obkladů a dlažeb

Partneři sekce:

Utěsňovací a oddělovací podložka je vhodná pro oblasti zatížení A1, A2, B a C, a proto ji lze použít v nejrůznějších oblastech, jako jsou koupelny a sprchové kouty, veřejné bazény a lázně, průmyslové oblasti, např. pivovary, mlékárny, komerční kuchyně apod. Velmi vhodná je pro případy, kde je dlažba pokládána dočasně a kde se do budoucna počítá se změnou krytiny. V tomto případě podložka dokonale utěsňuje podklad, ale přesto umožňuje bezproblémové odstranění nalepených obkladů a dlažby. V interiéru je vhodná pro stěny i podlahy, v exteriéru pouze pro podlahy.

Pro nové systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí je charakteristický rychlý postup prací a žádná doba schnutí – izolační pás umožňuje přeskočit technologickou přestávku schnutí tradiční izolační hmoty. Nová utěsňovací a oddělovací podložka je vodotěsná a parotěsná, přemosťuje trhliny a díky ní jsou hydroizolační práce snadné, rychlé a spolehlivé. Ať je cílem utěsnění podkladu v koupelně, průmyslových prostorách nebo v sauně, s izolačním pásem tak lze vždy dosáhnout nejen dokonale spolehlivé hydroizolace, ale také výrazného zkrácení pracovního času a zjednodušení celého procesu. Podložka má optimální vlastnosti pro použití na kritických podkladech a umožňuje také pokládat volně ložené krytiny s možností následného odstranění. Ve spojení s lepicími maltami a lepidly a dalšími systémovými produkty poskytuje ideální řešení i pro náročné projekty.

Těsnicí prvky

Nezbytným doplňkem utěsňovací a oddělovací podložky a řešením i náročných projektů jsou třívrstvé, oboustranně kašírované polyethylenové utěsňovací a oddělovací tkaniny – utěsňovací pás, vnitřní roh, vnější roh, utěsňovací manžeta pro stěny a utěsňovací manžeta pro podlahy. Těsnicí prvky lze použít na podklady, jako jsou beton a lehčený beton, cementové potěry, anhydrit, podlahová vytápění, montážní sádrokartonové a sádrovláknité desky, zdivo s plnou spárou, tradiční vápenné a vápenocementové omítky, sádrové omítky a tvrzený polystyren.

Aplikace

Podklad musí být pevný, čistý a suchý. V podkladových potěrech se mohou vyskytovat trhliny a praskliny, mezi plochami však nesmí být výškové rozdíly, potěr nesmí být vyklenutý nebo propadlý s možností dalšího pohybu. Případné nerovnosti podlah třeba vyrovnat samonivelačními stěrkami. Pokud je podklad připraven, následuje utěsnění rohů místnosti, přechodových a dilatačních spár, průchodek a podlahových prostupů. K tomu jsou určeny doplňkové systémové produkty, těsnicí pásy, vnitřní a vnější roh a manžety na stěny a podlahy. Ukládají se do čerstvé lepicí malty, která se nanáší na podklad zubovou stěrkou s velikostí zubů 4 mm. Těsnicí prvky se dotlačí hladkou stranou hladítka. Přesahy mezi jednotlivými prvky a pásy musí být minimálně 50 mm.

Spoje třeba slepit a utěsnit pomocí jednosložkového elastického lepicího tmelu. Tmelem třeba utěsnit i obvod prostupů a instalačních průchodek. Následně se na rovném podkladu nařeže nebo nastříhá na požadované rozměry izolační pás. Na podklad se zubovou stěrkou nanese lepicí malta a do maltového lože se položí utěsňovací a oddělovací podložka dokud malta nezaschne na povrchu. V místech spojů je třeba dodržovat vzájemný přesah minimálně 50 mm (vyznačen na podložce), následně se podložka dotlačí. Jednotlivé přesahy podložky třeba slepit a utěsnit tmelem. Tmel se aplikuje ve dvou pruzích vedle sebe. Na závěr se celá izolační vrstva dotlačí do malty gumovým válečkem nebo hladkou stranou hladítka. Tím se zajistí potřebná rovinnost. Na takto utěsněné stěny lze ihned lepit obkladové prvky. Po vytvrzení lepicí malty se obklady vyspárují vhodnými spárovacími materiály. Spárovací materiály volte podle šířky spáry a předpokládaného zatížení. Pokud se utěsňovací a oddělovací podložka použije na podlahách, lze dlažbu lepit až po úplném vytvrzení lepicí malty. Při odstraňování dlažby třeba nejdříve narušit elastické spáry (například proříznutím), následně se dlažba nadzvedne a uvolní.

01 | Podklad

Podklady musí být pevné, čisté a suché. V podkladních potěrech se mohou vyskytovat trhliny a praskliny, potěr však nesmí být vyklenutý nebo propadlý s možností dalšího pohybu. Případné nerovnosti vyrovnejte odpovídajícími stěrkami.

02 | Kritická místa

Nejprve je nutné utěsnit rohy místnosti, přechodové a dilatační spáry, průchodky a podlahové prostupy. K tomu jsou určeny doplňkové systémové produkty, těsnicí pásy, vnitřní a vnější roh a manžety pro stěny a podlahy.

03 | Lepení

Naneste lepicí maltu na podklad zubovou stěrkou (velikost zubů 4 mm). Ještě do čerstvé malty vložte rohové prvky, těsnicí pásy a manžety a dotlačte hladkou stranou hladítka.

04 | Tmelení

Přesahy mezi jednotlivými prvky a pásy musí být min. 5 cm. Spoje slepte a utěsněte pomocí lepicího tmelu Ceresit FT 101.

05 | Prostupy a průchodky

Tmelem utěsněte také obvod prostupů a instalačních průchodek.

06 | Podložka

Následně položte na podklad utěsňovací a oddělovací podložku a nařežte ji nebo nastřihejte na požadované rozměry.

07 | Lepení

Zubovou stěrkou (velikost zubů 4 mm) naneste na podklad lepicí maltu a položte izolační pás do maltového lože a čekejte, dokud malta nezaschne na povrchu. V místech spojů dodržujte přesah min. 5 cm (podle značení na podložce) a následně dotlačte.

08 | Tmelení

Jednotlivé přesahy podložky slepte a utěsněte tmelem. Tmel aplikujte ve dvou pruzích vedle sebe.

09 | Hlazení

Na závěr dotlačte celou izolační vrstvu do malty gumovým válečkem nebo hladkou stranou hladítka, abyste zajistili potřebnou rovinnost.

10 | Obkládání

Na stěnách lze na takto připravenou vrstvu utěsnění ihned lepit obkladové prvky lepicími maltami.

11 | Spáry

Po vytvrzení lepicí malty spárujte obklady vhodnými spárovacími hmotami. Spárovací hmotu volte podle šířky spáry a předpokládaného zatížení.

12 | Finalizace

V případě použití izolačního pásu na podlahách lepte dlažbu až po úplném vytvrzení lepicí malty.

Informace o materiálu:

 • izolační pás na překlenutí trhlin v podkladu a jeho utěsnění před lepením obkladů, dlažeb i z přírodního kamene
 • vhodný do koupelen a sprchových koutů, bazénů, lázní, pivovarů, mlékáren, komerčních kuchyní a podobně
 • vodotěsný a parotěsný

Co budete potřebovat

 • Samonivelační stěrka, např. samonivelační hmota Ceresit CN 68
 • Utěsňovací a oddělovací podložka Ceresit CL 69 Ultra-Dicht
 • Utěsňovací pás Ceresit CL 620
 • Vnitřní roh Ceresit CL 621
 • Vnější roh Ceresit CL 622
 • Utěsňovací manžeta na stěnu Ceresit CL 623
 • Utěsňovací manžeta na podlahu Ceresit CL 625
 • Lepicí malta Ceresit CM 16, CM 17, CM 22 nebo CM 25
 • Lepicí tmel Ceresit FT 101
 • Spárovací hmota např. Ceresit CE 40 Aquastatic
 • Nářadí: zubová stěrka, ocelové hladítko, gumový váleček, aplikační pistole, nůžky nebo skalpel, 2metrová vodováha, plastové hladítko, tužka

TEXT: PETER ŠOVČÍK
FOTO: HENKEL

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.